Xóa hoặc tắt ứng dụng trên Android

Bạn có thể gỡ cài đặt các ứng dụng mình đã cài đặt trên điện thoại. Nếu xóa một ứng dụng mà bạn mất tiền mua, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó sau này mà không cần mua lại. Bạn cũng có thể tắt các ứng dụng hệ thống đi kèm với điện thoại.

Lưu ý: Trong những bước này, có một số bước chỉ áp dụng được trên Android 8.1 trở lên. Tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Android.

Xóa ứng dụng bạn đã cài đặt

  1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
  3. Nhấn vào ứng dụng hoặc trò chơi mà bạn muốn gỡ.
  4. Nhấn vào Gỡ cài đặt
Mẹo: Nếu xóa hoặc tắt một ứng dụng, thì bạn có thể thêm lại ứng dụng đó vào điện thoại. Nếu đã mua ứng dụng, thì bạn có thể cài đặt lại ứng dụng đó mà không cần phải mua lại. Tìm hiểu cách cài đặt lại và bật lại ứng dụng.

Tắt các ứng dụng đi kèm với điện thoại

Quan trọng: Bạn không thể xóa một số ứng dụng hệ thống cài sẵn trên điện thoại Android. Tuy nhiên, bạn có thể tắt đi để các ứng dụng này không hiển thị trên danh sách ứng dụng của điện thoại nữa.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt trên điện thoại.
  2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
  3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn tắt. Nếu bạn không nhìn thấy ứng dụng đó, trước tiên, hãy nhấn vào Xem tất cả ứng dụng hoặc Thông tin ứng dụng.
  4. Nhấn vào Tắt.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?