خرید و خواندن ای-کتاب

می‌توانید از «کتاب‌های Google Play» در بیش از یک دستگاه برای بارگیری و خواندن ای-کتاب استفاده کنید. همچنین می‌توانید فایل بارگذاری کنید و کتاب‌ها را چاپ کنید.

خرید ای-کتاب

  1. به play.google.com بروید؛
  2. کتابی را مرور یا جستجو کنید؛
  3. برای بررسی جزئیات، مثلاً اینکه در چه دستگاه‌هایی می‌توانید کتاب را بخوانید: روی کتاب و سپس اطلاعات مطالعهکلیک کنید؛
  4. برای خریدن کتاب: روی قیمت کلیک کنید و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را برای تکمیل خرید دنبال کنید.

گزینه‌های نما

نکته: بعضی از کتاب‌ها فقط یک گزینه مشاهده ارائه می‌دهند.

بسته به کتاب، می‌توانید ای-کتاب را این‌گونه مشاهده کنید:
  • صفحات اصلی: کتاب را با طرح‌بندی صفحه ثابتی بخوانید که معمولاً مطابق با نسخه چاپی است.
  • متنِ در جریان: گزینه‌های نمایش را تغییر دهید، مانند قلم، اندازه نوشتار، و فاصله خطوط.

با نحوه تغییر تنظیمات نمایش ای-کتاب آشنا شوید.

خواندن ای-کتاب

هنگام خواندن ای-کتاب‌ها، می‌توانید قلم و اندازه نوشتار را تغییر دهید و به فصل‌های مختلف بپرید.

در کتاب‌های Google Play، ای-کتابی را باز کنید؛

  • برای تغییر قلم، اندازه نوشتار، و دیگر گزینه‌های قالب‌بندی، روی گزینه‌های «نمایش» Gmail Compose Size icon کلیک کنید؛
  • برای پرش به فصل، نشانک، یادداشت، یا کارت اطلاعات خاصی، روی «فهرست مطالب»فهرست مطالب کلیک کنید.

چاپ کتاب

برای چاپ کردن ای-کتاب، باید ای-کتاب موردنظرتان را در رایانه بارگیری کنید.

مهم: برای بعضی از ای-کتاب‌ها محدودیت‌هایی برای حجمی که می‌توانید چاپ کنید وجود دارد. این محدودیت‌ها را ناشر کتاب مشخص می‌کند و به آن کتاب خاص بستگی دارد. این محدودیت‌ها «مدیریت حقوق دیجیتال» (DRM) نامیده می‌شود.

مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟

برای داشتن گزینه‌های پشتیبانی بیشتر و حل سریع مشکل، به سیستم وارد شوید

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
false
true
true
84680
false