V rámci predbežného opatrenia na ochranu zdravia našich špecialistov podpory v súvislosti s ochorením COVID-19 poskytujeme služby s obmedzeným tímom. Môže trvať dlhšie, kým sa s nami spojíte. Ďakujeme vám za trpezlivosť. Ďalšiu podporu nájdete v centre pomoci

Ako sa chrániť pred škodlivými aplikáciami službou Google Play Protect

Google Play Protect pomáha zaistiť bezpečnosť vášho zariadenia.

 • Spustí kontrolu bezpečnosti aplikácií z Obchodu Google Play ešte predtým, ako ich stiahnete.
 • Skontroluje, či sa v zariadení nenachádzajú potenciálne škodlivé aplikácie z iných zdrojov. Niekedy sa nazývajú malvér.
 • Upozorní vás na všetky zistené potenciálne škodlivé aplikácie a známe škodlivé aplikácie odstráni zo zariadenia.
 • Upozorní vás na zistené aplikácie, ktoré porušujú pravidlá týkajúce sa nežiaduceho softvéru skrývaním alebo skresľovaním dôležitých informácií.
 • Odošle vám upozornenia ochrany súkromia týkajúce sa aplikácií, ktoré môžu získať povolenia používateľa na prístup k vašim osobným údajom, čím porušujú pravidlá pre vývojárov.

Ako skontrolovať stav bezpečnosti aplikácie

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu profilu.
 3. Klepnite na Play Protect.
 4. V sekcii Certifikácia Play Protect zistite, či vaše zariadenie má certifikáciu Play Protect.

Zapnutie a vypnutie služby Google Play Protect

Dôležité: Služba Google Play Protect je predvolene zapnutá, ale môžete ju vypnúť. Z bezpečnostných dôvodov ju odporúčame ponechať vždy zapnutú.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu profilu.
 3. Klepnite na Play Protect a potom Nastavenia.
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Kontrola aplikácií pomocou služby Play Protect.

Odoslanie neznámych aplikácií Googlu

Ak povolíte inštalovanie aplikácií z neznámych zdrojov iných ako Obchod Google Play a zapnete nastavenie možnosť Zlepšiť detekciu škodlivých aplikácií, služba Google Play Protect bude môcť odosielať neznáme aplikácie Googlu, aby vás ochránila pred škodlivými aplikáciami.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu profilu.
 3. Klepnite na Play Protect a potom Nastavenia.
 4. Zapnite alebo vypnite Zlepšiť detekciu škodlivých aplikácií.

Informácie pre vývojárov

Ak ste vývojár aplikácií a služba Google Play Protect nahlásila vašu aplikáciu ako škodlivú: 

Ak sa domnievate, že služba Google Play Protect nahlásila alebo zablokovala vašu aplikáciu neoprávnene, podajte odvolanie.

Ako Google Play Protect funguje

Google Play Protect skontroluje aplikácie počas ich inštalácie. Tiež pravidelne kontroluje zariadenie. Ak nájde potenciálne škodlivú aplikáciu:

 • Pošle vám upozornenie. Ak chcete danú aplikáciu odstrániť, klepnite na upozornenie a potom na Odinštalovať.
 • Deaktivuje aplikáciu, dokým ju neodinštalujete.
 • Automaticky odstráni aplikáciu. Keď zistí škodlivú aplikáciu, vo väčšine prípadov zobrazí upozornenie, že bola odstránená.
Ako funguje ochrana proti malvéru

Google môže získavať nasledujúce informácie, aby vás ochránil pred škodlivým softvérom tretej strany, nebezpečnými webovými adresami alebo ďalšími problémami so zabezpečením:

 • informácie o sieťových pripojeniach vášho zariadenia, 
 • potenciálne škodlivé webové adresy, 
 • informácie o operačnom systéme a aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení prostredníctvom služby Google Play alebo iných zdrojov.

Na aplikáciu alebo webovú adresu, ktorá môže byť nebezpečná, vás môže Google upozorniť. Aplikácie alebo webové adresy, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre zariadenia, údaje alebo používateľov, môže Google odstrániť alebo môže zablokovať ich inštaláciu.

Môžete sa rozhodnúť niektoré tieto ochrany zakázať v nastaveniach zariadenia. Google však môže aj naďalej získavať informácie o aplikáciách nainštalovaných prostredníctvom služby Google Play. Aplikácie nainštalované v zariadení z iných zdrojov môžu byť naďalej kontrolované s cieľom nájsť problémy so zabezpečením bez odosielania informácií Googlu.

Ako fungujú upozornenia ochrany súkromia

Google Play Protect vás upozorní na odstránenie aplikácie z Obchodu Google Play, pretože táto aplikácia môže mať prístup k vašim osobným údajom, a ponúkne vám možnosť ju odinštalovať. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
84680
false