Google Play Protect pomáha zaistiť bezpečnosť aplikácií a dôvernosť údajov

Google Play Protect kontroluje vaše aplikácie a zariadenia s cieľom zistiť škodlivé správanie.

 • Kontroluje bezpečnosť aplikácií z Obchodu Google Play ešte predtým, ako ich stiahnete.
 • Skontroluje, či sa v zariadení nenachádzajú potenciálne škodlivé aplikácie z iných zdrojov. Niekedy sa nazývajú malvér.
 • Upozorní vás na potenciálne škodlivé aplikácie.
 • Môže deaktivovať alebo odstrániť škodlivé aplikácie z vášho zariadenia.
 • Upozorní vás na zistené aplikácie, ktoré porušujú pravidlá týkajúce sa nežiaduceho softvéru skrývaním alebo skresľovaním dôležitých informácií.
 • Odošle vám upozornenia ochrany súkromia týkajúce sa aplikácií, ktoré môžu získať povolenia od používateľa na prístup k vašim osobným údajom, čím porušujú pravidlá pre vývojárov.
 • Môže resetovať povolenia aplikácií a chrániť tak vaše súkromie v určitých verziách Androidu.

Overenie stavu certifikácie zariadenia

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu profilu.
 3. Klepnite na Nastavenia.
 4. V sekcii Informácie skontrolujte, či má vaše zariadenie certifikáciu Play Protect.

Zapnutie alebo vypnutie súpravy Google Play Protect

Dôležité: Služba Google Play Protect je predvolene zapnutá, ale môžete ju vypnúť. Z bezpečnostných dôvodov ju odporúčame ponechať vždy zapnutú.

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu profilu.
 3. Klepnite na Play Protect a potom Nastavenia.
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Kontrola aplikácií pomocou služby Play Protect.

Odoslanie neznámych aplikácií Googlu

Ak inštalujete aplikácie z neznámych zdrojov mimo Obchodu Google Play, Google Play Protect vás môže požiadať o odoslanie neznámych aplikácií Googlu. Keď zapnete nastavenie Zlepšiť detekciu škodlivých aplikácií, umožníte službe Google Play Protect automaticky odosielať neznáme aplikácie Googlu.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu profilu.
 3. Klepnite na Play Protect a potom Nastavenia Nastavenia.
 4. Zapnite alebo vypnite Zlepšiť detekciu škodlivých aplikácií.

Informácie pre vývojárov

Ak ste vývojár aplikácií, môže sa vám zobraziť výzva na odoslanie každej novej verzie vašej aplikácie Googlu. Ak Google Play Protect nahlási vašu aplikáciu ako škodlivú:

Ak sa domnievate, že služba Google Play Protect nahlásila alebo zablokovala vašu aplikáciu nesprávne, podajte odvolanie.

Ako Google Play Protect funguje

Google Play Protect skontroluje aplikácie počas ich inštalácie. Tiež pravidelne kontroluje zariadenie. Ak nájde potenciálne škodlivú aplikáciu:

 • Pošle vám upozornenie. Ak chcete danú aplikáciu odstrániť, klepnite na upozornenie a potom na Odinštalovať.
 • Deaktivuje aplikáciu, dokým ju neodinštalujete.
 • Automaticky odstráni aplikáciu. Keď zistí škodlivú aplikáciu, vo väčšine prípadov zobrazí upozornenie, že bola odstránená.

Ako funguje ochrana proti malvéru

Google môže získavať nasledujúce informácie, aby vás ochránil pred škodlivým softvérom tretej strany, nebezpečnými webovými adresami alebo ďalšími problémami so zabezpečením:

 • informácie o sieťových pripojeniach vášho zariadenia, 
 • potenciálne škodlivé webové adresy, 
 • informácie o operačnom systéme a aplikáciách nainštalovaných vo vašom zariadení prostredníctvom služby Google Play alebo iných zdrojov.

Na aplikáciu alebo webovú adresu, ktorá môže byť nebezpečná, vás môže Google upozorniť. Aplikácie alebo webové adresy, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre zariadenia, údaje alebo používateľov, môže Google odstrániť alebo môže zablokovať ich inštaláciu.

Môžete sa rozhodnúť niektoré tieto ochrany zakázať v nastaveniach zariadenia. Google však môže aj naďalej získavať informácie o aplikáciách nainštalovaných prostredníctvom služby Google Play. Aplikácie nainštalované v zariadení z iných zdrojov môžu byť naďalej kontrolované s cieľom nájsť problémy so zabezpečením bez odosielania informácií Googlu.

Ako Google resetuje povolenia pre nepoužívané aplikácie

Google Play Protect môže v rámci ochrany vašich údajov resetovať povolenia aplikácií, ktoré používate zriedka. Táto funkcia chráni zariadenia s Androidom verzie 6.0 až 10. 

Google môže resetovať všetky povolenia udelené z aplikácií, ktoré ste tri mesiace nepoužili. V takom prípade sa vám môže zobraziť upozornenie zo služby Play Protect. Play Protect automaticky neresetuje povolenia z aplikácií, ktoré sú potrebné na zvyčajnú prevádzku vášho zariadenia.

Ako skontrolovať alebo spravovať, ktoré povolenia sú resetované

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Vpravo hore klepnite na ikonu profilu.
 3. Klepnite na Play Protect a potom Nastavenia Nastavenia.
 4. Klepnite na Povolenia pre nepoužívané aplikácie.

Ak chcete v rámci služby Play Protect zabrániť automatickému resetovaniu povolení:

 1. Vyberte zo zoznamu príslušnú aplikáciu.
 2. Vypnite Odstrániť povolenia, ak sa aplikácia nepoužíva.

Ak chcete toto povolenie zapnúť alebo vypnúť pre konkrétnu aplikáciu:

 1. Vyberte príslušnú aplikáciu a potom Povolenia.
 2. Zapnite alebo vypnite Odstrániť povolenia, ak sa aplikácia nepoužíva.

Po odstránení povolení Play Protect tieto povolenia znova neudelí, ale ani žiadne ďalšie neresetuje.

Ako fungujú upozornenia ochrany súkromia

Google Play Protect vás upozorní na odstránenie aplikácie z Obchodu Google Play, pretože táto aplikácia môže mať prístup k vašim osobným údajom, a ponúkne vám možnosť ju odinštalovať. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
84680
false
false