Khắc phục ứng dụng Android đã cài đặt nhưng không hoạt động

Hãy thử các bước sau đây nếu ứng dụng cài đặt trên điện thoại của bạn gặp bất kỳ sự cố nào bên dưới:

Sau mỗi bước, hãy khởi động lại điện thoại để xem đã khắc phục được sự cố chưa.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Bước 1: Khởi động lại và cập nhật

Khởi động lại điện thoại
Lưu ý quan trọng: Các chế độ cài đặt có thể khác nhau tuỳ theo điện thoại. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.
 1. Trên hầu hết điện thoại, hãy nhấn nút Nguồn trong khoảng 30 giây hoặc đến khi điện thoại khởi động lại. 
 2. Bạn có thể phải nhấp vào nút Khởi động lại sau đó Khởi động lại.
Kiểm tra các bản cập nhật Android
 • Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 • Ở gần dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Cập nhật hệ thống.
  • Tùy theo điện thoại đang dùng, bạn có thể cần phải nhấn vào Giới thiệu về điện thoại hoặc Giới thiệu về máy tính bảng sau đó Cập nhật phần mềm.
 • Bạn sẽ thấy trạng thái cập nhật. Làm theo mọi bước trên màn hình.
Cập nhật ứng dụng

Kiểm tra xem có bản cập nhật cho ứng dụng Máy ảnh hay không:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý các ứng dụng và thiết bị.
 4. Trong phần "Có bản cập nhật", hãy cài đặt bản cập nhật hiện có dành cho Camera Pixel.

Kiểm tra xem có Bản cập nhật hệ thống Android hay không:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào System (Hệ thống).
 3. Nhấn vào Bản cập nhật phần mềm.
 4. Nhấn vào Bản cập nhật hệ thống.
 5. Nhấn vào Kiểm tra để tìm bản cập nhật.

Tìm hiểu cách cập nhật Cửa hàng Play và ứng dụng trên Android.

Bước 2: Kiểm tra để tìm sự cố ứng dụng lớn hơn

Buộc dừng ứng dụng
Thông thường, bạn có thể buộc một ứng dụng dừng hoạt động thông qua ứng dụng Cài đặt trên điện thoại. Ứng dụng Cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.
Mẹo: Nếu sự cố tiếp diễn sau khi bạn buộc dừng ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.
Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của ứng dụng
 • Thông thường, bạn có thể xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của một ứng dụng thông qua ứng dụng Cài đặt trên điện thoại. Ứng dụng Cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.

 • Tạm thời giải phóng dung lượng bằng cách xóa dữ liệu trong bộ nhớ đệm. Đây là giải pháp ngắn hạn. Theo thời gian, dữ liệu trong bộ nhớ đệm sẽ lại đầy lên.

Mẹo: Nếu sau khi xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của ứng dụng mà sự cố vẫn xảy ra, thì bạn có thể cần phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng đó. Tìm hiểu cách liên hệ với một nhà phát triển.

Đồng bộ hoá thiết bị với máy chủ Google

Lưu ý quan trọng: Các chế độ cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.
 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Hệ thống sau đó Ngày và giờ.
 3. Tắt các tùy chọn Múi giờ tự độngNgày và giờ tự động.
 4. Thay đổi ngày và giờ để ngày và giờ bị sai.
 5. Bật các tùy chọn Múi giờ tự độngNgày và giờ tự động.
Gỡ cài đặt ứng dụng

Chú ý: Mọi dữ liệu lưu trong ứng dụng này sẽ bị xóa.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 2. Nhấn vào Ứng dụng sau đó Xem tất cả ứng dụng.
 3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
 4. Nhấn vào Gỡ cài đặt sau đó OK.

Mẹo: Nếu muốn dùng lại ứng dụng, thì bạn có thể thử cài đặt lại. Tìm hiểu cách cài đặt lại ứng dụng.

Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng
Lưu ý quan trọng: Nếu bạn đã thử các bước khắc phục này nhưng vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc nhà phát triển ứng dụng.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính