Nákup a čítanie e‑kníh

Pomocou Kníh Google Play môžete e‑knihy sťahovať a čítať vo viacerých zariadeniach. Môžete tiež nahrávať súbory a tlačiť knihy.

Stiahnutie a inštalácia Kníh Google Play

 1. Skontrolujte, či je váš telefón alebo tablet s Androidom pripojený k internetu.
 2. Stiahnite si aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.

Nákup e‑kníh

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Vyhľadajte e‑knihu, ktorú si chcete prečítať.
 3. Vyberte e‑knihu a potom klepnite na cenu.
 4. [Nepovinné] Možno si budete môcť prečítať aj ukážku. Závisí to od konkrétnej knihy. Klepnite na položku Ukážka zdarma.

Možnosti zobrazenia

Tip: Niektoré e‑knihy neponúkajú viacero možností zobrazenia.

Podľa toho, o akú knihu ide, si môžete e‑knihu prečítať v jednom z týchto rozložení:
 • Pôvodné strany: prečítajte si knihu v rozložení pevných strán zodpovedajúcom tlačenej verzii.
 • Plynulý text: zmeňte možnosti zobrazenia, napríklad písmo, veľkosť textu a riadkovanie.

Ako zmeniť nastavenia zobrazenia e‑knihy

Čítanie e‑kníh

Pri čítaní e‑kníh môžete zmeniť písmo, veľkosť textu a prejsť na kapitoly.

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Vyberte požadovanú knihu.
 3. Klepnite na stred strany.
  • Strany môžete rýchlo otáčať prejdením prstom.
  • Ak chcete prejsť na kapitolu, záložku alebo poznámku, klepnite na Obsah Obsah.
  • Ak chcete zmeniť písmo, veľkosť textu a riadkovanie, klepnite na Možnosti zobrazenia Možnosti zobrazenia.
  • Ak chcete zmeniť jas alebo farbu pozadia, klepnite na Možnosti zobrazenia Možnosti zobrazeniaa potomOdtieň.
  • Ak chcete otáčať obrazovku alebo ju upravovať podľa času dňa, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 4. Ak sa chcete vrátiť do e‑knihy, znova klepnite na stred strany alebo klepnite na Späť.

Nahranie súborov PDF a EPUB

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponukaa potom Nastavenia a potomPovoliť nahrávanie súborov PDF.
 3. Stiahnite súbor PDF či EPUB do svojho zariadenia.
 4. Otvorte priečinok Stiahnuté súbory alebo aplikáciu Súbory.
 5. Nájdite požadovaný súbor.
 6. Klepnite na ViacViaca potomOtvoriť v službea potomKnihy Play alebo Nahrať do Kníh Play.

Nahrané súbory nájdete v knižnici a potom Nahrané súbory.

Presun aplikácie Knihy Play na SD kartu

Aplikáciu Knihy Play môžete uložiť na SD kartu.

Skôr než začnete

Postup presunutia aplikácie Knihy Play na SD kartu:

 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Aplikácie a potom Knihy Play Knihy Play a potom Úložisko.
 3. V časti Používané úložisko klepnite na Zmeniť.
 4. Vyberte SD kartu.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tlač kníh

E‑knihy môžete tlačiť iba pomocou počítača.

Dôležité: Niektoré e‑knihy majú limity, koľko ich strán môžete vytlačiť. Tieto limity stanovuje vydavateľ knihy a líšia sa v závislosti od konkrétnej knihy. Tieto limity sa nazývajú ochrana DRM (Digital Rights Management).

Tmavý režim

Tento postup budete môcť vykonať iba v Androide verzie 10 alebo novšej. Ako skontrolovať a aktualizovať verziu Androidu 
 1. Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom aplikáciu Knihy Play Knihy Play.
 2. Otvorte Nastavenia Nastavenia.
 3. Posuňte zobrazenie nadol a klepnite na Zobrazenie.
 4. Zapnite Tmavý motív.

Vypožičanie učebníc a kníh

V Knihách Google Play si môžete vypožičať digitálne verzie niektorých učebníc a kníh. 

Dôležité: Výpožičná lehota začína plynúť ihneď po zaplatení, a to aj vtedy, keď knihu neotvoríte.

 1. Otvorte v počítači Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Prehliadaním nájdite učebnice na vypožičanie alebo vyhľadajte konkrétnu knihu.
 3. Kliknite na knihu, ktorú si chcete vypožičať.
 4. Skontrolujte, či sa vedľa ceny nachádza text Vypožičať. Nájdete tam tiež počet dní, na ktorý si môžete knihu vypožičať.
 5. Ak si ju chcete vypožičať, kliknite na cenu a zaplaťte.
 6. Zostávajúci čas do vypršania platnosti výpožičky zistíte v knižnici na obale príslušnej knihy.

Na výpožičkách s vypršanou výpožičnou lehotou sa zobrazuje text Platnosť vypršala. Ak ste učebnicu nedočítali, môžete si ju znova vypožičať alebo zakúpiť. Zvýraznenia a poznámky, ktoré ste urobili, sa vám budú naďalej zobrazovať.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory