Ẩn thiết bị và thêm biệt hiệu cho thiết bị

Bạn có thể chọn thiết bị nào sẽ xuất hiện trong trình đơn của ứng dụng trên trang web của Google Play. Khi ẩn thiết bị, bạn sẽ không thể cài đặt ứng dụng vào thiết bị đó trên trình duyệt web bạn đang dùng. Bằng cách đặt biệt hiệu cho thiết bị, bạn sẽ dễ dàng nhận biết thiết bị đó hơn khi cài đặt ứng dụng.

Loại bỏ thiết bị trên Google Play

Google Play lưu trữ thông tin về các thiết bị bạn từng dùng. Bạn không thể loại bỏ thiết bị khỏi lịch sử Google Play nhưng có thể xóa tài khoản của mình khỏi thiết bị. Nếu bạn xóa tài khoản của mình khỏi thiết bị cũ thì chủ sở hữu mới của thiết bị đó sẽ không xem được lịch sử hoặc hoạt động của bạn trên Google Play.  

Ẩn thiết bị trên Google Play

Nếu không còn sở hữu hoặc sử dụng thiết bị nữa thì bạn có thể chọn ẩn thiết bị để thiết bị đó không xuất hiện khi bạn tải nội dung xuống từ trình duyệt dành cho máy tính hoặc thiết bị di động. Cách làm như sau:

  1. Trên trình duyệt web, hãy chuyển đến phần Cài đặt Google Play.
  2. Bên dưới đầu mục "Khả năng hiển thị", ở cạnh mỗi thiết bị bạn muốn nhìn thấy trên Google Play, hãy chọn Hiển thị trong menu.

Đặt biệt hiệu cho thiết bị

Bạn có thể đặt biệt hiệu cho thiết bị để có thể dễ dàng nhận dạng từng thiết bị, nhất là khi tài khoản của bạn có nhiều thiết bị liên kết.

Để đặt biệt hiệu cho thiết bị, hãy làm như sau:

  1. Trên trình duyệt web, hãy chuyển đến phần Cài đặt Google Play.
  2. Bên cạnh thiết bị bạn muốn đặt biệt hiệu, hãy chọn Chỉnh sửa.
  3. Một trường văn bản sẽ xuất hiện bên dưới đầu mục "Biệt hiệu" để bạn đặt tên cho thiết bị.
  4. Chọn Cập nhật.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố