Google Play Protect bảo vệ bạn trước những ứng dụng có hại

GooglePlay Protect giúp bạn giữ cho thiết bị của mình an toàn và bảo mật.

 • Dịch vụ này chạy quá trình kiểm tra an toàn đối với các ứng dụng có trong Cửa hàng Google Play trước khi bạn tải các ứng dụng đó xuống.
 • Dịch vụ này kiểm tra thiết bị của bạn để tìm các ứng dụng có khả năng gây hại đến từ những nguồn khác. Các ứng dụng này đôi khi được gọi là phần mềm độc hại.
 • Dịch vụ cảnh báo cho bạn nếu phát hiện bất kỳ ứng dụng nào có thể có hại và gỡ bỏ các ứng dụng đó khỏi thiết bị của bạn.
 • Dịch vụ cảnh báo cho bạn nếu phát hiện các ứng dụng vi phạm Chính sách phần mềm không mong muốn của chúng tôi do ẩn hoặc trình bày sai thông tin quan trọng.
 • Dịch vụ sẽ gửi cho bạn các cảnh báo quyền riêng tư liên quan đến những ứng dụng có thể yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân, nghĩa là vi phạm Chính sách dành cho nhà phát triển của chúng tôi.

Kiểm tra trạng thái bảo mật của ứng dụng

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn Rồi Play Protect.
 3. Tìm thông tin về trạng thái củathiết bị.

Bật hoặc tắt Google Play Protect

Quan trọng: Google Play Protect được bật theo mặc định nhưng bạn có thể tắt đi. Để bảo mật, bạn nên luôn bật Google Play Protect.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn Rồi Play Protect Rồi biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Quét thiết bị để tìm mối đe dọa về bảo mật.

Gửi ứng dụng không xác định cho Google

Nếu chọn cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc bên ngoài Cửa hàng Google Play, thì bạn nên bật tùy chọn cài đặt "Cải thiện khả năng phát hiện ứng dụng độc hại". Khi đó, GooglePlay Protect sẽ gửi các ứng dụng không xác định đến Google để bảo vệ bạn khỏi các ứng dụng độc hại.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn Rồi Play Protect Rồi biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Cải thiện khả năng phát hiện ứng dụng độc hại.

Thông tin dành cho nhà phát triển

Nếu là nhà phát triển ứng dụng và có ứng dụng bị Google Play Protect gắn cờ là có hại thì bạn có thể: 

Nếu cho rằng Google Play Protect đã gắn cờ hoặc chặn ứng dụng của bạn do nhầm lẫn, bạn có thể gửi đơn kháng nghị.

Cách hoạt động của Google Play Protect

Google Play Protect kiểm tra ứng dụng khi bạn cài đặt các ứng dụng này. Dịch vụ này cũng định kỳ quét thiết bị của bạn. Nếu tìm thấy một ứng dụng có khả năng gây hại, dịch vụ này có thể:

 • Gửi thông báo cho bạn. Để xóa ứng dụng, hãy nhấn vào thông báo đó rồi nhấn Gỡ cài đặt.
 • Tắt ứng dụng cho đến khi bạn gỡ cài đặt.
 • Tự động gỡ bỏ ứng dụng. Trong hầu hết trường hợp, nếu phát hiện thấy một ứng dụng có hại, dịch vụ sẽ thông báo cho bạn là đã xóa ứng dụng đó.
Cách hoạt động của tính năng bảo vệ trước phần mềm độc hại

Để bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại của bên thứ ba, URL độc hại và các vấn đề bảo mật khác, Google có thể nhận thông tin về:

 • Kết nối mạng trên thiết bị của bạn 
 • Các URL có khả năng gây hại 
 • Hệ điều hành và các ứng dụng mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình thông qua Google Play hoặc các nguồn khác.

Google có thể cảnh báo bạn về một ứng dụng hoặc URL có khả năng không an toàn. Ứng dụng hoặc URL có thể bị Google xóa hoặc chặn cài đặt nếu ứng dụng hoặc URL đó có hại cho thiết bị, dữ liệu hoặc người dùng.

Bạn có thể chọn tắt một số tính năng bảo vệ này trong mục cài đặt của thiết bị. Tuy nhiên, Google có thể tiếp tục nhận thông tin về các ứng dụng được cài đặt qua Google Play. Các ứng dụng mà bạn cài đặt trên thiết bị của mình từ các nguồn khác có thể tiếp tục được kiểm tra nhằm mục đích bảo mật mà không cần gửi thông tin đến Google.

Cách hoạt động của Cảnh báo quyền riêng tư

Google Play Protect sẽ thông báo cho bạn nếu một ứng dụng bị xóa khỏi Cửa hàng Google Play do ứng dụng này có thể truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể chọn gỡ cài đặt ứng dụng đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?