Vracení plateb na Google Play

V závislosti na pravidlech pro vracení peněz může společnost Google vrátit platbu za některé nákupy na Google Play. Můžete se také obrátit přímo na vývojáře.

Tři způsoby, jak na Google Play požádat o vrácení platby

Důležité: Pokud sídlíte v zemi, která je členem Evropského hospodářského prostoru, a nákup jste uskutečnili 28. března 2018 nebo později, přečtěte si, jak požádat o refundaci.

Pokud zakoupený obsah nesplňuje vaše očekávání, nefunguje nebo ho již nechcete, máte následující možnosti:

Vyberte požadovanou možnost:

Možnost 1: Získání podpory ze strany vývojáře aplikace

Většinu aplikací v Obchodě Play vytvářejí vývojáři třetích stran, nikoli společnost Google. Vývojáři zodpovídají za podporu svých aplikací a zajišťují, aby tyto aplikace správně fungovaly.

Vývojáře příslušné aplikace kontaktujte v následujících případech:

 1. Máte ohledně aplikace nějaký dotaz.
 2. Provedli jste nákup v aplikaci, který nebyl doručen nebo nesplňuje vaše očekávání. 
 3. Chcete požádat o vrácení platby a od nákupu již uběhlo více než 48 hodin. Vývojář vám může pomoci vyřešit problémy s nákupy a může vám vrátit platbu na základě vlastních zásad a platných právních předpisů.  

Jak kontaktovat vývojáře aplikace

Možnost 2: Žádost o vrácení platby na webu Google Play

Pokud od nákupu aplikace nebo obsahu v aplikaci uběhlo méně než 48 hodin, můžete požádat o vrácení platby prostřednictvím Google Play. Pokud jste si zakoupili hudbu, filmy, knihy nebo jiný obsah, o vrácení platby bude pravděpodobně možné požádat i po více než 48 hodinách (viz zásady níže).   

O vrácení platby můžete požádat také pomocí těchto pokynů. Obvykle jej dostanete do 15 minut, ale někdy to může trvat až čtyři pracovní dny.

Hardwarová zařízení: Chcete-li vrátit zařízení zakoupené v obchodu Google Store a požádat o vrácení peněz, další informace naleznete na stránce o vracení plateb na Google Store.

Možnost 3: Žádost o vrácení platby pomocí Asistenta Google

Chcete-li požádat o vrácení platby pomocí Asistenta Google, musíte v zařízení používat americkou angličtinu.

Příkazy pro Asistenta Google:

 • Zruš objednávku aplikace na Google Play.
 • Chci vrátit platbu na Google Play.
 • Potřebuju vrátit peníze od Google Play.
 • Jak můžu od Google Play dostat peníze zpět?
 • Koupil(a) jsem si placenou aplikaci a chci ji vrátit.

Další informace o Asistentovi Google

Asistenta Google v současné době nelze požádat o vrácení platby za předplatné. Pokud potřebujete vrátit platbu za předplatné, požádejte o vrácení zde.

Poznámka: Pravidla pro vracení peněz se mohou lišit podle zakoupené položky. Další informace o různých zásadách vracení plateb na Google Play

Poznámka: Některé informace související s žádostmi o vrácení platby mohou být sdíleny s vývojáři. 

Zásady vracení plateb na Google Play

Zásady vracení plateb se liší v závislosti na zakoupené položce. Další informace naleznete na příslušném odkazu.

Pokud placenou aplikaci odinstalujete krátce po zakoupení, může vám být platba vrácena automaticky. Budete-li tuto aplikaci chtít opět nainstalovat, bude nutné ji zakoupit znovu a již za ni nebude možné vrátit platbu.

Poznámka: Vrácení platby obvykle není možné, pokud svůj účet nebo platební údaje poskytnete jinému člověku, porušujete naše zásady nebo nechráníte svůj účet pomocí ověření.

Aplikace, hry a nákupy v aplikacích (včetně odběrů)

Společnost Google za většinu nákupů na Google Play platby nevrací. Existují však výjimky (viz níže). Můžete se také obrátit přímo na vývojáře. Vývojář vám může pomoci vyřešit problémy s nákupy a může vám vrátit platbu na základě vlastních zásad a platných právních předpisů.

Zásady vrácení peněz

 1. Do 48 hodin: Refundaci je možné získat v závislosti na okolnostech nákupu. Postupujte podle těchto pokynů
 2. Po 48 hodinách: Obraťte se na vývojáře, proberte s ním situaci a požádejte ho o vrácení platby. Vývojáři mají vlastní zásady a právní podmínky, které musí splňovat, a mohou vám refundaci přiznat. 

Poznámka: Aplikaci nebo hru lze takto vrátit pouze jednou. Pokud si položku zakoupíte znovu, na vrácení platby již nebudete mít nárok. Pokud vám za položku bude vrácena platba, ztratíte k položce přístup.

Předplatné Hudby Google Play a Kiosku Google Play

Zásady ohledně předplatného Hudby Google PlayKiosku Google Play naleznete v příslušné sekci níže.

 

Refundace ve Filmech a TV Google Play

Pokud se vám video nedaří přehrát, vyzkoušejte tipy k odstraňování problémů s přehráváním. Pokud stále chcete vrátit platbu (nebo žádáte o refundaci z jiného důvodu), prostudujte si pokyny níže. 

Dostupnost vrácení platby

 • Pokud jste se na obsah dosud nezačali dívat, můžete o vrácení platby požádat do 7 dní od zakoupení.
 • Pokud je film nebo televizní pořad poškozený, nedostupný nebo neodpovídá popisu, můžete o vrácení platby požádat do 65 dnů od zakoupení.
 • Pokud film nebo televizní pořad vrátíte a získáte za něj refundaci, bude odstraněn z vaší knihovny a nebudete se na něj moci podívat.
Refundace v Hudbě Google Play (včetně odběrů)

Pokud se hudbu nedaří přehrát, vyzkoušejte řešení problémů s přehráváním hudby. Pokud stále chcete vrátit platbu (nebo žádáte o refundaci z jiného důvodu), prostudujte si pokyny níže. 

Odběry Hudby Google Play

Po zahájení odběru nelze vrátit žádné uskutečněné platby. Pokud obsah již odebírat nechcete, odběr zrušte. Odběr bude k dispozici do konce předplaceného období.

Poznámka: Na předplatné hudebních streamů jako Pandora, Spotify apod. se vztahuje sekce o aplikacích, hrách a nákupech v aplikacích výše.

Jednotlivé skladby nebo alba

V závislosti na situaci můžete mít možnost vrátit skladbu nebo album do sedmi pracovních dnů od zakoupení, pokud jste obsah nestáhli a nepřehráli. Poté, co hudbu stáhnete nebo začnete streamovat, již objednávku zrušit nelze. Výjimkou je případ, kdy přehrávání hudby nefunguje.

Pokud skladbu nebo album vrátíte, mohou být odebrány z vaší knihovny a vy je pak nebudete moci poslouchat.

Refundace v Knihách Google Play

Pokud se e-knihu nebo audioknihu nedaří načíst nebo přehrát, zkuste problém odstranit pomocí tohoto postupu. Pokud stále chcete vrátit platbu (nebo žádáte o refundaci z jiného důvodu), prostudujte si pokyny níže. 

Dostupnost refundací pro jednotlivé položky a balíčky knih

Vracení plateb za e‑knihy:

 • O vrácení platby můžete požádat do sedmi dnů od nákupu. Výjimku tvoří výpůjčky e-knih, u nichž je prodej nevratný.
 • Pokud e‑kniha nefunguje, můžete o vrácení platby požádat kdykoli do 65 dnů od nákupu.
 • Pokud jste si zakoupili balíček e‑knih, lze požádat o vrácení peněz pouze za celý balíček.

Vracení plateb za audioknihy závisí na tom, kde jste příslušnou audioknihu zakoupili:

 • Všechny prodeje jsou nevratné, s výjimkou těchto případů:
  • Zákazníci z Jižní Koreje: O vrácení platby můžete požádat do sedmi dnů od zakoupení, pokud jste audioknihu dosud nezačali poslouchat.
  • Pokud audiokniha nefunguje, můžete o vrácení platby požádat kdykoli.
  • Pokud jste si zakoupili balíček audioknih, lze požádat o vrácení peněz pouze za celý balíček.

Pokud bude vrácení platby schváleno, e‑kniha nebo audiokniha může být z vaší knihovny odstraněna a nebudete ji moci číst nebo poslouchat.

Refundace v Kiosku Google Play

Jednotlivá vydání

V případě nákupu jednoho vydání časopisu není možné platbu vrátit. Výjimku tvoří případy, kdy vydání nelze otevřít nebo je jeho obsah vadný.

Odběry

Odběr můžete kdykoli zrušit.

 • Pokud k obsahu nemáte přístup, můžeme vám vrátit platbu.
 • Pokud měsíční nebo delší odběr zrušíte během prvních sedmi dnů, platbu za aktuální měsíc vám můžeme vrátit.

Poznámka: Platbu lze vrátit pouze za aktivní odběry, nikoli za ukončené odběry. Pokud publikaci vrátíte, může být odebrána z vaší knihovny a vy ji pak nebudete moci číst.

Předplatné s Googlem
 • Pokud k obsahu nemáte přístup, můžeme vám vrátit platbu.
 • Pokud měsíční nebo delší předplatné zrušíte během prvních 48 hodin, platbu za aktuální měsíc vám můžeme vrátit.

Poznámka: Platbu lze vrátit pouze za aktivní předplatné, nikoli za ukončené předplatné.

Nakupování pomocí povelů Asistentovi Google
Společnost Google za většinu digitálních nákupů pomocí Asistenta Google platby nevrací. Existují však výjimky (viz níže). Můžete se také obrátit přímo na vývojáře. Vývojář vám může pomoci vyřešit problémy s nákupy a může vám vrátit platbu na základě vlastních zásad a platných právních předpisů.

Zásady vrácení peněz

 1. Do 48 hodin: Refundaci je možné získat v závislosti na okolnostech nákupu. Postupujte podle těchto pokynů
 2. Po 48 hodinách: Obraťte se na vývojáře, proberte s ním situaci a požádejte ho o vrácení platby. Vývojáři mají vlastní zásady a právní podmínky, které musí splňovat, a mohou vám refundaci přiznat. 
Dárkové karty a zůstatek na Google Play

Dárkové karty Google Play a další předplacený zůstatek služby Play (včetně hotovostního navýšení kreditu) lze refundovat pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy. Propagační zůstatek služby Play refundovat nelze.

 • Občané USA, kteří uplatnili dárkové karty nebo kódy (jiné než propagační), mohou požádat o jejich zpětné přičtení k zůstatku na Google Play, pokud uplatněná částka nepřesáhla 10 $.
 • Občané Brazílie, kteří uplatnili dárkové karty nebo kódy (jiné než propagační), mohou požádat o jejich zpětné přičtení k zůstatku na Google Play.
 • Občané Koreje, kteří uplatnili dárkové karty nebo kódy (jiné než propagační), mohou požádat o vrácení zbytkové hodnoty karty na zůstatek Google Play, pokud zbytková hodnota činí 40 % nebo méně než nominální hodnota dárkové karty.

Zásady refundací dárků na Google Play

Poznámka: Tyto pokyny platí pouze pro kredit Google Play, předplatné Hudby Google Play a Knihy Google Play zakoupené od Googlu. Pokud jste dar zakoupili prostřednictvím externího prodejce, informujte se o možnosti vrácení platby u něj. 

Chcete-li dar vrátit, informujte dárce, aby nás mohl kontaktovat. Poznámka:

 • Platbu lze vrátit pouze člověku, který dar zakoupil. 
 • Platby lze vrátit pouze za dary, které nebyly využity.
 • Po vrácení platby již kód daru nelze uplatnit. 
 • O refundace za dary ve formě kreditu Google Play lze žádat do tří měsíců od data nákupu. 
Zásady refundací darů na Google Play
Dary neziskovým organizacím refundovat nelze. Pokud máte s platbou problém, kontaktujte náš tým podpory.

Jak dlouho bude vrácení platby trvat

Průběh procesu vrácení platby

Platby jsou vraceny na platební metodu, pomocí které jste položku na Google Play zakoupili. Doba vrácení platby se liší v závislosti na způsobu platby. 

Pokud zpracování trvá déle než obvykle, stav vrácení platby můžete zkontrolovat v účtu Google Pay. Pokud se zobrazuje stav Platba vrácena, na platební metodu budou připsány peníze. Pokud se zobrazuje stav Zrušeno, platba za objednávku nikdy nebyla stržena, a na platební metodu proto nebude nic připsáno. 

Platební metoda

Odhadovaná doba vrácení platby

Kreditní nebo debetní karta

3–5 pracovních dní

Doba zpracování závisí na vydavateli karty a někdy může trvat až 10 pracovních dní.

Pokud platební karta již není aktivní, platby budou vráceny bance, která vaši kartu vydala. Obraťte se na banku, která vám peníze předá.

Fakturace operátora (předplacený kredit)

1–30 pracovních dnů

Doba zpracování závisí na operátorovi a někdy může trvat déle.

Fakturace operátora (smluvní poplatek / paušál)

1–2 měsíční výpisy

Doba zpracování závisí na operátorovi, vrácená platba se však obvykle objeví na jednom ze dvou následujících výpisů. Pokud to trvá déle, kontaktujte operátora a zeptejte se na stav.

Zůstatek na Google Play (dárková karta nebo zůstatek kreditu)

1 pracovní den 

Vrácené platby se zobrazí v účtu Google Pay. Zpracování v některých případech trvá až 3 pracovní dny.

Google Pay

1 pracovní den

Vrácené platby se zobrazí v účtu Google Pay. Zpracování v některých případech trvá až 3 pracovní dny.

Online bankovnictví

1–10 pracovních dnů

Doba zpracování závisí na bance a obvykle trvá 4–10 pracovních dnů.

PayPal

3–5 pracovních dní

Zpracování může trvat až 10 pracovních dní. Chcete-li získat podrobnější informace o vracení peněz na platební metodu ve službě PayPal (například propojený bankovní účet), kontaktujte společnost PayPal.

Payco (pouze Korea)

3–5 pracovních dní

Zpracování může trvat až 10 pracovních dní. Pokud to trvá déle, požádejte o podrobnější informace společnost PAYCO.

Mercado Pago (pouze Brazílie) 3–5 pracovních dnů

my paysafecard (Česko, Kypr, Polsko, Slovensko, Slovinsko))

3–5 pracovních dnů
MoMo E-Wallet (pouze Vietnam) 1–5 pracovních dnů
ZaloPay (pouze Vietnam) 1–5 pracovních dnů
VTC Pay (pouze Vietnam) 1–5 pracovních dnů
TrueMoney Wallet (pouze Thajsko) 1–5 pracovních dnů

GoPay (pouze Indonésie)

1–5 pracovních dnů 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?