Thay đổi quyền riêng tư và các tùy chọn cài đặt khác

Bạn có thể chọn đặt hoạt động trò chơi của mình ở chế độ công khai hoặc không công khai, tự động đăng nhập vào trò chơi hoặc thay đổi tùy chọn cài đặt khác.

Đặt hồ sơ người chơi của bạn ở chế độ công khai

Nếu bạn đặt hồ sơ người chơi của mình ở chế độ công khai, những người chơi khác có thể thấy hoạt động trò chơi của bạn:

 • ID người chơi của bạn sẽ hiển thị trong bảng thành tích
 • Những người chơi khác có thể xem hồ sơ của bạn, bao gồm cả ID người chơi, hình đại diện, cấp độ và thành tích
 • Hồ sơ của bạn sẽ hiển thị các trò bạn chơi từ Google Play

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Mở ứng dụng Play Trò chơi Play Trò chơi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Bật tùy chọn Cho phép người khác xem hoạt động trò chơi của bạn.

Trên Android TV

 1. Mở ứng dụng Play Trò chơi Play Trò chơi.
 2. Trong thanh bên, hãy chọn mục Cài đặt sau đó Hồ sơ người chơi.
 3. Chọn Tiếp theo.
 4. Khi bạn thấy "Cho phép người khác xem hoạt động chơi trò chơi của bạn?", hãy chọn Cho phép hoặc Không cho phép.

Lưu ý: Khi bạn chơi trò chơi bằng ID người chơi của mình, nhà phát triển trò chơi đó sẽ nhận được thông tin về hoạt động và các giao dịch mua của bạn trong trò chơi đó. Nhà phát triển trò chơi sử dụng thông tin này để cung cấp và cải thiện trò chơi của họ. Để tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển sử dụng thông tin này, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển trò chơi.

Cho phép người khác tìm hồ sơ người chơi bằng địa chỉ email của bạn

Bạn có thể cho phép người chơi khác tìm hồ sơ người chơi của bạn bằng cách sử dụng địa chỉ email của bạn. 

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Mở ứng dụng Play Trò chơi Play Trò chơi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Bật tùy chọn Cho phép người khác tìm hồ sơ bằng địa chỉ email của bạn .

Trên Android TV

 1. Mở ứng dụng Play Trò chơi Play Trò chơi.
 2. Trong thanh bên, hãy chọn mục Cài đặt sau đó Hồ sơ người chơi.
 3. Chọn Tiếp theo.
 4. Khi bạn thấy "Cho phép người khác tìm ID người chơi của bạn bằng địa chỉ email hoặc tên của bạn?", hãy chọn Cho phép hoặc Không cho phép.

Thay đổi tùy chọn cài đặt thông báo cho trò chơi

Lưu ý: Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy theo thiết bị. Để biết thông tin chi tiết về thiết bị, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

Tùy chọn 1: Trong ứng dụng Cài đặt

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo sau đó Thông báo.
 3. Trong mục "Đã gửi gần đây", bạn có thể xem các ứng dụng đã gửi thông báo cho bạn gần đây.
  • Bạn có thể tắt tất cả thông báo cho một ứng dụng trong danh sách.
  • Để chọn các danh mục thông báo cụ thể, hãy nhấn vào tên của ứng dụng đó.
  • Để xem các ứng dụng khác, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng trong 7 ngày qua. Để sắp xếp theo mức độ Gần đây nhất hoặc Thường xuyên nhất, hãy nhấn vào các ứng dụng đó.

Nếu không thấy mục "Đã gửi gần đây", tức là bạn đang sử dụng phiên bản Android cũ. Thay vào đó, hãy nhấn vào Thông báo của ứng dụng rồi nhấn vào một ứng dụng. Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo, dấu chấm thông báo và danh mục thông báo. Nếu ứng dụng có các danh mục, bạn có thể nhấn vào một danh mục để có thêm tùy chọn.

Tùy chọn 2: Trên thông báo

 • Sau khi bạn vuốt xuống từ đầu màn hình, hãy kéo nhẹ thông báo sang trái hoặc phải rồi nhấn vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 • Từ dấu chấm thông báo, hãy chạm và giữ ứng dụng rồi nhấn vào biểu tượng Thông tin Thông tin.

Tùy chọn 3: Trong ứng dụng nhất định

Nhiều ứng dụng cho phép bạn kiểm soát thông báo từ menu cài đặt trong ứng dụng. Ví dụ: một ứng dụng có thể có tùy chọn cài đặt để chọn âm thanh cho thông báo của ứng dụng đó.

Tự động đăng nhập vào trò chơi

Bạn có thể tự động đăng nhập vào các trò chơi được hỗ trợ để lưu tiến trình và kiếm thành tích. Bạn sẽ được đăng nhập vào trò chơi hiện tại và bất kỳ trò chơi nào mà bạn chơi sau này.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android

 1. Mở ứng dụng Play Trò chơi Play Trò chơi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Bật tùy chọn Tự động đăng nhập vào các trò chơi được hỗ trợ.
 4. Nếu bạn có nhiều tài khoản, bạn có thể chọn đăng nhập bằng tài khoản hiện tại của mình bằng cách bật Tự động đăng nhập vào các trò chơi.

Trên Android TV

 1. Mở ứng dụng Play Trò chơi Play Trò chơi.
 2. Trong thanh bên, hãy chọn mục Cài đặt sau đó Hồ sơ người chơi.
 3. Chọn Tiếp theo.
 4. Khi bạn thấy “Tự động đăng nhập vào các trò chơi được hỗ trợ?”, hãy chọn Cho phép hoặc Không cho phép.

Mẹo: Nếu bạn muốn đăng nhập vào Tài khoản Google khác để chơi một trò chơi, hãy đăng xuất khỏi trò chơi đó và đăng nhập lại.

Dừng tự động phát video

Khi bạn cuộn xuống mục Trò chơi của tôi hoặc Trò chơi điện tử, video của bạn sẽ phát ngay lập tức. Để ngăn video tự động phát, hãy làm như sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Play Trò chơi Play Trò chơi.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Tắt Tự động phát video.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?