Yêu cầu mật khẩu hoặc xác thực đối với giao dịch mua

Bạn có thể giúp ngăn giao dịch mua ngẫu nhiên trên thiết bị của mình trong các ứng dụng và trò chơi nằm ngoài phần Gia đình bằng cách bật tùy chọn xác thực (ứng dụng và trò chơi trong phần Gia đình sẽ tự động yêu cầu xác thực trước khi mua). Xác thực có nghĩa là bạn phải nhập một số thông tin nhất định, như mật khẩu, trên thiết bị của mình để thực hiện giao dịch mua. Nếu cần, bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Tài khoản Google của mình.

Bật hoặc tắt tùy chọn xác thực

Cài đặt xác thực chỉ áp dụng cho tài khoản đang hoạt động trên thiết bị mà bạn thêm chúng vào. Nếu bạn sử dụng Tài khoản Google trên nhiều thiết bị, hãy lặp lại các bước dưới đây cho từng thiết bị. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản trên thiết bị của mình, hãy lặp lại các bước dưới đây cho từng tài khoản trên thiết bị.

Thay đổi cài đặt xác thực trên thiết bị di động của bạn

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.  
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Yêu cầu xác thực mua.
 4. Chọn một cài đặt.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt xác thực, bạn cần có mật khẩu Google. Hãy truy cập vào trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

Thay đổi cài đặt xác thực trên Chromebook của bạn

Lưu ý: Điều này sẽ chỉ có hiệu quả nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play trên Chromebook. Hãy tìm hiểu thêm về cách sử dụng Cửa hàng Google Play trên Chromebook

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Cửa hàng Play trên Chromebook:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Yêu cầu xác thực mua.
 4. Chọn một cài đặt.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt xác thực, bạn cần có mật khẩu Google. Hãy truy cập vào trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

Thiết lập xác thực bằng vân tay (trên một số thiết bị nhất định)

Nếu thiết bị cho phép xác thực bằng vân tay, bạn có thể phê duyệt giao dịch mua trên Google Play bằng cách quét vân tay.

Bạn sẽ chỉ được nhắc để xác thực bằng vân tay nếu ứng dụng yêu cầu hoặc bạn đã làm theo các bước ở trên để yêu cầu xác thực cho mua hàng.

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Bật Xác thực vân tay.
 4. Nhập mật khẩu. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào lần đầu tiên thiết lập xác thực bằng vân tay.

Lưu ý: Để thiết lập xác thực bằng vân tay bạn sẽ cần mật khẩu Google của bạn. Hãy truy cập vào trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

Thay đổi cài đặt xác thực trên Android TV
 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Chọn Cài đặt sau đó Ủy quyền mua hàng.
 3. Chọn một cài đặt.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Để thay đổi cài đặt xác thực, bạn cần có mật khẩu Google. Hãy truy cập vào trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình. 

Ý nghĩa của cài đặt xác thực

Đối với mọi giao dịch mua qua Google Play trên thiết bị này (tùy chọn cài đặt mặc định): Xác thực là bắt buộc cho mọi giao dịch mua nội dung kỹ thuật số thông qua Google Play (bao gồm cả trong ứng dụng).

30 phút một lần: Mỗi lần xác thực cho một giao dịch mua, bạn có thể tiếp tục mua tất cả dạng nội dung kỹ thuật số thông qua Google Play (bao gồm trong ứng dụng) trong vòng 30 phút tiếp theo mà không cần xác thực lại.

Không bao giờ: Không bắt buộc phải xác thực cho các giao dịch mua. Việc tắt tùy chọn xác thực có thể dẫn đến các giao dịch mua trái phép. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí bao gồm cả giao dịch mua ngoài ý muốn hoặc trái phép.

Lưu ý: Việc xác thực là bắt buộc đối với mọi giao dịch mua trong ứng dụng và trò chơi thuộc phần Gia đình, ngay cả khi bạn đã đặt tùy chọn cài đặt khác.

Mẹo: Khi bạn tạo nhóm gia đình trên Google Play, các thành viên trong gia đình bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán cho gia đình để thực hiện giao dịch mua thông qua Google Play. Hãy tìm hiểu thêm về cách thiết lập và quản nhóm lý gia đình trên Google Play.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?