Báo cáo các khoản phí trái phép

Nếu thấy khoản phí trên thẻ hoặc bảng sao kê ngân hàng của mình cho giao dịch mua kỹ thuật số trên Google Play mà bạn không thực hiện, bạn có thể báo cáo khoản phí cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi trong vòng 120 ngày kể từ ngày giao dịch.

Bước 1: Xác định khoản phí trên Google Play

Tất cả các giao dịch mua trên Google Play sẽ xuất hiện trên bảng sao kê của bạn dưới các tên sau:

  • "GOOGLE*Tên nhà phát triển ứng dụng" (đối với ứng dụng Android)
  • "GOOGLE*Loại nội dung" (ví dụ: "GOOGLE*Music")

Nếu không có cách đặt tên như trên thì khoản phí đó không phải từ Google Play. Hãy liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ của bạn để biết thêm thông tin.

Bước 2: Hỏi gia đình và bạn bè của bạn

Nếu bạn không nhận ra giao dịch trên Google Play, hãy hỏi bạn bè và gia đình của bạn để biết:

  • Họ có thực hiện giao dịch mua hay không, hoặc
  • Có trẻ em nào có thể đã chơi một trò chơi khiến vô tình bị tính phí không

Nếu bạn phát hiện thấy khoản phí trái phép và nhầm lẫn nhưng không phải là hành động gian lận, hãy yêu cầu hoàn tiền trên trang web Google Play.

Mẹo: Để tránh các khoản phí trái phép, hãy tìm hiểu cách sử dụng mật khẩu để bảo vệ thiết bị của bạn.

Bước 3: Gửi và theo dõi khiếu nại

Sau khi bạn xác nhận rằng khoản phí đó là từ Google Play và không phải do bất cứ ai mà bạn biết thực hiện, hãy báo cáo khoản phí với nhóm hỗ trợ của chúng tôi trong vòng 120 ngày kể từ ngày giao dịch. Để tìm thấy khiếu nại, bạn cần địa chỉ email bạn đã dùng để gửi khiếu nại và ID của khiếu nại đã gửi tới email của bạn.

Nếu khoản phí được thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ di động, hãy yêu cầu hoàn phí trên trang web Google Play.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?