Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Do đó, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường khi liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Để tìm thêm tài nguyên hỗ trợ, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp

Cách báo cáo một ứng dụng trên Cửa hàng Google Play

Nếu phát hiện thấy một ứng dụng mà bạn cho rằng đã vi phạm Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play, bạn có thể báo cáo ứng dụng đó cho Google Play.

Bạn cũng có thể báo cáo những nội dung, bình luận và bài đánh giá không phù hợp trên Google Play. Chúng tôi luôn nghiêm túc xem xét các báo cáo mà bạn gửi.

Để yêu cầu hoàn tiền cho một ứng dụng hoặc yêu cầu chúng tôi trợ giúp khi tải xuống, sử dụng hoặc xoá một ứng dụng, hãy chuyển đến phần Nhận tiền hoàn lại trên Google Play.

Cách báo cáo ứng dụng và trò chơi không phù hợp

Chúng tôi xem xét các nội dung mà người dùng gắn cờ là nội dung khiêu dâm, nội dung kích động thù địch, nội dung có tính mạo danh và các nội dung khác vi phạm Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển của chúng tôi (bạn cũng có thể tìm hiểu thêm tại Trung tâm chính sách dành cho nhà phát triển).

Hãy thông báo cho chúng tôi nếu bạn thấy có ứng dụng hoặc trò chơi không tuân thủ Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển Google Play.

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Chuyển đến trang chi tiết của ứng dụng hoặc trò chơi.
  3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Gắn cờ là không thích hợp.
  4. Chọn một lý do.
  5. Nhấn vào Gửi.
Mẹo: Để người dùng khác biết ý kiến đánh giá của bạn về ứng dụng có vấn đề, bạn có thể viết bài đánh giá công khai trên Cửa hàng Google Play. Tìm hiểu cách viết bài đánh giá.

Cách báo cáo vấn đề liên quan đến nội dung dành cho gia đình

Chúng tôi hết sức cố gắng để xem xét cẩn thận mọi nội dung có dấu sao dành cho gia đình, nhằm đảm bảo các nội dung đó phù hợp với lứa tuổi người dùng.

Nếu bạn thấy nội dung không thích hợp, hãy thông báo cho chúng tôi.

Cách báo cáo bình luận và bài đánh giá trên Cửa hàng Play

Hãy thông báo cho chúng tôi nếu bạn thấy một bình luận hoặc bài đánh giá không tuân thủ Chính sách đăng bình luận.

Câu trả lời của nhà phát triển ứng dụng Android

Nhà phát triển có thể trả lời bình luận hoặc bài đánh giá một cách công khai. Hãy cho chúng tôi biết nếu câu trả lời mà nhà phát triển gửi cho bạn có nội dung không tuân thủ Chính sách đăng bình luận áp dụng cho nhà phát triển.

  1. Trong email trả lời của nhà phát triển, hãy nhấp vào Báo cáo câu trả lời của nhà phát triển là vi phạm.
  2. Điền vào biểu mẫu báo cáo nhà phát triển có câu trả lời không thích hợp. Hãy đính kèm đường liên kết trực tiếp đến bình luận phản cảm của nhà phát triển cũng như tên nhà phát triển đó và nội dung tóm tắt ngắn gọn.

Báo cáo các bình luận và bài đánh giá không thích hợp

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Tìm bình luận hoặc bài đánh giá bạn muốn báo cáo.
  3. Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Không phù hợp.

Báo cáo hành vi vi phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu

Để báo cáo một ứng dụng mà bạn cho rằng đã vi phạm nhãn hiệu hoặc bản quyền, hãy truy cập trang yêu cầu xoá vì lý do pháp lý.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84680
false