Lees boeke met 'n e-leser

Jy kan boeke vanaf Google Play op die meeste e-lesers lees. Jy sal hulle op jou rekenaar moet aflaai en dan na die e-leser toe moet oordra. Laai die Adobe Digital Editions-program af om dit te doen.

Let wel: Jou gekoopte boek kan net met een Adobe-ID geassosieer word. Standaardtoestellimiete sal geld. 

Dra boeke vanaf Google Play na jou e-leser toe oor

  1. Laai Adobe Digital Editions op jou rekenaar af en volg die aanwysings om dit te installeer.
  2. Gaan na Google Play Boeke.
  3. Klik aan die linkerkant op My boeke.
  4. Klik onder die boek wat jy wil aflaai op Meer More.
  5. Klik Laai EPUB af (aanbeveel) of Laai PDF af (word nie aanbeveel tensy EPUB nie beskikbaar is nie).
  6. Koppel jou e-leser aan jou rekenaar.
  7. Maak Adobe Digital Editions oop. Sleep die boek na die naam van die toestel waarheen jy dit wil oordra.

Let wel: Nie alle boeke word vir aflaai gesteun nie.  Gaan die besonderhedebladsye van jou boek in die Play Winkel na vir beskikbaarheid.

Kry hulp met algemene e-lesers

Wat nie sal werk nie

  • Boeke wat op Google Play gekoop is, sal nie op Amazon Kindle-toestelle werk nie.
  • Jy kan nie boeke met 'n Chromebook oordra nie.
  • Jou kleurmerke en notas sal nie beskikbaar wees as jy jou boeke op 'n e-leser lees nie.
Was hierdie artikel nuttig?
Hoe kan ons dit verbeter?