Thêm và sử dụng tài khoản trên thiết bị

Để bắt đầu tải xuống và mua các mặt hàng trên ứng dụng Cửa hàng Google Play, bạn cần thêm Tài khoản Google vào thiết bị của mình. Bạn có thể lặp lại các bước bên dưới để thêm nhiều tài khoản cùng lúc vào thiết bị.

Thêm một hoặc nhiều Tài khoản Google

 1. Hãy thiết lập tài khoản Google nếu bạn chưa có.
 2. Mở ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
 3. Nhấn vào Tài khoản sau đó Thêm tài khoản sau đó Google.
 4. Hãy làm theo hướng dẫn để thêm tài khoản của bạn.
 5. Nếu cần, hãy lặp lại các bước để thêm nhiều tài khoản.

Mẹo: Để giúp tránh các giao dịch mua ngẫu nhiên hoặc trái phép, hãy sử dụng tính năng bảo vệ bằng mật khẩu trên thiết bị của bạn.

Sử dụng và quản lý tài khoản

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Nếu có nhiều tài khoản, bạn có thể lựa chọn một tài khoản trong đó để sử dụng. Những hướng dẫn này cũng áp dụng cho các ứng dụng của Google Play.

Chuyển đổi tài khoản trong ứng dụng Google Play

 1. Mở ứng dụng Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc ký tự viết tắt tên của bạn.
 3. Nhấn vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 4. Chọn một tài khoản.

Chuyển đổi tài khoản trên trang web Google Play trên thiết bị di động

 1. Mở một trình duyệt web (như Chrome hoặc Safari) và truy cập vào play.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Menu.
 3. Bên cạnh ảnh hồ sơ và tên của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 4. Chọn một tài khoản khác. Nếu bạn không thấy một trong các tài khoản của mình được liệt kê, nhấn vào Quản lý tài khoản.

Chuyển đổi tài khoản trên trang web Google Play trên máy tính

 1. Truy cập play.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Chọn một tài khoản khác. Nếu bạn không thấy một trong các tài khoản của mình được liệt kê, hãy nhấp vào Thêm tài khoản.
Bảo vệ tài khoản của bạn bằng tùy chọn khôi phục

Bạn có thể bảo vệ Tài khoản Google và giao dịch mua hàng của mình trên Google Play bằng cách thêm tùy chọn khôi phục tài khoản, như số điện thoại hoặc địa chỉ email dự phòng. Điều này sẽ giúp chúng tôi liên hệ với bạn nếu bạn quên mật khẩu hoặc cần được trợ giúp về tài khoản.

Trung tâm trợ giúp Tài khoản Google có tất cả thông tin mà bạn cần để:

Xem video

Xem cách thêm và sử dụng tài khoản trên thiết bị
Google Play | Add and use accounts on a device

Để bật phụ đề, hãy: Chọn Cài đặt Settings sau đó Phụ đề/CC sau đó cho ngôn ngữ của bạn.

Khắc phục sự cố đăng nhập và sự cố về tài khoản

Nếu không đăng nhập được hoặc gặp vấn đề khác về tài khoản, bạn có thể yêu cầu trợ giúp về sự cố tài khoản.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố