Theo dõi thành tích, điểm XP và bảng xếp hạng

Trong nhiều trò chơi, bạn có thể đạt thành tích, theo dõi điểm kinh nghiệm (XP) và xem vị trí của mình trên bảng xếp hạng qua ứng dụng Google Play Games.

Kiểm tra thành tích và điểm XP của bạn

Bạn có thể đạt thành tích và kiếm điểm kinh nghiệm (XP) để vươn đến những cột mốc mới trong quá trình hoàn thành trò chơi.

 • Khi đạt được một thành tích, bạn sẽ nhìn thấy thông báo dạng lớp phủ cho biết tên gọi của thành tích đó.
 • Số điểm XP bạn nhận được tỉ lệ thuận với mức độ thử thách mà thành tích đặt ra.

Khi bạn kiếm đủ điểm XP thì hồ sơ Play Games của bạn sẽ thăng cấp.

So sánh điểm số trên bảng xếp hạng

Nếu đặt hồ sơ người chơi ở chế độ công khai thì bạn có thể so sánh điểm số mình đạt được với những người chơi khác. Tìm hiểu cách đặt hồ sơ Người chơi ở chế độ công khai.

Kiểm tra bảng xếp hạng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Play Games Play Trò chơi.
 2. Chọn một trò chơi để mở trang chi tiết.
 3. Nhấn vào Bảng xếp hạng.
 4. Chọn bảng xếp hạng.
 5. Nếu trò chơi có nhiều bảng xếp hạng, hãy chọn một bảng trong số đó.

Kiểm tra cấp bậc của bạn

 1. Mở ứng dụng Google Play Games Play Trò chơi.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Hồ sơ.
 3. Con số trên ảnh hồ sơ sẽ cho biết cấp bậc của bạn.

Xem hồ sơ và cấp độ của người chơi

Trên bảng xếp hạng, hãy chọn một người chơi mà bạn muốn xem hồ sơ trên Play Games. Trên hồ sơ của người này, bạn có thể xem các thông tin sau:

 • Điểm số của người này so với của bạn
 • Điểm kinh nghiệm (XP) của người này
 • Trò chơi mà người này chơi hoặc cả hai bạn cùng chơi
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố