อ่านหนังสือด้วย e-Reader

คุณสามารถอ่านหนังสือจาก Google Play ได้ใน e-Reader ส่วนใหญ่ โดยจะต้องดาวน์โหลดหนังสือลงในคอมพิวเตอร์แล้วโอนไปยัง e-Reader ซึ่งทำได้โดยดาวน์โหลดแอป Adobe Digital Editions

หมายเหตุ: e-Book ที่คุณซื้อมาจะเชื่อมโยงกับ Adobe ID ได้เพียง ID เดียวเท่านั้น และมีการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 

โอนหนังสือจาก Google Play ไปยัง e-Reader

  1. ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดาวน์โหลด Adobe Digital Editions และทำตามวิธีการเพื่อติดตั้ง
  2. ไปที่ Google Play Books
  3. ที่ด้านซ้าย คลิกหนังสือของฉัน
  4. ใต้หนังสือที่ต้องการดาวน์โหลด คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
  5. คลิกดาวน์โหลด EPUB (แนะนำ) หรือดาวน์โหลด PDF (ไม่แนะนำยกเว้นกรณีที่ใช้ EPUB ไม่ได้)
  6. เชื่อมต่อ e-Reader กับคอมพิวเตอร์
  7. เปิด Adobe Digital Editions ลากหนังสือไปยังชื่ออุปกรณ์ที่ต้องการโอนหนังสือไป

หมายเหตุ: หนังสือบางเล่มไม่รองรับการดาวน์โหลด  ดูความพร้อมสำหรับดาวน์โหลดในหน้ารายละเอียดของหนังสือใน Play Store

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ e-Reader โดยทั่วไป

สิ่งที่ใช้งานไม่ได้

  • หนังสือที่ซื้อใน Google Play ไม่สามารถใช้ได้ในอุปกรณ์ Amazon Kindle
  • คุณไม่สามารถใช้ Chromebook ในการโอนหนังสือ
  • คุณจะไม่เห็นไฮไลต์และโน้ตของคุณเมื่ออ่านหนังสือใน e-Reader
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร