Riešenie problémov s Kioskom Google Play

Ak máte ťažkosti s aplikáciou Kiosk Google Play, tieto kroky na riešenie problémov vám môžu pomôcť.

Moja aplikácia Kiosk zlyháva alebo nenačíta obsah

Ak sa aplikácia Kiosk zatvára, vypína alebo ak je konkrétny obsah prázdny, vymažte vyrovnávaciu pamäť a dáta aplikácie Kiosk Google Play. Budete si musieť znova stiahnuť všetok obsah Kiosku, ktorý sa uloží v zariadení.

Nezobrazuje sa mi najnovšie vydanie časopisu, ktoré je k dispozícii v službe Google Play

Sprístupnenie nových vydaní môže byť niekedy krátko oneskorené, preto situáciu odporúčame znova skontrolovať o 24 hodín. 

Môj časopis sa nezobrazuje správne

Ak ste si do zariadenia stiahli časopis a chýbajú stránky alebo sa niektoré nenačítavajú, vyskúšajte nasledujúci postup.

1. krok: Časopis odstráňte a znova stiahnite
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Kiosk Google Play Kiosk.
 2. Klepnite v dolnej časti obrazovky na položku Knižnica.
 3. Vedľa časopisu uloženého v zariadení nájdite ikonu značky začiarknutia Začiarknutie.
 4. Klepnite v časopise na Viac Viac a potom Odstrániť stiahnutý súbor.
 5. Klepnite na Viac Viac a potom Stiahnuť na čítanie offline.
 6. Pozrite si časopis znova. Ak sa stále nezobrazuje správne, prejdite na 2. krok.
2. krok: Vymažte vyrovnávaciu pamäť a dáta

Ak máte v zariadení silné internetové pripojenie, vymažte vyrovnávaciu pamäť a dáta aplikácie Kiosk Google Play. Budete si musieť znova stiahnuť všetok obsah Kiosku, ktorý sa uloží v zariadení.

Zakúpené časopisy sa nezobrazujú

Ak ste si v Obchode Google Play zakúpili časopis, ale na vašom zariadení sa v aplikácii Kiosk Google Play nezobrazuje, postupujte podľa nasledujúceho postupu.

Kontrola účtu

Ak sa zakúpený časopis v aplikácii Kiosk Google Play nezobrazuje, možno ste vydanie alebo odber zakúpili pomocou iného účtu Google.

Postup kontrol účtu, ktorý používate v aplikácii Kiosk Google Play:

 1. Otvorte Kiosk Google Play Kiosk.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka.
 3. V hornej časti hlavnej ponuky sa zobrazí názov účtu, ktorý používate.
 4. Ak chcete vybrať iný účet, klepnite na šípku nadol Šípka nadol.

Môj spravodajský informačný kanál je zastaraný

Ak sa váš spravodajský informačný kanál alebo knižnica neaktualizujú a v aplikácii Kiosk Play nachádzate staré články, skúste vykonať obnovenie.

Obnovenie spravodajského informačného kanála
 1. Otvorte aplikáciu Kiosk Google Play Kiosk.
 2. Obnovte informačný kanál presunutím prsta nadol po obrazovke. 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?