Đọc sách bằng thiết bị đọc sách điện tử

Bạn có thể đọc sách từ Google Play trên hầu hết các thiết bị đọc sách điện tử. Bạn sẽ cần phải tải sách xuống máy tính và chuyển sách sang thiết bị đọc sách điện tử. Để thực hiện việc này, hãy tải xuống ứng dụng Adobe Digital Editions.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể liên kết sách điện tử đã mua với một ID Adobe. Các giới hạn về thiết bị chuẩn sẽ được áp dụng. 

Chuyển sách từ Google Play sang thiết bị đọc sách điện tử

  1. Trên máy tính, tải xuống Adobe Digital Editions và làm theo hướng dẫn để cài đặt.
  2. Truy cập Google Play Sách .
  3. Ở bên trái, nhấp vào Sách của tôi.
  4. Bên dưới cuốn sách bạn muốn tải xuống, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  5. Nhấp Tải xuống EPUB (được khuyến nghị) hoặc Tải xuống PDF (không được khuyến nghị trừ khi EPUB không khả dụng).
  6. Kết nối thiết bị đọc sách điện tử với máy tính của bạn.
  7. Mở Adobe Digital Editions. Kéo cuốn sách vào tên của thiết bị bạn muốn chuyển sách sang.

Lưu ý: Không phải tất cả các sách đều có thể tải xuống.  Kiểm tra trang chi tiết của cuốn sách đó trong Cửa hàng Play để biết khả năng tải xuống.

Nhận trợ giúp về các thiết bị đọc sách điện tử thông dụng

Điều gì sẽ không hoạt động

  • Sách mua trên Google Play sẽ không hoạt động trên các thiết bị Amazon Kindle.
  • Bạn không thể chuyển sách bằng Chromebook.
  • Các đánh dấu và ghi chú của bạn sẽ không có sẵn khi bạn đọc sách trên thiết bị đọc sách điện tử.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?