Quản lý danh sách yêu thích

Bạn có thể tạo danh sách những nội dung bạn muốn cài đặt hoặc mua trên Google Play. Danh sách này cho phép bạn theo dõi các ứng dụng và nội dung kỹ thuật số mà bạn muốn thêm vào bộ sưu tập của mình, nhưng danh sách sẽ không tự động tải xuống.

Thêm hoặc xóa các mục khỏi danh sách yêu thích

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Tìm kiếm hoặc duyệt nội dung và chọn một mục.
  3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Thêm vào danh sách yêu thích.
  4. Để xóa một mục khỏi danh sách yêu thích của bạn, hãy làm theo các bước ở trên và nhấn vào Thêm vào danh sách yêu thích.

Xem danh sách yêu thích của bạn

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng Menu   Trình đơn sau đó Danh sách yêu thích.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?