Sử dụng và tải dấu trang, ghi chú, nội dung đánh dấu, định nghĩa và bản dịch

Hầu hết sách trên Google Play Sách sử dụng chế độ Chữ chạy để điều chỉnh cho vừa màn hình khi bạn thay đổi các đặc điểm của trang như kích thước phông chữ hoặc khoảng cách giãn dòng. Bạn có thể ghi chú, thêm dấu trang, dịch, định nghĩa và tìm kiếm từ.

Kiểm tra xem bạn có đang ở chế độ Chữ chạy không

Nếu bạn đánh dấu một từ và nhìn thấy một danh sách các tùy chọn thì nghĩa là bạn đang ở chế độ Chữ chạy.

Thêm dấu trang, mục đánh dấu và ghi chú

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Mở một cuốn sách.
  • Để thêm dấu trang, hãy nhấn vào góc trên cùng bên phải của trang.
   • Để xóa dấu trang, hãy nhấn vào góc trên cùng bên phải một lần nữa.
  • Để đánh dấu văn bản, hãy nhấn và giữ từ bạn muốn đánh dấu. Để chọn nhiều từ, hãy dùng thanh trượt màu xanh lam sau đó chọn màu cho mục đánh dấu.
   • Để xóa một mục đánh dấu, hãy nhấn vào văn bản đã đánh dấu sau đó Xóa Xóa.
 3. Để thêm ghi chú, hãy nhấn và giữ từ bạn muốn thêm ghi chú. Để chọn nhiều từ, hãy sử dụng thanh trượt màu xanh lam sau đó Nhấn vào biểu tượng Thêm ghi chú Thêm ghi chú.
  • Để chỉnh sửa ghi chú, hãy nhấn vào phần văn bản đã đánh dấu mà bạn đã thêm ghi chú.
  • Để xóa ghi chú, hãy nhấn vào phần văn bản đã đánh dấu, sau đó nhấn vào Xóa.
  • Để tìm tất cả các ghi chú, hãy nhấn vào giữa trang. Nhấn vào biểu tượng Mục lục Mục lụcsau đó Ghi chú.

Dịch, định nghĩa hoặc tìm kiếm từ

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Mở một cuốn sách.
 3. Nhấn và giữ để chọn văn bản. Để chọn nhiều từ, hãy sử dụng thanh trượt màu xanh lam.
 4. Chọn một tùy chọn:
  • Để tìm định nghĩa của một từ, hãy đánh dấu từ đó. Bạn chỉ có thể chọn một từ duy nhất.
  • Để dịch, hãy nhấn vào biểu tượng Dịch Dịch. Chọn ngôn ngữ cho bản gốc và bản dịch.
  • Để tìm nội dung đã chọn trong sách hoặc trên web, hãy nhấn vào biểu tượng Tìm kiếm Tìm kiếm.

Bật tùy chọn lưu ghi chú

Bạn có thể tìm ghi chú, mục đánh dấu và dấu trang trên Play Sách trong Google Drive. Hệ thống sẽ lưu các ghi chú vào một tài liệu dành riêng cho sách mà bạn đọc.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Trang chủ sau đó Hồ sơ sau đó Cài đặt Play Sách sau đó Lưu ghi chú, nội dung đánh dấu và dấu trang trong Google Drive.
 3. Đặt tên cho thư mục mà bạn dùng để lưu các ghi chú. Theo mặc định, thư mục này có tên là "Ghi chú trên Play Sách".
 4. Chọn hộp kiểm và nhấn vào Xong.
Để đổi tên thư mục, hãy mở lại phần Cài đặt trong ứng dụng Google Play Sách và đổi tên ở đây.

Đồng bộ hóa ghi chú bạn đã thêm trước khi bật tùy chọn lưu ghi chú

Nếu thêm ghi chú trước khi bật tùy chọn đồng bộ hóa, bạn cần phải:
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Mở cuốn sách.
 3. Thêm dấu trang, mục đánh dấu và ghi chú mới. Thao tác này sẽ tạo một tài liệu mới có tất cả các ghi chú trong cuốn sách đó.

Tìm ghi chú, mục đánh dấu và dấu trang

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Google Drive Drive.
 2. Đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào tài khoản mà bạn dùng cho Google Play Sách.
 3. Mở thư mục bạn tạo để lưu ghi chú. Theo mặc định, thư mục này được đặt tên là “Ghi chú trên Play Sách”.

Mục đánh dấu không đồng bộ hóa

Nhà xuất bản sách không cho phép sử dụng tính năng sao chép và dán đối với cuốn sách này hoặc đã giới hạn số mục đánh dấu ít hơn số mục bạn đã tạo.

Chỉnh sửa tài liệu ghi chú

Nếu bạn chỉnh sửa tài liệu ghi chú của một cuốn sách trong Drive rồi thêm ghi chú vào cùng cuốn sách đó, thì các thay đổi trong tài liệu Drive sẽ bị xóa. Để chỉnh sửa và lưu nội dung chỉnh sửa vào tài liệu đã đồng bộ hóa, trước tiên, hãy tạo một bản sao của tài liệu đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở tài liệu ghi chú.
 2. Nhấp vào Tệp sau đó Tạo một bản sao.
 3. Đặt tên cho tài liệu mới.
 4. Thực hiện chỉnh sửa trong tài liệu mới.

Mẹo: Nếu bạn thêm ghi chú vào sách, các ghi chú này sẽ chỉ lưu trong tài liệu ghi chú gốc. Nếu muốn lưu các ghi chú này trong tài liệu mới thì bạn cần thêm ghi chú theo cách thủ công.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?