เกี่ยวกับการจัดประเภทภาพยนตร์และรายการทีวี

การจัดประเภทเนื้อหาภาพยนตร์และรายการทีวีช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวุฒิภาวะในการดูเนื้อหา

จะดูการจัดประเภทเนื้อหาได้จากที่ใด

คุณดูการจัดประเภทเนื้อหาได้ที่หน้าของภาพยนตร์ใต้ชื่อเรื่อง หากคุณไม่เห็นการจัดประเภทก็หมายความว่าผู้ให้บริการเนื้อหายังไม่ได้แชร์ข้อมูลนี้ ขณะนี้ยังไม่มีการแสดงการจัดประเภทรายการทีวีใต้ชื่อรายการ หากไม่มีการแสดงการจัดประเภทรายการทีวีใต้ชื่อรายการ คุณยังคงใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อกรองรายการทีวีตามระดับวุฒิภาวะได้

การจัดประเภทเนื้อหาบอกอะไรคุณบ้างเกี่ยวกับภาพยนตร์หรือรายการทีวี

การจัดประเภทเนื้อหาใช้ในการอธิบายถึงระดับวุฒิภาวะขั้นต่ำในการดูเนื้อหา โดยทั่วไปแล้วการจัดประเภทขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความรุนแรง ยาเสพติด และภาษาที่หยาบคาย

หมายเหตุ: การจัดประเภทจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานในท้องถิ่นและแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ

มาตรฐานการจัดประเภทตามประเทศหรือภูมิภาค

ภาพยนตร์และรายการทีวีได้รับการจัดประเภทโดยหน่วยงานการจัดประเภทภาพยนตร์ในท้องถิ่นหรือรัฐบาลของประเทศนั้นๆ Google ไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันการจัดประเภทเหล่านี้

การจัดประเภทของ DJCTQ (บราซิล)

การจัดประเภทของ DJCTQ ประกอบด้วยประเภท L, 10, 12, 14, 16 และ 18 ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรมของบราซิล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ DJCTQ

การจัดประเภทภาพยนตร์ของ MPAA

การจัดประเภทของ MPAA ประกอบด้วยประเภท G, PG, PG-13, R และ NC-17

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ MPAA

การจัดประเภทรายการทีวีในสหรัฐอเมริกา

การจัดประเภทรายการทีวีในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยประเภท TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ TV Parental Guidelines

การจัดประเภทของ BBFC (สหราชอาณาจักร)

การจัดประเภทของ BBFC ประกอบด้วยประเภท U, PG, 12A, 15, 18 และ R-18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ BBFC

การจัดประเภทของ CHVRS (แคนาดา)

การจัดประเภทของ CHVRS ประกอบด้วยประเภท G, PG, 14A, 18A, R และ E

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ MPA - Home Entertainment Classification

การจัดประเภทของ EIRIN (ญี่ปุ่น)

การจัดประเภทของ EIRIN ประกอบด้วยประเภท G, PG-12, R15+ และ R-18+

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ EIRIN

การจัดประเภทของ CNC (ฝรั่งเศส)

การจัดประเภทของ CNC ประกอบด้วยประเภท "ผู้ชมทุกวัย" (U), -10, -12, -16, -18 และ "ไม่ได้จัดประเภท" (E)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ CNC

การจัดประเภทของ ACB (ออสเตรเลีย)

การจัดประเภทของ ACB ประกอบด้วยประเภท G, PG, M, MA15+ และ R18+

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ ACB

การจัดประเภทของ ICAA (สเปน)

การจัดประเภทของ ICAA ประกอบด้วยประเภท APTA (ผู้ชมทุกวัย), 7+, 12+, 13+, 16+, 18+ และ X

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ ICAA

การจัดประเภทของ KMRB (เกาหลี)

การจัดประเภทของ KMRB ประกอบด้วยประเภท "ทั้งหมด" (ผู้ชมทุกวัย), 12+, 15+, "วัยรุ่น" (18+) และ "จำกัด" (19+)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ KMRB

การจัดประเภทของ FSK (เยอรมนี)

การจัดประเภทของ FSK ประกอบด้วยประเภท FSK 0, FSK 6, FSK 12, FSK 16 และ FSK 18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ FSK

การจัดประเภทของ LSF (อินโดนีเซีย)

การจัดประเภทของ LSF ประกอบด้วยประเภท SU, A, BO, R, 17, D และ 21

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ LSF

การจัดประเภทของ FCBM (มาเลเซีย)

การจัดประเภทของ FCBM ประกอบด้วยประเภท U, P13, PG13 และ 18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ FCBM

การจัดประเภทของ OFLC (นิวซีแลนด์)

การจัดประเภทของ OFLC ประกอบด้วยประเภท G, PG, R13, RP13, R15, M, R16, RP16 และ R18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ OFLC

การจัดประเภทของ MKRF (รัสเซีย)

การจัดประเภทของ MKRF ประกอบด้วยประเภท 0+, 6+, 12+, 16+ และ 18+

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ MKRF

การจัดประเภทของ MDA (สิงคโปร์)

การจัดประเภทของ MDA ประกอบด้วยประเภท G, PG, PG13, NC16 และ M18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ MDA

การจัดประเภทของ MiBAC (อิตาลี)

การจัดประเภทของ MiBAC ประกอบด้วยประเภท T, V.M.12 และ V.M.14

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ MiBAC

การจัดประเภทของ FPB (แอฟริกาใต้)

การจัดประเภทของ FPB ประกอบด้วยประเภท A, PG, 7-9 PG, 10, 10-12 PG, 13, 16 และ 18

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดประเภทแต่ละรายการได้ที่เว็บไซต์ FPB

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false
false