Tìm ứng dụng Cửa hàng Google Play

Bạn có thể tải ứng dụng, trò chơi và nội dung kỹ thuật số cho thiết bị của mình bằng cách sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play. Ứng dụng Cửa hàng Play được cài đặt sẵn trên thiết bị Android hỗ trợ Google Play và có thể tải xuống trên một số Chromebook.

Mở ứng dụng Cửa hàng Play

  1. Trên thiết bị của bạn, hãy chuyển đến phần Ứng dụng.
  2. Nhấn vào biểu tượng Cửa hàng Google Play Google Play.
  3. Ứng dụng sẽ mở ra và bạn có thể tìm kiếm và duyệt nội dung để tải xuống. 

Các vấn đề khi sử dụng Cửa hàng Play

Tôi không tìm được ứng dụng Cửa hàng Play

Nếu bạn không tìm được ứng dụng trong danh sách tất cả ứng dụng của mình:

Nếu ứng dụng Cửa hàng Google Play vẫn không hiển thị, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất của bạn để được trợ giúp. 

Cửa hàng Play không mở hay tải bất kỳ nội dung nào
Nếu Cửa hàng Play không mở hoặc tải hoặc bị lỗi thường xuyên, hãy thử các bước khắc phục sự cố trong Cửa hàng Play không mở hoặc tải
Không thể tải xuống từ Cửa hàng Play

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?