Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Báo cáo vi phạm hoặc sự cố về nội dung

Dưới đây là cách bạn có thể thông báo cho chúng tôi biết khi bạn bắt gặp các bài đánh giá, nhận xét và nội dung không phù hợp trên Google Play. Chúng tôi rất coi trọng báo cáo của bạn.

Gắn cờ ứng dụng, trò chơi hoặc nhạc là không phù hợp

Chúng tôi điều tra nội dung được báo cáo là có chứa lời nói kích động sự thù địch, spam, ảnh khỏa thân, hành vi độc hại và các hành vi khác vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Ứng dụng và trò chơi

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thấy một ứng dụng hoặc trò chơi không tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển trên Google Play

Sử dụng ứng dụng Cửa hàng Play

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 2. Chuyển tới trang chi tiết của ứng dụng hoặc trò chơi.
 3. Cuộn xuống cuối trang.
 4. Nhấn vào Gắn cờ là không phù hợp.
 5. Chọn một lý do.
 6. Nhấn vào Gửi.

Sử dụng máy tính

Điền vào biểu mẫu báo cáo ứng dụng không phù hợp.

Để lại đánh giá công khai

Bạn cũng có thể để lại đánh giá công khai trên Cửa hàng Google Play để cung cấp phản hồi cho nhà phát triển và thông tin cho người dùng khác. Tìm hiểu cách để lại đánh giá

Âm nhạc

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thấy nhạc không tuân thủ Chính sách về hành vi và nội dung trên Google Âm nhạc.

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 2. Chuyển tới trang chi tiết của album hoặc bản nhạc.
 3. Cuộn xuống cuối trang.
 4. Nhấn vào Gắn cờ là không phù hợp.
 5. Chọn một lý do.
 6. Nhấn vào Gửi.

Để lại đánh giá công khai

Bạn cũng có thể để lại đánh giá công khai trên Cửa hàng Google Play để cung cấp phản hồi cho nhà phát triển và thông tin cho người dùng khác. Tìm hiểu cách để lại đánh giá

Báo cáo sự cố với nội dung dành cho gia đình

Chúng tôi nỗ lực hết mình để đảm bảo mọi nội dung có dấu sao gia đình đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng và phù hợp với độ tuổi.

Nếu bạn thấy nội dung không phù hợp, hãy thông báo cho chúng tôi.

Báo cáo nhận xét và bài đánh giá

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thấy một nhận xét hoặc bài đánh giá không tuân thủ Chính sách đăng nhận xét.

Trả lời của nhà phát triển ứng dụng Android

Một số nhà phát triển có thể trả lời công khai các nhận xét hoặc bài đánh giá. Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn nhận được trả lời của nhà phát triển không tuân thủ Chính sách đăng nhận xét của nhà phát triển.

 1. Trong email bạn đã nhận được với phản hồi của nhà phát triển, nhấp vào Báo cáo trả lời của nhà phát triển.
 2. Điền vào biểu mẫu báo cáo trả lời không phù hợp của nhà phát triển. Hãy kèm theo liên kết trực tiếp đến bài nhận xét vi phạm của nhà phát triển, tên nhà phát triển và tóm tắt ngắn gọn.

Báo cáo nhận xét và bài đánh giá không phù hợp

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Tìm nhận xét hoặc bài đánh giá bạn muốn báo cáo.
 3. Nhấn vào Menu Thêm tiếp đến Không phù hợp.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Mới đối với trò chơi và ứng dụng của Google Play? Tìm hiểu các khái niệm cơ bản

Tìm hiểu cách tải xuống ứng dụng và trò chơi để biến thiết bị Android của bạn trở thành thiết bị của riêng bạn.