Купуване и четене на електронни книги

Можете да използвате Google Play Книги, за да изтегляте и четете електронни книги на няколко устройства. Имате възможност също да качвате файлове и да отпечатвате книги.

Изтегляне и инсталиране на Google Play Книги

 1. Телефонът или таблетът ви с Android трябва да е свързан с интернет.
 2. Изтеглете приложението Google Play Книги Play Книги.

Купуване на електронни книги

 1. Отворете приложението Google Play Книги Play Книги на телефона или таблета си с Android.
 2. Потърсете електронната книга, която искате да четете.
 3. Изберете електронна книга и след това докоснете цената.
 4. [По избор] В зависимост от книгата може също да е възможно да прочетете извадка. Докоснете Безплатна извадка.

Опции за преглед

В зависимост от файловите формати за съдържание, предоставени от издателя, книгата може да има една от долупосочените опции за преглед или и двете:
 • Оригинални страници: Ще виждате книгата в оформление с фиксирани страници – обикновено от PDF файл, който съответства на печатното издание. За да направите размера на текста по-голям на малък екран, можете да увеличите мащаба или да превключите към хоризонтален режим с пълна ширина.
 • Преливащ текст: Имате възможност да избирате от различни опции за показване, например такива за шрифта, размера на текста и междуредовото разстояние.

Можете да намерите наличните опции за преглед в секцията „Функции“ на страницата с информация за книгата в Google Play Магазин.

Четене на електронни книги

Когато четете електронни книги, можете да променяте шрифта и размера на текста, както и да преминавате към други глави.

 1. Отворете приложението Google Play Книги Play Книги на телефона или таблета си с Android.
 2. Изберете книга.
 3. Докоснете центъра на страницата.
  • Прекарайте пръст, за да прелистите бързо страниците.
  • За да преминете към дадена глава, отметка или бележка, докоснете „Съдържание“ Съдържание.
  • За да промените шрифта, размера на текста и междуредовото разстояние, докоснете „Опции за показване“ Опции за показване.
  • За да промените яркостта или цвета на фона, докоснете „Опции за показване“ Опции за показване и след това Интонация.
  • За да завъртите екрана или да зададете яркостта му да се коригира според часа от денонощието, докоснете „Настройки“ Настройки.
 4. За да се върнете към електронната книга, докоснете отново центъра на страницата или изберете Назад.

Качване на PDF и EPUB файлове

 1. Отворете приложението Google Play Книги Play Книги на телефона или таблета си с Android.
 2. В долната част докоснете Начало и след това Потребителски профил и след това Настройки за Play Книги и след това Активиране на качването на PDF.
 3. Изтеглете PDF или EPUB файл на устройството си.
 4. Отворете приложението „Изтегляния“ или „Файлове“.
 5. Намерете файла.
 6. Докоснете „Още“ Още и след това Отваряне със и след това Play Книги или Качване в Play Книги.

Качените файлове можете да намерите в библиотеката си и след това „Качвания“.

Преместване на приложението Play Книги на SD карта

Можете да съхранявате приложението Play Книги на SD карта.

Преди да започнете

За да преместите приложението Play Книги на SD карта:

 1. Отворете приложението „Настройки“ Настройки на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете Приложения и след това Play Книги Play Книги и след това Хранилище.
 3. Под „Използвано хранилище“ докоснете Промяна.
 4. Изберете SD картата си.
 5. Изпълнете стъпките на екрана.

Отпечатване на книги

Можете да отпечатвате електронни книги само от компютър.

Важно: За някои електронни книги има ограничения за броя страници, които могат да се отпечатват. Тези лимити са зададени от издателите и варират според конкретната книга. Те се наричат „управление на цифровите права“ (DRM).

Тъмен режим

Ще можете да изпълните тези стъпки само ако използвате Android 10 или по-нова версия. Научете как да проверите и актуализирате версията на Android
 1. Отворете приложението „Настройки“ Настройки на телефона или таблета си с Android.
 2. Докоснете Дисплей.
 3. Докоснете Тъмна тема.
 4. Отворете приложението Google Play Книги Play Книги.

Наемане на учебници и книги

От Google Play Книги можете да наемате дигитални версии на някои учебници и книги. 

Важно: Периодът на наемане ще започне веднага щом направите покупката си, дори да не сте отваряли книгата.

 1. Отворете Google Play Книги Play Книги на устройството си.
 2. Разгледайте учебниците за наемане или потърсете конкретен.
 3. Кликнете върху учебника, който искате да наемете.
 4. Проверете дали до цената пише „Наемете“. Ще видите и за колко дни можете да наемете учебника.
 5. За да го наемете, кликнете върху цената и платете.
 6. За да видите с колко време разполагате, преди периодът на наема да изтече, отворете библиотеката си и проверете корицата на учебника.

За наеманията, чийто срок е завършил, е посочено Изтекъл наем. Ако не сте приключили работа с учебника, можете да го наемете отново или да го купите. Ще продължите да виждате откроените от вас пасажи и бележките си.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?