สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้จำกัดจำนวนผู้เชี่ยวชาญในทีมสนับสนุนซึ่งเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันสุขภาพ ขอขอบคุณที่อดทนรอเนื่องจากการติดต่อกับเราอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูข้อมูลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินใน Google Play

Google อาจคืนเงินสำหรับการซื้อใน Google Play บางรายการ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการคืนเงิน นอกจากนี้ คุณยังติดต่อนักพัฒนาแอปได้โดยตรง

สําหรับผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรและเขตเศรษฐกิจยุโรป

หากคุณอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรและได้ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2018 โปรดดูวิธีขอเงินคืน

ขอเงินคืนสำหรับการซื้อล่าสุด

สำคัญ: หากคุณไม่เห็นการซื้อในรายการล่าสุด ให้ขอเงินคืนจากเว็บไซต์ Google Play

ทำตามวิธีการในกรณีต่อไปนี้

 • หากซื้อแอปหรือทำการซื้อในแอปมายังไม่ถึง 48 ชั่วโมง คุณจะขอเงินคืนผ่านทาง Google Play ได้
 • หากคุณซื้อเพลง ภาพยนตร์ หนังสือ หรือเนื้อหาอื่นๆ คุณอาจขอเงินคืนหลังจาก 48 ชั่วโมงได้ (ดูนโยบายด้านล่าง)

โดยปกติ คุณจะทราบผลการตัดสินภายใน 1 วันทําการ แต่บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 4 วันทําการ

ตรวจสอบสถานะคําขอคืนเงิน

หลังจากขอรับเงินคืนผ่านเว็บไซต์ Google Play หรือปุ่ม "ขอเงินคืน" ด้านบน คุณจะตรวจสอบสถานะคําขอได้

ขอเงินคืนในกรณีที่การซื้อไม่ได้อยู่ในรายการล่าสุด

หากไม่เห็นการซื้อในรายการล่าสุด คุณขอเงินคืนจากเว็บไซต์ Google Play ได้ ใช้ตัวเลือกด้านล่างเพื่อขอเงินคืน

สํารวจตัวเลือกคำขอเงินคืน

วิธีที่ 1: ยื่นขอเงินคืนในเว็บไซต์ Google Play

โดยปกติ คุณจะทราบผลการตัดสินภายใน 1 วันทําการ แต่บางครั้งอาจใช้เวลาถึง 4 วันทําการ

 1. ไปที่ play.google.com/store/account ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เลือกประวัติการสั่งซื้อ
 3. หาคำสั่งซื้อที่คุณต้องการจะส่งคืนสินค้า
 4. เลือกขอเงินคืนหรือรายงานปัญหา และเลือกตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ์ของคุณ
 5. กรอกแบบฟอร์มพร้อมระบุว่าคุณต้องการเงินคืน
 6. คุณจะได้รับข้อความ "ขอขอบคุณที่แจ้งปัญหาให้เราทราบ" จากนั้น คุณจะได้รับอีเมลพร้อมผลการพิจารณาของคำขอเงินคืน โดยปกติคุณจะได้รับอีเมลนี้ภายใน 15 นาที แต่ก็อาจใช้เวลาถึง 4 วันทำการได้
สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์: หากต้องการส่งคืนอุปกรณ์หรือขอเงินคืนสำหรับอุปกรณ์ที่ซื้อจาก Google Store โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าขอเงินคืนของ Google Store

เคล็ดลับ

 • หากคุณจะขอเงินคืนหลายรายการ ให้ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำกับสินค้าแต่ละรายการที่ซื้อ
 • หากไม่เห็นคำสั่งซื้อดังกล่าว อาจหมายความว่าคุณซื้อในใช้บัญชี Google อื่น ดูวิธีสลับบัญชี
วิธีที่ 2: ขอเงินคืนผ่าน Google Assistant

คุณยังบอก Google Assistant ในอุปกรณ์ได้ด้วยว่าต้องการขอเงินคืนจาก Google Play

ในการขอเงินคืนผ่าน Google Assistant อุปกรณ์ของคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Assistant

วิธีที่ 3: รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาแอป

แอปใน Play Store ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาแอปภายนอกซึ่งไม่ใช่ Google นักพัฒนาแอปควรให้การสนับสนุนแอปและตรวจสอบว่าคุณใช้งานแอปได้ตามปกติ

คุณควรติดต่อนักพัฒนาแอปในกรณีต่อไปนี้

 • มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอป
 • ทำการซื้อในแอปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ หรือไม่ทำงานตามที่คาดไว้
 • ต้องการเงินคืน และมีการซื้อสินค้ามาเกิน 48 ชั่วโมงแล้ว นักพัฒนาแอปจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและดำเนินการคืนเงินได้ตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอป

เคล็ดลับ: อาจมีการแชร์ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคำขอเงินคืนกับนักพัฒนาแอป

แก้ไขปัญหาด้วยการสํารวจนโยบายการคืนเงินของ Google Play โดยเฉพาะ

นโยบายการคืนเงินจะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าที่ซื้อ เลือกลิงก์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอาจได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติ หากคุณถอนการติดตั้งแอปที่ต้องซื้อหลังจากซื้อเป็นครั้งแรกไม่นาน แต่หากต้องการติดตั้งแอปอีกครั้ง คุณจะต้องซื้ออีกครั้งและอาจไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืนสำหรับการซื้อคราวนี้

หากคุณให้บัญชีหรือรายละเอียดการชำระเงินแก่ผู้อื่น มีพฤติกรรมละเมิดนโยบายของเรา หรือไม่ปกป้องบัญชีของตนเองด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ โดยปกติแล้วเราจะคืนเงินให้ไม่ได้
แอป เกม และการซื้อในแอป (รวมถึงบริการที่สมัครไว้)
Google จะไม่คืนเงินสำหรับการซื้อสินค้าใน Google Play โดยส่วนใหญ่ แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้คุณยังติดต่อนักพัฒนาแอปได้โดยตรง นักพัฒนาแอปจะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าและดำเนินการคืนเงินได้ตามนโยบายของตนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการคืนเงิน

 1. ภายใน 48 ชั่วโมง: คุณอาจได้รับเงินคืนขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการซื้อ ทำตามวิธีการเหล่านี้
 2. หลังจาก 48 ชั่วโมง: ติดต่อนักพัฒนาแอปเพื่อแก้ปัญหาและดูว่าคุณจะขอเงินคืนได้ไหม นักพัฒนาแอปมีนโยบายและข้อกำหนดทางกฎหมายของตนเอง และอาจคืนเงินให้คุณได้ 

สำคัญ:  

 • คุณคืนแอปหรือเกมเพื่อขอรับเงินคืนได้เพียงครั้งเดียว หากคุณซื้อแอปหรือเกมดังกล่าวอีกครั้ง คุณจะขอเงินคืนไม่ได้ และหากมีการคืนเงิน คุณจะเข้าถึงแอปหรือเกมดังกล่าวไม่ได้
 • สำหรับการสั่งซื้อสินค้าครั้งเดียวหลายรายการ คุณจะขอรับเงินคืนได้สำหรับสินค้าทุกรายการเท่านั้น โดยไม่สามารถขอรับเงินคืนเฉพาะบางรายการ
Google Play Pass
คุณอาจยกเลิกการสมัครใช้บริการ Play Pass ได้ทุกเมื่อ คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงินไว้
 • หากคุณยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงแรกของการสมัครใช้บริการรายเดือนและขอเงินคืน เราอาจคืนค่าบริการของเดือนที่คุณยกเลิก
Play Points

หากคุณขอเงินคืนได้สำหรับสินค้าที่ซื้อใน Google Play แต้มทั้งหมดที่ได้รับจากการซื้อนั้นจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือ Play Points และความคืบหน้าของระดับ

 • หากคุณมีแต้มไม่พอที่จะหักออกสำหรับสินค้าที่ขอเงินคืน ยอดแต้มคงเหลือจะติดลบ
 • หากคุณมีแต้มไม่พอที่จะทำให้อยู่ในระดับปัจจุบันหลังการหักแต้มออกจากความคืบหน้าของระดับ ระดับของคุณอาจลดลง
 • หากซื้อสินค้าโดยใช้คูปองและได้รับเงินคืนจากการซื้อนั้น คุณจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ชำระโดยใช้รูปแบบการชำระเงินและแต้มที่คุณใช้สำหรับคูปองดังกล่าว คุณจะต้องแลกแต้มเป็นคูปองอื่นหากมีให้ใช้งาน
 • หากคุณใช้แต้มสำหรับแอป เกม และรายการที่ซื้อในแอป และต้องการขอเงินคืน โปรดดูนโยบายการคืนเงินของเรา
 • แต้มที่ใช้ในการสนับสนุนการกุศลหรือสำหรับเครดิต Play จะขอเงินคืนไม่ได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการของ Play Points

การคืนเงินสำหรับ Google Play Movies & TV หรือ Google TV
หากวิดีโอของคุณเล่นไม่ราบรื่น ให้ลองทำตามเคล็ดลับการแก้ปัญหาการเล่นเหล่านี้ หากคุณยังต้องการเงินคืนหรือยื่นขอเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง 

สิทธิ์การขอเงินคืน

 • หากคุณยังไม่ได้เริ่มดู คุณจะยื่นขอเงินคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากภาพยนตร์หรือรายการทีวีมีข้อบกพร่อง ไม่พร้อมใช้งาน หรือใช้งานตามที่ระบุไว้ไม่ได้ คุณจะยื่นขอเงินคืนได้ภายใน 65 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากคุณคืนภาพยนตร์หรือรายการทีวีเพื่อขอรับเงินคืน ระบบอาจนำภาพยนตร์หรือรายการทีวีดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะไม่สามารถดูได้
การคืนเงินสำหรับ Google Play Music (รวมถึงบริการที่สมัครไว้)

หากเพลงของคุณเล่นไม่ได้ ให้ลองแก้ปัญหาการเล่นเพลง หากคุณยังต้องการเงินคืนหรือยื่นเรื่องขอเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง 

สำหรับการสมัครใช้บริการ Google Play Music

เมื่อเริ่มใช้บริการที่สมัครแล้ว คุณจะขอรับเงินที่ชำระแล้วคืนไม่ได้ หากคุณไม่ต้องการสมัครใช้บริการอีกแล้ว ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการ คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงบริการที่สมัครไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่คุณได้ชำระเงิน

หมายเหตุ: สำหรับการสมัครใช้บริการ Pandora, Spotify หรือการสมัครใช้บริการสตรีมมิงเพลงอื่นๆ ให้ดูหัวข้อแอป เกม และการซื้อในแอปด้านบน

สำหรับเพลงและอัลบั้ม

คุณอาจคืนเพลงหรืออัลบั้มได้ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ซื้อเนื้อหาตราบใดที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือเล่นเนื้อหานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือสตรีมเพลงแล้ว คุณจะยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อขอรับเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่ว่าเพลงหรืออัลบั้มจะทำงานผิดปกติ

หากคุณคืนเพลงหรืออัลบั้ม ระบบอาจนำเพลงหรืออัลบั้มดังกล่าวออกจากห้องสมุดของคุณและคุณจะฟังไม่ได้

การคืนเงิน Google Play Books

หากคุณโหลดหรือเล่น eBook หรือหนังสือเสียงไม่ได้ ให้ลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเหล่านี้ หากคุณยังต้องการเงินคืนหรือยื่นเรื่องขอเงินคืนด้วยเหตุผลอื่น โปรดดูข้อมูลด้านล่าง

สิทธิ์การขอเงินคืนสำหรับหนังสือทั้งชุดและฉบับเดียว

การคืนเงินสำหรับ eBook

 • คุณขอเงินคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ ยกเว้นการเช่า eBook ที่การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หาก eBook ใช้งานไม่ได้ คุณยื่นขอเงินคืนได้ภายใน 65 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • หากซื้อชุดหนังสือ eBook คุณจะขอเงินคืนได้เมื่อคืนทั้งชุดเท่านั้น

การคืนเงินสำหรับหนังสือเสียงจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณซื้อหนังสือนั้น

 • การขายทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  • ลูกค้าในเกาหลีใต้ขอเงินคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ ตราบใดที่ยังไม่ได้เริ่มฟังหนังสือเสียง
  • หากหนังสือเสียงใช้งานไม่ได้ คุณขอเงินคืนได้ทุกเมื่อ

การคืนเงินสำหรับแพ็กเกจ

 • คุณขอเงินคืนสำหรับทั้งแพ็กเกจได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อตราบใดที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือส่งออกหนังสือหลายเล่มในแพ็กเกจ
 • หากหนังสือในแพ็กเกจใช้งานไม่ได้ คุณอาจขอเงินคืนสำหรับหนังสือเล่มนั้นได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่ซื้อ

หากเราอนุมัติการคืนเงินแล้ว เราจะนำ eBook หรือหนังสือเสียงนั้นออกจากคลังของคุณ และคุณจะอ่านหรือฟังหนังสือนั้นไม่ได้

การคืนเงิน Google Play Newsstand

ฉบับเดียว

ในกรณีที่ซื้อนิตยสารเพียงฉบับเดียว จะยื่นขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่ว่าคุณจะเข้าถึงเนื้อหาไม่ได้ หรือมีข้อบกพร่องในเนื้อหา

การสมัครใช้บริการ

คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการได้ตลอดเวลา

 • หากคุณเข้าถึงเนื้อหาไม่ได้ เราจะคืนเงินให้คุณได้
 • หากคุณยกเลิกภายใน 7 วันแรก
เคล็ดลับ: เราจะคืนเงินให้ได้เฉพาะการสมัครใช้บริการที่ใช้งานได้อยู่ และคืนเงินให้การสมัครใช้บริการที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้ หากคุณคืนสิ่งพิมพ์ ระบบอาจนำสิ่งพิมพ์ดังกล่าวออกจากคลังของคุณและคุณจะเข้าถึงไม่ได้
สมัครผ่าน Google

หากคุณยกเลิกภายใน 48 ชั่วโมงแรกของการสมัครใช้บริการรายเดือน (หรือนานกว่า) และขอเงินคืน เราอาจคืนค่าบริการของเดือนที่คุณยกเลิก ดูวิธีขอเงินคืน

เคล็ดลับ: เราจะคืนเงินให้ได้เฉพาะการสมัครใช้บริการที่ใช้งานได้อยู่ และคืนเงินให้การสมัครใช้บริการที่สิ้นสุดแล้วไม่ได้

การซื้อผ่านการดำเนินการใน Google Assistant

นโยบายการคืนเงิน

 1. ภายใน 48 ชั่วโมง: คุณอาจได้รับเงินคืนขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการซื้อ ทำตามวิธีการเหล่านี้
 2. หลังจาก 48 ชั่วโมง: ติดต่อนักพัฒนาแอปเพื่อแก้ปัญหาและดูว่าคุณจะขอเงินคืนได้ไหม นักพัฒนาแอปมีนโยบายและข้อกำหนดทางกฎหมายของตนเอง และอาจคืนเงินให้คุณได้ 
บัตรของขวัญ Google Play และยอดคงเหลือใน Google Play

บัตรของขวัญ Play และยอดคงเหลือใน Play แบบชำระเงินล่วงหน้าอื่นๆ รวมถึงการเติมเงินไม่สามารถคืนเงินได้เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ ยอดโปรโมชันคงเหลือใน Play ไม่สามารถคืนเงินได้

 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันสามารถขอเงินในยอดเงินคงเหลือใน Google Play คืนได้หากจำนวนเงินต่ำกว่า $10
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในบราซิลที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันสามารถขอเงินในยอดเงินคงเหลือใน Google Play คืนได้
 • ผู้ที่อาศัยอยู่ในเกาหลีที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันสามารถขอเงินในยอดเงินคงเหลือใน Google Play คืนได้ไม่เกิน 40% ของมูลค่าหน้าบัตรของขวัญ หากยังมียอดเงินคงเหลือใน Google Play อยู่
 • เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคด้านการเงิน ผู้ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียที่ได้แลกบัตรของขวัญหรือรหัสของขวัญที่ไม่ใช่โปรโมชันจะขอเงินแบบครั้งเดียวจากยอดเงินคงเหลือใน Google Play ได้

นโยบายการคืนเงินสำหรับของขวัญใน Google Play
สำคัญ: ใช้กับของขวัญในรูปแบบเครดิต Google Play หรือ Google Play Books ที่ซื้อผ่าน Google เท่านั้น หากคุณซื้อของขวัญผ่านผู้ค้าปลีกบุคคลที่สาม โปรดติดต่อผู้ค้าปลีกดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลการคืนเงิน  หากต้องการส่งคืนของขวัญ โปรดแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเพื่อให้ผู้ซื้อติดต่อเรา

เคล็ดลับ

 • เราสามารถจ่ายเงินคืนให้ผู้ซื้อของขวัญเท่านั้น
 • เราสามารถคืนเงินสำหรับของขวัญที่ยังไม่มีการแลกเท่านั้น
 • เมื่อเราคืนเงินค่าของขวัญแล้ว รหัสของขวัญจะไม่สามารถใช้แลกของขวัญได้
 • การขอคืนเงินสำหรับของขวัญในรูปแบบเครดิต Google Play สามารถทำได้ภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ซื้อของขวัญเท่านั้น
นโยบายการคืนเงินบริจาคของ Google Play
การบริจาคเงินแก่องค์กรการกุศลจะขอรับเงินคืนไม่ได้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน โปรดติดต่อทีมสนับสนุน
Stadia
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินของ Stadia

ระยะเวลาในการคืนเงิน

Google Play จะคืนเงินไปยังวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อแต่เดิม ระยะเวลาในการคืนเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน 

หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ให้ตรวจสอบสถานะการคืนเงินในบัญชี Google Pay หากสถานะเป็น "คืนเงินแล้ว" คุณจะเห็นเครดิตในรูปแบบการชำระเงิน แต่หากสถานะเป็น "ยกเลิกแล้ว" แสดงว่าระบบไม่ได้เรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้น และคุณจะไม่เห็นจำนวนเครดิตในรูปแบบการชำระเงินของคุณ 

ระยะเวลาในการคืนเงิน

วิธีการชำระเงิน

เวลาในการคืนเงินโดยประมาณ

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

3-5 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ออกบัตร และบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ

หากคุณไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนั้นอีกต่อไปแล้ว เราจะคืนเงินไปยังธนาคารผู้ออกบัตรของคุณ โปรดติดต่อธนาคารเพื่อขอรับเงินคืน

AirPay, TrueMoney Wallet, Linepay (เฉพาะประเทศไทย)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้ 

AliPayHK (เฉพาะฮ่องกง)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชี e-Wallet ของผู้ใช้

Edy

1-5 วันทำการ

การคืนเงินมีผลกับยอดคงเหลือในเครดิต Google Play ของคุณ

GCash

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (ชำระล่วงหน้า/จ่ายเมื่อใช้)

1–30 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและบางครั้งอาจใช้เวลานานกว่านี้

การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ (แบบชำระเงินภายหลัง/สัญญา)

1-2 รอบบิล

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ แต่โดยทั่วไปเงินคืนจะปรากฏภายใน 2 รอบบิลหลังขอคืนเงิน หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่านั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะ

GoPay และ OVO (เฉพาะอินโดนีเซีย)

1-5 วัน 

ยอดเงินคงเหลือใน Google Play (ยอดในบัตรของขวัญหรือยอดเครดิตคงเหลือ)

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Play ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

Google Pay

1 วันทำการ

เงินคืนจะปรากฏในบัญชี Google Pay ซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาถึง 3 วันทำการ

KakaoPay (เฉพาะเกาหลี)

3-5 วันทำการ

บางครั้งการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากการคืนเงินใช้เวลานานกว่านี้ ให้ติดต่อ KakaoPay เพื่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียด

Mercado Pago (Brazil & Mexico) 1-5 วันทำการ
MoMo E-Wallet (เฉพาะเวียดนาม) 1-5 วันทำการ

my paysafecard (ไซปรัส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส โปแลนด์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย สาธารณรัฐเช็ก ออสเตรีย อิตาลี)

3-5 วันทำการ
Octopus O! ePay (เฉพาะฮ่องกง)

1-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชี e-Wallet ของผู้ใช้

ธนาคารออนไลน์

1-10 วันทำการ

ระยะเวลาในการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับธนาคาร แต่โดยทั่วไปจะใช้เวลา 4 ถึง 10 วันทำการ

PayPal

3-5 วันทำการ

บางครั้งการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากคุณได้รับเงินคืนผ่านวิธีการชำระเงินใน PayPal (เช่น บัญชีธนาคารที่ลิงก์อยู่) ให้ติดต่อ PayPal เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Payco (เฉพาะเกาหลี)

3-5 วันทำการ

บางครั้งการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 10 วันทำการ หากใช้เวลานานกว่านี้ ให้ติดต่อ PAYCO เพื่อสอบถามข้อมูลโดยละเอียด

PromptPay (เฉพาะไทย)
 • การคืนเงินที่ได้รับอนุมัติจะโอนเป็นเครดิตยอดเงินคงเหลือใน Play เข้าบัญชี Play ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติในทันที 
 • ไม่รองรับการคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารเดิม
QIWI Кошелек (รัสเซียและคาซัคสถาน)

3-5 วันทำการ

การคืนเงินจะปรากฏในบัญชีของผู้ใช้ 

ShopeePay (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย) 1-5 วันทำการ
TrueMoney Wallet (เฉพาะไทย) 1-5 วันทำการ
VTC Pay (เฉพาะเวียดนาม) 1-5 วันทำการ
ZaloPay (เฉพาะเวียดนาม) 1-5 วันทำการ
ЮMoney [YooMoney] 1-3 วันทำการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false