Köpa och läsa e-böcker

Du kan ladda ned och läsa e-böcker på flera enheter med Google Play Böcker. Det går även att ladda upp filer och skriva ut böcker.

Ladda ned och installera Google Play Böcker

 1. Kontrollera att telefonen eller surfplattan med Android är ansluten till internet.
 2. Ladda ned appen Google Play Böcker Play Böcker.

Köpa e-böcker

 1. Öppna appen Google Play Böcker Play Böcker på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Sök efter den e-bok som du vill läsa.
 3. Välj en e-bok följt av och tryck på priset.
 4. [Valfritt] För vissa böcker finns det utdrag du kan läsa. Tryck på Gratisutdrag.

Visningsalternativ

Tips! Alla e-böcker har inte båda visningsalternativen.

Du kan läsa en e-bok i något av följande format, beroende på vilken bok det är:
 • Ursprungliga sidor: Läs boken med en oföränderlig layout, normalt samma som den tryckta versionen har.
 • Löpande text: Ändra visningsalternativ som teckensnitt, textstorlek och radavstånd.

Läs mer om hur du ändrar visningsinställningarna för en e-bok.

Läsa e-böcker

När du läser e-böcker kan du ändra teckensnitt, textstorlek och hoppa till kapitel.

 1. Öppna appen Google Play Böcker Play Böcker på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Välj en bok.
 3. Tryck mitt på sidan.
  • Bläddra snabbt igenom sidorna genom att dra.
  • Tryck på Innehåll Innehåll för att hoppa till ett kapitel, ett bokmärke eller en anteckning.
  • Du kan ändra teckensnitt, textstorlek och radavstånd genom att trycka på Visningsalternativ Visningsalternativ.
  • Om du vill ändra ljusstyrka eller bakgrundsfärg trycker du på Visningsalternativ Visningsalternativföljt avTon.
  • Om du vill rotera skärmen eller att skärmen ska justeras efter tiden på dygnet trycker du på Inställningar Inställningar.
 4. Återvänd till e-boken genom att trycka mitt på sidan igen eller genom att trycka på Tillbaka.

Ladda upp PDF- och EPUB-filer

 1. Öppna appen Google Play Böcker Play Böcker på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Startsida längst ned följt av Profil följt av Inställningar för Play Böcker följt av Aktivera uppladdning av PDF:er.
 3. Ladda ned en PDF eller EPUB-fil på enheten.
 4. Öppna appen Nedladdningar eller Files-appen.
 5. Leta reda på filen.
 6. Tryck på Mer Merföljt av Öppna med följt av Play Böcker eller Ladda upp till Play Böcker.

Uppladdade filer sparas i biblioteket följt av Uppladdningar.

Flytta appen Play Böcker till ett SD-kort

Du kan spara appen Play Böcker på ett SD-kort.

Innan du börjar

Så här flyttar du appen Play Böcker till ett SD-kort:

 1. Öppna Inställningar Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Appar följt av Play Böcker Play Böcker följt av Lagring.
 3. Tryck på Ändra under Lagringsutrymme som används.
 4. Välj SD-kortet.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Skriva ut böcker

Det går bara att skriva ut e-böcker med en dator.

Viktigt! För vissa böcker finns det gränser för hur många sidor du får skriva ut. Dessa gränser anges av bokens förläggare och varierar beroende på vilken bok det är. Dessa gränser kallas för kopieringsskydd (Digital Rights Management, DRM).

Mörkt läge

Dessa steg fungerar endast om du har Android 10 eller senare. Läs mer om hur du kontrollerar och uppdaterar Android-versionen
 1. Öppna Inställningar Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Skärm.
 3. Tryck på Mörkt tema.
 4. Öppna appen Google Play Böcker Play Böcker.

Hyra böcker

 1. Öppna Google Play Böcker Play Böcker på enheten.
 2. Bläddra bland textböcker som går att hyra eller sök efter en specifik bok.
 3. Klicka på boken du vill hyra.
  • Så här tar du reda på om du kan hyra boken: Kontrollera om det står Hyr bredvid priset.
  • Så här tar du reda på hur länge uthyrningen varar: Välj Hyr och läs informationen i popup-fönstret.
 4. Om du vill hyra boken väljer du priset och slutför betalningsprocessen.
  • Uthyrningsperioden börjar när du har slutfört betalningen – även om du inte har öppnat boken.
 5. Om du vill se när uthyrningstiden löper ut öppnar du Bibliotek och läser på bokens omslag.
Tips! Böcker vars uthyrningsperiod har tagit slut är märkta med Hyrtiden har löpt ut. Om du behöver boken en längre period kan du hyra den igen eller köpa den. Dina markeringar och anteckningar är fortfarande tillgängliga under nya uthyrningsperioder.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt