Oprava nefunkčnej nainštalovanej aplikácie pre Android

Nasledujúce kroky skúste v prípade, ak má aplikácia nainštalovaná vo vašom telefóne akýkoľvek z týchto problémov:

Po každom kroku telefón reštartujte a zistite, či bol problém vyriešený.

Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 8.1 a vyššej. Ako skontrolovať verziu Androidu

1. krok: reštartovanie a aktualizácia

Reštartovanie telefónu
 1. Stlačte vypínač telefónu. Na obrazovke klepnite na Reštartovať Reštartovanie.
 2. Ak možnosť Reštartovať nevidíte, stlačte asi na 30 sekúnd vypínač telefónu, kým sa nereštartuje.
Kontrola dostupnosti aktualizácií Androidu
 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. V dolnej časti klepnite na Systém a potom Rozšírené a potom Aktualizácia systému. Ak je to potrebné, klepnite najprv na Informácie o telefóne alebo Informácie o tablete.
 3. Zobrazí sa stav aktualizácie. Postupujte podľa krokov na obrazovke.
Aktualizácia aplikácie
 1. V telefóne otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Moje aplikácie a hry.
 3. Aplikácie, ktorých aktualizácie sú k dispozícii, majú označenie Aktualizovať.
  • Ak je k dispozícii aktualizácia, klepnite na Aktualizovať.
  • Ak je k dispozícii viac aktualizácií, klepnite na Aktualizovať všetko.

2. krok: skontrolujte, či aplikácia nemá závažnejší problém

Vynútené zastavenie aplikácie
Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia.
 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia A potom požadovaná aplikácia. Podľa potreby klepnite pred aplikáciou na Informácie o aplikácii.
 3. Klepnite na Vynútiť zastavenie  A potom OK.
Tip: Ak problémy budú pretrvávať aj po vynútenom zastavení aplikácie, možno sa budete musieť obrátiť na jej vývojára. Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať vývojára
Vymazanie vyrovnávacej pamäte aplikácie

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia.

Vymazaním údajov vo vyrovnávacej pamäti môžete uvoľniť potrebné miesto, pretože tým odstránite dočasné súbory. Ide o krátkodobé riešenie. Časom sa údaje vo vyrovnávacej pamäti znova nazbierajú.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na požadovanú aplikáciu Ak ju nevidíte, klepnite najprv na Zobraziť všetky aplikácie alebo Informácie o aplikácii.
 4. Klepnite na Priestor a vyrovnávacia pamäť a potom Vymazať vyrovnávaciu pamäť.
Tip: Ak problémy budú pretrvávať aj po vynútenom zastavení aplikácie, možno sa budete musieť obrátiť na jej vývojára. Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať vývojára
Vymazanie údajov aplikácie

Dôležité: Nastavenia sa môžu v rôznych telefónoch líšiť. Ďalšie informácie získate od výrobcu zariadenia.

Upozornenie: Všetky údaje uložené v tejto aplikácii sa vymažú.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a upozornenia.
 3. Klepnite na požadovanú aplikáciu Ak ju nevidíte, klepnite najprv na Zobraziť všetky aplikácie alebo Informácie o aplikácii.
 4. Klepnite na Priestor a vyrovnávacia pamäť a potom Vymazať priestor alebo Vymazať dáta a potom OK.
Tip: Ak problémy budú pretrvávať aj po vynútenom zastavení aplikácie, možno sa budete musieť obrátiť na jej vývojára. Ďalšie informácie o tom, ako kontaktovať vývojára
Kontaktovanie vývojára aplikácie

Ak ste aplikáciu získali z Obchodu Google Play, môžete:

Odinštalovanie aplikácie

Upozornenie: Všetky údaje uložené v tejto aplikácii sa vymažú.

 1. Pridržte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
 2. Ak chcete zobraziť možnosti, aplikáciu začnite presúvať.
 3. Presuňte danú aplikáciu na možnosť Odinštalovať v hornej časti obrazovky. Ak možnosť Odinštalovať nevidíte, aplikáciu odinštalovať nemôžete.
 4. Zdvihnite prst.

Tip: Ak chcete aplikáciu znova používať, skúste ju preinštalovať. Ďalšie informácie, ako preinštalovať aplikácie

Súvisiace články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?