Khắc phục ứng dụng Android đã cài đặt nhưng không hoạt động

Hãy thử các bước sau đây nếu ứng dụng cài đặt trên điện thoại của bạn gặp bất kỳ sự cố nào bên dưới:

Sau mỗi bước, hãy khởi động lại điện thoại để xem đã khắc phục được sự cố chưa.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Bước 1: Khởi động lại và cập nhật

Khởi động lại điện thoại
Quan trọng: Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.
 1. Trên hầu hết điện thoại, hãy nhấn nút Nguồn trong khoảng 30 giây hoặc đến khi điện thoại khởi động lại. 
 2. Bạn có thể cần phải nhấn vào biểu tượng Khởi động lại Khởi động lại .
Kiểm tra các bản cập nhật Android
 • Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
 • Ở gần dưới cùng, hãy nhấn vào Hệ thống sau đó Nâng cao sau đó Cập nhật hệ thống.
  • Tùy theo điện thoại đang dùng, bạn có thể cần phải nhấn vào Giới thiệu về điện thoại hoặc Giới thiệu về máy tính bảng sau đó Cập nhật phần mềm.
 • Bạn sẽ thấy trạng thái cập nhật. Làm theo mọi bước trên màn hình.
Cập nhật ứng dụng
 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Ứng dụng có bản cập nhật sẽ được gắn nhãn "Cập nhật".
  • Nhấn vào Cập nhật nếu có một bản cập nhật.
  • Nếu có nhiều bản cập nhật, hãy nhấn vào Cập nhật tất cả.

Bước 2: Kiểm tra để tìm sự cố ứng dụng lớn hơn

Buộc dừng ứng dụng
Thông thường, bạn có thể buộc một ứng dụng dừng hoạt động thông qua ứng dụng Cài đặt trên điện thoại. Ứng dụng Cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.
Mẹo: Nếu sự cố tiếp diễn sau khi bạn buộc dừng ứng dụng, thì bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.
Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của ứng dụng
 • Thông thường, bạn có thể xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của một ứng dụng thông qua ứng dụng Cài đặt trên điện thoại. Ứng dụng Cài đặt có thể khác nhau tùy theo điện thoại. Hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin.

 • Tạm thời giải phóng dung lượng bằng cách xóa dữ liệu trong bộ nhớ đệm. Đây là giải pháp ngắn hạn. Theo thời gian, dữ liệu trong bộ nhớ đệm sẽ lại đầy lên.

Mẹo: Nếu sau khi xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của ứng dụng mà sự cố vẫn xảy ra, thì bạn có thể cần phải liên hệ với nhà phát triển ứng dụng đó. Tìm hiểu cách liên hệ với một nhà phát triển.
Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng

Nếu tải ứng dụng từ Cửa hàng Google Play, bạn có thể:

 • Đọc các bài đánh giá về ứng dụng để tìm hiểu xem những người khác có gặp sự cố tương tự hay không.
 • Liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để được trợ giúp. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển.
Gỡ cài đặt ứng dụng

Chú ý: Mọi dữ liệu lưu trong ứng dụng này sẽ bị xóa.

 1. Chạm và giữ ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt.
 2. Để xem các tùy chọn của bạn, hãy bắt đầu kéo ứng dụng đó.
 3. Kéo ứng dụng đó tới mục Gỡ cài đặt ở đầu màn hình. Nếu không thấy mục "Gỡ cài đặt", thì điều đó có nghĩa là bạn không thể gỡ cài đặt ứng dụng đó.
 4. Nhấc ngón tay lên.

Mẹo: Nếu muốn dùng lại ứng dụng, thì bạn có thể thử cài đặt lại. Tìm hiểu cách cài đặt lại ứng dụng.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố