Ukrywanie urządzeń i nadawanie im własnych nazw

Możesz określić, które z Twoich urządzeń mają pojawiać się w menu aplikacji na stronach Google Play. Jeśli ukryjesz urządzenie, nie będzie można instalować na nim aplikacji, korzystając z przeglądarki. Nadanie urządzeniu własnej nazwy ułatwia rozpoznawanie go podczas instalowania aplikacji.

Usuwanie urządzeń z Google Play

Google Play śledzi, które urządzenia były wcześniej używane. Nie możesz usunąć urządzenia z historii Google Play, ale możesz usunąć swoje konto z urządzenia. Jeśli usuniesz konto ze starego urządzenia, nowy właściciel nie będzie mógł zobaczyć Twojej historii ani aktywności w Google Play.  

Ukrywanie urządzeń w Google Play

Jeśli już nie masz lub nie używasz jakiegoś urządzenia, możesz je ukryć, by nie pojawiało na liście podczas pobierania treści w przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym:

  1. W przeglądarce otwórz Ustawienia Google Play.
  2. W sekcji „Widoczność” obok każdego urządzenia, które chcesz widzieć w Google Play, wybierz Pokaż w menu.

Nadawanie urządzeniu własnej nazwy

Możesz nadawać nazwy urządzeniom, by łatwiej je rozpoznawać. Ta funkcja przydaje się wtedy, gdy ze swoim kontem masz powiązanych wiele urządzeń.

Aby nadać urządzeniu nazwę:

  1. W przeglądarce otwórz Ustawienia Google Play.
  2. Obok urządzenia, któremu chcesz nadać nazwę, wybierz Edytuj.
  3. Wpisz nazwę urządzenia w wyświetlonym polu tekstowym w kolumnie „Nazwa”.
  4. Wybierz Aktualizuj.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem