Pronalaženje aplikacije Trgovina Google Play

U aplikaciji Trgovina Google Play možete nabaviti aplikacije, igre i digitalni sadržaj za svoj uređaj. Aplikacija Trgovina Play unaprijed je instalirana na Android uređajima koji podržavaju Google Play i možete je preuzeti na nekim Chromebookovima.

Otvaranje Trgovine Play

  1. Na uređaju idite na odjeljak Aplikacije.
  2. Dodirnite Trgovina Google Play Google Play.
  3. Aplikacija će se otvoriti i možete je pregledati ili pretražiti da biste pronašli sadržaj za preuzimanje. 

Poteškoće s upotrebom Trgovine Play

Ne mogu pronaći aplikaciju Trgovina Play

Ako ne možete pronaći aplikaciju na popisu svih aplikacija:

Ako se Trgovina Google Play i dalje ne pojavljuje, zatražite pomoć od mobilnog operatera ili proizvođača. 

Trgovina Play ne otvara se ili ne učitava sadržaj
Ako se Trgovina Play ne želi otvoriti ili učitati ili se pak često ruši, pokušajte riješiti problem prema uputama u članku Trgovina Play ne može se otvoriti ili učitati
Preuzimanja iz Trgovine Play ne funkcioniraju

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?