Datu kopīgošana ar ziņu izdevējiem

Daži Google Play produkti un funkcijas nav pieejamas visās valstīs. Skatiet, kādi produkti un funkcijas ir pieejamas jūsu valstī.

Abonementi

Kad jūs kļūstat par ziņu avota digitālu abonentu, izdevēji var lūgt jūs norādīt savu vārdu, adresi un e-pasta adresi. To, kā izdevējs izmanto jūsu informāciju, nosaka attiecīgā izdevēja konfidencialitātes politika.

Informācijas sniegšanas laikā varat arī norādīt, vai vēlaties saņemt informāciju par papildu produktiem vai pakalpojumiem no izdevēja un vai vēlaties saņemt šāda veida informāciju no trešajām pusēm.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?