Åtgärda en installerad Android-app som inte fungerar

Om en app som installerats på Android-enheten kraschar eller om den inte går att öppna, inte svarar eller inte fungerar korrekt testar du felsökningsanvisningarna nedan. Kontrollera om problemet är löst efter varje steg.

Om en app från Google som förinstallerats på enheten inte fungerar som den ska kan problemen bero på en annan app som har laddats ned senare.

Tips! Om det är en snabbapp som inte fungerar testar du de här felsökningsanvisningarna i stället.

Obs! Vissa av de här stegen fungerar endast i Android 8.1 eller senare. Så här tar du reda på vilken version av Android du har.

Steg 1: Starta om och uppdatera

Starta om enheten

Starta om mobilen genom att hålla ned strömbrytaren i några sekunder. Tryck sedan på Starta om Starta om på skärmen.

Om Starta om inte visas håller du ned strömbrytaren i cirka 30 sekunder tills mobilen startas om.

Kontrollera om det finns Android-uppdateringar

Systemuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Så här söker du efter systemuppdateringar och installerar dem:

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System långt ned på skärmen följt av Avancerat följt av Systemuppdatering. Om det behövs trycker du först på Om telefonen eller Om surfplattan.
 3. Uppdateringstatusen visas. Följ eventuella anvisningar på skärmen.
Uppdatera appen

Appuppdateringar kan innehålla förbättringar som åtgärdar problemet.

Här hittar du uppdateringar för dina appar:

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play på telefonen.
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Mina appar och spel.
 3. Appar med tillgängliga uppdateringar markeras med texten Uppdatera.
  • Om det finns en uppdatering trycker du på Uppdatera.
  • Om det finns flera uppdateringar trycker du på Uppdatera alla.

Steg 2: Kontrollera om det finns ett större problem med appen

Tvinga appen att avsluta

Normalt sett behöver du inte stänga apparna. I Android hanteras apparnas minnesanvändning automatiskt.

Om du vill stänga en app helt och hållet, inklusive tjänster i bakgrunden, gör du så här:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på appen. Om alternativet inte visas trycker du på Visa alla appar eller Appinformation.
 4. Tryck på Tvingad avslutning.

Om problemet med appen kvarstår efter en tvingad avslutning kan du behöva kontakta apputvecklaren. Läs mer om hur du kontaktar utvecklaren.

Rensa appens cacheminne

Om du rensar cacheminnet kan du frigöra utrymme genom att ta bort tillfälliga filer. Det här är en kortsiktig lösning. Med tiden samlas data i cacheminnet igen.

Så här rensar du cacheminnet för appen:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på appen. Om alternativet inte visas trycker du på Visa alla appar eller Appinformation.
 4. Tryck på Lagringsutrymme följt av Rensa cacheminne.

Om problemet med appen kvarstår efter att du har rensat cacheminnet kan du behöva kontakta apputvecklaren. Läs mer om hur du kontaktar utvecklaren.

Rensa appens data

Att ta bort all data för appen kan lösa vissa problem.

Obs! All data som sparats i appen tas bort.

Så här rensar du all data för en app:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på appen. Om alternativet inte visas trycker du på Visa alla appar eller Appinformation.
 4. Tryck på Lagringsutrymme följt av Rensa data eller Rensa lagringsutrymme följt av OK.

Om problemet med appen kvarstår efter att du har rensat data kan du behöva kontakta apputvecklaren. Läs mer om hur du kontaktar utvecklaren.

Kontakta appens utvecklare

Om du fick appen från Google Play Butik kan du

Avinstallera appen

Om problemet ändå kvarstår kan du avinstallera appen.

Obs! All data som sparats i appen tas bort.

Så här avinstallerar du en app:

 1. Tryck länge på appen som du vill avinstallera.
 2. Dra appen till Avinstallera högst upp på skärmen. (Om Avinstallera inte visas är appen troligen en systemapp som du inte kan avinstallera.)

Om du vill testa appen igen kan du installera om den. Läs mer om hur du installerar om appar.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?