Få pengarna tillbaka på Google Play

Google kan återbetala vissa köp på Google Play beroende på återbetalningspolicy. Du kan även kontakta utvecklaren direkt.

Tre sätt att begära återbetalning på Google Play

Viktigt! Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien och gjorde köpet den 28 mars 2018 eller senare läser du mer om hur du begär återbetalning.

Om objektet du köpte inte levde upp till förväntningarna, inte fungerar eller om du inte vill ha det längre kan du göra följande:​

Välj ett alternativ:

Alternativ 1: Få support från appens utvecklare

De flesta appar på Play Butik tillverkas av tredjepartsutvecklare, inte av Google. Utvecklarna ska tillhandahålla support för sina appar och se till att de fungerar.

Du ska kontakta apputvecklaren om

 1. du har en fråga om appen
 2. ett köp i en app inte har levererats eller inte fungerar som du har tänkt dig 
 3. du vill ha pengarna tillbaka och det har gått mer än 48 timmar sedan du genomförde köpet. Utvecklaren kan hjälpa till om det har uppstått problem med köpet och kan utfärda återbetalningar i enlighet med sina policyer och tillämpliga lagar​.  

Ta reda på hur du kontaktar apputvecklaren.

Alternativ 2: Begära en återbetalning på Google Plays webbplats

Om det har gått mindre än 48 timmar sedan du köpte en app eller ett objekt i en app kan du begära en återbetalning via Google Play. Om du har köpt musik, film, böcker eller annat innehåll är det kanske möjligt att begära pengarna tillbaka efter mer än 48 timmar (läs policyn nedan).   

Du kan även begära en återbetalning genom att följa de här anvisningarna. Vanligtvis får du det inom 15 minuter, men det kan ta upp till fyra arbetsdagar.

För maskinvara: Om du vill returnera eller begära återbetalning för en enhet som du har köpt på Google Store hittar du mer information på återbetalningssidan på Google Store.

Alternativ 3: Be om en återbetalning via Google-assistenten

Om du vill begära en återbetalning via Google-assistenten måste din enhet vara inställd på amerikansk engelska.

Be Google-assistenten om något av följande:

 • Cancel my Google Play apps order
 • I want a Google Play refund.
 • I need a refund from Google Play.
 • How do I get a refund from Google Play
 • I paid for an app, but I want a refund.

Läs mer om Google Assistent.

Du kan för närvarande inte be Google-assistenten om återbetalningar av prenumerationer. Om du vill få en återbetalning av en prenumeration begär du en återbetalning här.

Obs! Återbetalningspolicyer kan skilja sig åt beroende på vad du har köpt. Läs mer om de olika återbetalningspolicyerna för Google Play.

Obs! Viss information i samband med begäran om återbetalning kan delas med utvecklarna. 

Återbetalningspolicy för Google Play

Återbetalningspolicyer skiljer sig åt beroende på vad du har köpt. Klicka på någon av länkarna om du vill veta mer.

Om du avinstallerar en betalapp inom en kort period efter att du köpte den kan du få pengarna tillbaka automatiskt. Om du vill installera om appen måste du köpa den igen, och för detta andra köp kan du inte få pengarna tillbaka.

Obs! Vi kan vanligtvis inte ge pengarna tillbaka om du har gett dina konto- eller betalningsuppgifter till någon annan, brutit mot vår policy eller inte skyddat kontot med autentisering.

Appar, spel och köp i appar (inklusive prenumerationer)

De flesta köp på Google Play återbetalas inte av Google. Det finns dock undantag (se nedan). Du kan även kontakta utvecklaren direkt. Utvecklaren kan hjälpa till om det har uppstått problem med köpet och kan utfärda återbetalningar i enlighet med sina policyer och tillämpliga lagar​.

Återbetalningspolicy

 1. Inom 48 timmar: Beroende på omständigheterna kring köpet kan du eventuellt få pengarna tillbaka. Följ de här anvisningarna
 2. Efter 48 timmar: Kontakta utvecklaren för att felsöka och ta reda på om du kan få pengarna tillbaka. Utvecklare har egna policyer och juridiska krav och kan eventuellt utfärda en återbetalning. 

Obs! Du kan bara returnera en app eller ett spel en gång. Om du köper appen eller spelet igen har du inte rätt till återbetalning. Om du har fått pengarna tillbaka förlorar du åtkomst till objektet.

Prenumerationer på Google Play Musik och Google Play Tidningskiosk

Läs respektive avsnitt nedan angående policyn för prenumerationer på Google Play Musik eller Google Play Tidningskiosk.

 

Återbetalningar för Google Play TV och film

Om videon inte spelas upp ordentligt testar du dessa tips för att lösa uppspelningsproblemen. Om du fortfarande vill ha en återbetalning eller om du begär en återbetalning av en annan anledning kan du läsa informationen nedan. 

Möjlighet till återbetalning

 • Om du inte har börjat titta på programmet eller filmen kan du begära en återbetalning inom sju dagar efter köpet.
 • Om filmen eller tv-programmet är defekt, saknas eller inte fungerar kan du begära återbetalning inom 65 dagar efter köpet.
 • Om du returnerar en film eller ett tv-program och får pengarna tillbaka kan objektet tas bort från biblioteket och går kanske inte att titta på.
Återbetalningar för Google Play Musik (inklusive prenumerationer)

Om musiken inte spelas upp testar du att lösa problemet med musikuppspelningen. Om du fortfarande vill ha en återbetalning eller om du begär en återbetalning av en annan anledning kan du läsa informationen nedan. 

För prenumerationer på Google Play Musik

När prenumerationen har startat kan du inte återbetalas för betalningar som du redan har gjort. Avbryt prenumerationen om du inte längre vill ha den. Du har åtkomst till prenumerationen tills perioden som du redan har betalat för löper ut.

Obs! Läs avsnittet om appar, spel och köp i appar ovan för prenumerationer på Pandora, Spotify eller andra musikstreamingtjänster.

För enskilda låtar och album

Beroende på vilka omständigheterna är i ditt fall kan du ha möjlighet att returnera en låt eller ett album inom sju arbetsdagar från den dag du gjorde köpet, under förutsättning att du inte har laddat ned eller spelat upp låten eller albumet. Om du har laddat ned eller streamat musik som du har köpt har du inte längre rätt att annullera köpet såvida inte musiken är felaktig.

Om du returnerar en låt eller ett album kan den tas bort från biblioteket och du kanske inte kan lyssna på den längre.

Återbetalning för Google Play Böcker

Om det inte går att läsa in eller lyssna på en e-bok eller ljudbok felsöker du enligt de här anvisningarna. Om du fortfarande vill ha en återbetalning eller om du begär en återbetalning av en annan anledning kan du läsa informationen nedan. 

Återbetalningsmöjligheter för engångsreturer och bokpaket

Återbetalning för e-böcker:

 • Du kan begära återbetalning inom sju dagar från inköpsdatum. Detta gäller inte för hyrda e-böcker, där affären är slutgiltig.
 • Om e-boken inte fungerar kan du begära återbetalning när som helst inom 65 dagar efter köpet.
 • Om du har köpt ett e-bokspaket kan du bara begära återbetalning för hela paketet.

För ljudböcker beror återbetalningsmöjligheterna på var du köpte ljudboken:

 • Alla köp är slutgiltiga med följande undantag:
  • Kunder i Sydkorea: Du kan begära återbetalning inom sju dagar från inköpsdatum så länge du inte har börjat lyssna på ljudboken.
  • Om ljudboken inte fungerar kan du begära återbetalning när som helst.
  • Om du har köpt ett ljudbokspaket kan du bara begära återbetalning för hela paketet.

Om en återbetalning godkänns kan e-boken eller ljudboken tas bort från ditt bibliotek så att du inte längre kan läsa eller lyssna på den.

Återbetalning för Google Play Tidningskiosk

Lösnummer

Du kan endast få pengarna tillbaka för lösnummer av tidskrifter om du inte kan komma åt numret eller om det är något annat problem med innehållet.

Prenumerationer

Prenumerationer kan avslutas när som helst.

 • Du kan få pengarna tillbaka om det inte går att komma åt innehållet.
 • Om du avslutar prenumerationen inom sju dagar vid en månadsprenumeration (eller längre) kan vi betala tillbaka kostnaden för månaden då du avslutade prenumerationen.

Obs! Vi kan bara göra en återbetalning för aktiva prenumerationer, inte för prenumerationer som redan har avslutats. Om du returnerar en publikation kan den tas bort från ditt bibliotek och du kanske inte kan komma åt den längre.

Prenumerera med Google
 • Du kan få pengarna tillbaka om det inte går att komma åt innehållet.
 • Om du avslutar prenumerationen inom 48 timmar vid en månadsprenumeration (eller längre prenumeration) kan vi återbetala kostnaden för månaden då du avslutade den.

Obs! Vi kan bara göra en återbetalning för aktiva prenumerationer, inte för prenumerationer som redan har avslutats.

Köp via en åtgärd med Google-assistenten
De flesta digitala köp via Google Assistent återbetalas inte av Google. Det finns dock undantag (se nedan). Du kan även kontakta utvecklaren direkt. Utvecklaren kan hjälpa till om det har uppstått problem med köpet och kan utfärda återbetalningar i enlighet med sina policyer och tillämpliga lagar​.

Återbetalningspolicy

 1. Inom 48 timmar: Beroende på omständigheterna kring köpet kan du eventuellt få pengarna tillbaka. Följ dessa anvisningar
 2. Efter 48 timmar: Kontakta utvecklaren för att felsöka och ta reda på om du kan få pengarna tillbaka. Utvecklare har egna policyer och juridiska krav och kan eventuellt utfärda en återbetalning. 
Presentkort och saldo på Google Play

Presentkort på Play, kontant påfyllning och annat förbetalt saldo i Play återbetalas inte såvida inte lagen kräver det. Kampanjsaldo i Play återbetalas inte.

 • Om du är bosatt i USA och har löst in presentkort eller presentkoder som inte ingår i en kampanj kan du begära återbetalning av saldot i Google Play om beloppet är mindre än 10 USD.
 • Om du är bosatt i Brasilien och har löst in presentkort eller presentkoder som inte ingår i en kampanj kan du begära återbetalning av saldot i Google Play.
 • Om du är bosatt i Sydkorea och har löst in presentkort eller presentkoder som inte ingår i en kampanj kan du begära återbetalning av kortbeloppet om det återstående saldot i Google Play är 40 % eller mindre av presentkortets nominella värde.

Återbetalningspolicy för presenter på Google Play

Obs! Detta gäller bara för presenter i form av saldo i Google Play, prenumerationer på Google Play Musik eller böcker från Google Play Böcker som har köpts via Google. Om presenten köptes via en återförsäljare för tredje part kontaktar du återförsäljaren om du vill veta mer om återbetalningar. 

Om du vill lämna tillbaka en present meddelar du köparen så att han eller hon kan kontakta oss. Obs!

 • Vi kan bara ge pengarna tillbaka till den som köpte presenten. 
 • Återbetalning är bara möjlig för presenter som inte har lösts in.
 • När presenten har återbetalats går det inte att lösa in presentkoden. 
 • Om du vill begära återbetalning av saldo i Google Play som getts bort i present måste du göra det inom tre månader från inköpsdatumet. 
Google Plays återbetalningspolicy för donationer
Donationer till ideella organisationer återbetalas inte. Om du har problem med en betalning kan du kontakta vårt supportteam.

Hur lång tid tar återbetalningen?

Tidslinje för återbetalning

Återbetalningar från Google Play görs till den betalningsmetod som användes vid köpet. Hur lång tid en återbetalning tar beror på hur du betalade. 

Om det dröjer längre än väntat kontrollerar du återbetalningens status i Google Pay-kontot. Om statusen är Återbetald dyker det återbetalade beloppet upp via betalningsmetoden du använde. Om statusen är Annullerad debiterades köpet aldrig. Därför görs heller ingen återbetalning till betalningsmetoden. 

Betalningsmetod

Uppskattad återbetalningstid

Kredit- eller bankkort

3–5 arbetsdagar

Behandlingstiden kan variera beroende på kortutfärdare och kan ibland ta upp till tio arbetsdagar

Om kreditkortet inte längre är aktivt görs återbetalningen till den bank som utfärdade kortet. Kontakta banken och begär att få pengarna.

Debitering via mobiloperatören (förskottsbetalning/kontantkort)

1–30 arbetsdagar

Behandlingstiden kan variera beroende på operatör och kan ibland ta längre tid.

Debitering via mobiloperatören (efterskottsbetalning/abonnemang)

Kontoutdrag efter 1–2 månader

Behandlingstiden kan variera beroende på operatör, men du bör kunna se återbetalningen i något av de två kommande kontoutdragen. Kontakta operatören om det dröjer längre än så.

Saldo i Google Play (presentkort eller tillgodohavande)

En arbetsdag 

Återbetalningen visas i ditt Google Play-konto. Ibland kan detta ta upp till tre arbetsdagar.

Google Pay

En arbetsdag

Återbetalningen visas i ditt Google Pay-konto. Ibland kan detta ta upp till tre arbetsdagar.

Banktjänster online

1–10 arbetsdagar

Behandlingstiden kan variera beroende på bank, men tar vanligtvis mellan fyra och tio arbetsdagar.

PayPal

3–5 arbetsdagar

Detta kan ibland ta upp till tio arbetsdagar. Om pengarna återbetalas till en betalningsmetod i PayPal (t.ex. ett länkat bankkonto) kontaktar du PayPal om du vill ha mer information.

Payco (endast Korea)

3–5 arbetsdagar

Detta kan ibland ta upp till tio arbetsdagar. Kontakta PAYCO om det dröjer längre än så.

Mercado Pago (endast Brasilien) 3–5 arbetsdagar
my paysafecard (Polen, Cypern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien) 3–5 arbetsdagar
MoMo E-Wallet (endast Vietnam) 1–5 arbetsdagar
VTC Pay (endast Vietnam) 1–5 arbetsdagar
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?