Gắn cờ ứng dụng hoặc bài đánh giá trên Google Play

Nếu thấy ứng dụng hoặc bài đánh giá trên Google Play có vấn đề, bạn có thể gắn cờ ứng dụng hoặc bài đánh giá đó qua các lựa chọn dưới đây. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét ý kiến phản hồi của bạn. Chân thành cảm ơn đóng góp của bạn để cải thiện trải nghiệm trên Google Play.

Phản hồi về một ứng dụng

Bạn có thể gắn cờ một ứng dụng trên Google Play nếu nhận thấy có vấn đề. Để biết những loại vấn đề mà chúng tôi xem xét, vui lòng tham khảo các lựa chọn dưới đây.
Gắn cờ ứng dụng trên Google Play
Nếu không hài lòng với một ứng dụng có trên Google Play, bạn có thể gắn cờ ứng dụng đó.

Gắn cờ ứng dụng

  1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
  2. Chuyển đến trang chi tiết của một ứng dụng hoặc trò chơi.
  3. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Đánh dấu là không phù hợp.
  4. Chọn một lý do.
  5. Nhấn vào Gửi.

Mẹo: Để người dùng khác biết ý kiến đánh giá của bạn về ứng dụng có vấn đề, bạn có thể viết bài đánh giá công khai trên Google Play. Tìm hiểu thêm về bài đánh giá.

Báo cáo ứng dụng vi phạm Chính sách dành cho nhà phát triển trên Google Play
Nếu cho rằng một ứng dụng vi phạm một trong các Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của chúng tôi, bạn có thể báo cáo ứng dụng đó.
Báo cáo ứng dụng có nội dung bất hợp pháp
Nếu cho rằng một ứng dụng vi phạm luật pháp hiện hành hoặc quyền của mình, bạn có thể báo cáo ứng dụng đó.

Phản hồi về một bài đánh giá

Bạn có thể phản hồi về một bình luận hoặc bài đánh giá của một người dùng Google Play khác. Hãy đọc về cách phản hồi ở bên dưới. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý các bài đánh giá ứng dụng.

Gắn cờ bình luận hoặc bài đánh giá
  1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
  2. Tìm bình luận hoặc bài đánh giá bạn muốn gắn cờ.
  3. Nhấn vào biểu tượng Tuỳ chọn khác Xem thêm sau đó Đánh dấu là không phù hợp.
Lưu ý: Có thể chúng tôi sẽ không trả lời riêng cho bạn, nhưng có thể vẫn sử dụng ý kiến phản hồi của bạn để cải thiện trải nghiệm trên Google Play.
Báo cáo bình luận của nhà phát triển

Nhà phát triển có thể công khai trả lời bình luận hoặc bài đánh giá. Hãy làm theo các bước sau nếu bạn cho rằng mình đã nhận được câu trả lời không tuân thủ Chính sách đăng bình luận dành cho nhà phát triển:

  1. Trong email phản hồi của nhà phát triển, hãy nhấp vào Báo cáo phản hồi của nhà phát triển.
  2. Điền vào biểu mẫu này. Hãy nhớ cung cấp đường liên kết trực tiếp đến bình luận có liên quan của nhà phát triển, tên nhà phát triển và nội dung tóm tắt ngắn gọn.

 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính