Yêu cầu nhập mật khẩu hoặc hoàn tất bước xác thực khi mua hàng

Bạn có thể bật tùy chọn xác thực để tránh việc vô tình thực hiện giao dịch mua trên thiết bị của bạn đối với ứng dụng và trò chơi nằm ngoài phần Gia đình (ứng dụng và trò chơi trong phần Gia đình sẽ tự động yêu cầu xác thực trước khi mua).

Xác thực có nghĩa là bạn phải nhập một số thông tin nhất định (chẳng hạn như mật khẩu) trên thiết bị của mình để thực hiện giao dịch mua. Nếu cần, bạn có thể thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu cho Tài khoản Google.

Để phê duyệt các giao dịch mua hàng bằng Trợ lý Google, hãy tìm hiểu cách thiết lập thông tin thanh toán của bạn.

Bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt xác thực

Ngoại trừ tùy chọn cài đặt cho play.google.com và một số tùy chọn cài đặt nhất định cho Trợ lý Google được áp dụng trên nhiều thiết bị, các tùy chọn cài đặt xác thực chỉ áp dụng cho tài khoản đang hoạt động trên thiết bị mà bạn thêm vào. Nếu bạn sử dụng Tài khoản Google trên nhiều thiết bị, hãy lặp lại các bước dưới đây cho từng thiết bị. Nếu bạn sử dụng nhiều tài khoản trên một thiết bị, thì hãy lặp lại các bước dưới đây cho từng tài khoản trên thiết bị đó.

Thay đổi tùy chọn cài đặt xác thực trên thiết bị di động của bạn

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Yêu cầu xác thực đối với giao dịch mua.
 4. Chọn một tùy chọn cài đặt.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Bạn cần có mật khẩu Google để thay đổi các tùy chọn xác thực. Hãy truy cập trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu. 

Thay đổi tùy chọn cài đặt xác thực đối với Trợ lý Google
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy nói "Ok Google, mở phần cài đặt Trợ lý" hoặc chuyển đến phần Cài đặt Trợ lý.
 2. Trong phần "Các tùy chọn cài đặt phổ biến", hãy nhấn vào Bạn sau đó Thanh toán.
 3. Bật hoặc tắt tùy chọn Thanh toán qua Trợ lý.
 4. Bật hoặc tắt tùy chọn Xác nhận bằng vân tay hoặc khuôn mặtXác nhận bằng Voice Match.
Thay đổi tùy chọn cài đặt xác thực trên Chromebook

Lưu ý: Cách này chỉ áp dụng khi bạn sử dụng ứng dụng Cửa hàng Google Play trên Chromebook. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Cửa hàng Google Play trên Chromebook.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Cửa hàng Play trên Chromebook, hãy làm như sau:

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Tùy chọn xác thực.
 4. Chọn một tùy chọn cài đặt.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Bạn cần có mật khẩu Google để thay đổi các tùy chọn xác thực. Hãy truy cập trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu. 

Thiết lập tính năng xác thực bằng vân tay (chỉ có trên một số thiết bị)

Nếu thiết bị cho phép bạn xác thực bằng vân tay, thì bạn có thể phê duyệt giao dịch mua trên Google Play bằng cách quét vân tay.

Ứng dụng chỉ nhắc bạn xác thực bằng vân tay khi ứng dụng yêu cầu hoặc bạn đã làm theo các bước nêu trên để yêu cầu xác thực cho giao dịch mua.

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Bật tùy chọn Xác thực bằng vân tay.
 4. Nhập mật khẩu. Bạn chỉ cần nhập mật khẩu vào lần đầu tiên thiết lập xác thực bằng vân tay.

Lưu ý: Bạn cần mật khẩu Google để thiết lập tính năng xác thực bằng vân tay. Hãy truy cập trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu. 

Thay đổi tùy chọn cài đặt xác thực trên Android TV

Lưu ý: Bạn cần có mật khẩu Google để thay đổi chế độ xác thực. Hãy truy cập vào trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu. 

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Chọn Cài đặt sau đó Ủyquyền mua hàng.
 3. Chọn một tùy chọn cài đặt.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Thay đổi chế độ xác thực trên play.google.com

Tùy chọn cài đặt này chỉ áp dụng cho các giao dịch mua được thực hiện thông qua play.google.com. Mọi lượt cài đặt ứng dụng từ xa thông qua trang web đều phải xác thực.

 1. Trên trình duyệt của bạn, hãy truy cập play.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong Tùy chọn xác thực, hãy chọn một chế độ cài đặt.
 4. Làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Bạn cần có mật khẩu Google để thay đổi chế độ xác thực. Hãy truy cập trang khôi phục tài khoản nếu bạn không nhớ mật khẩu.

Ý nghĩa của tùy chọn cài đặt xác thực

Đối với tất cả thiết bị (không thông qua play.google.com)

Đối với mọi giao dịch mua qua Google Play trên thiết bị này (tùy chọn cài đặt mặc định): Quy trình xác thực là bắt buộc đối với mọi giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên Google Play (bao gồm nội dung trong ứng dụng).

30 phút một lần (chỉ dành cho thiết bị di động): Với mỗi lần xác thực cho một giao dịch mua, bạn có thể tiếp tục mua tất cả các dạng nội dung kỹ thuật số thông qua Google Play (bao gồm cả nội dung trong ứng dụng) trong vòng 30 phút tiếp theo mà không cần xác thực lại.

Không bao giờ: Không bắt buộc xác thực cho các giao dịch mua.

Đối với play.google.com
Những tùy chọn cài đặt này áp dụng khi bạn đăng nhập vào play.google.com trên bất kỳ thiết bị nào. Những tùy chọn cài đặt này không ảnh hưởng đến chế độ xác thực của bạn bên ngoài play.google.com (ví dụ: khi bạn đang sử dụng ứng dụng Google Play trên thiết bị di động).
Mẹo: Nếu bạn dùng chung thiết bị của mình với người khác hoặc muốn ngăn các giao dịch mua nội dung phù hợp với trẻ em thông qua play.google.com, thì việc bật tùy chọn xác thực cho giao dịch mua là rất quan trọng.

Tất cả giao dịch mua và lượt cài đặt ứng dụng thông qua play.google.com (tùy chọn cài đặt mặc định): Mọi giao dịch mua nội dung kỹ thuật số thông qua tài khoản Google trên play.google.com đều phải hoàn thành bước xác thực.

Riêng với ứng dụng cài đặt qua play.google.com: Khi bạn đăng nhập vào play.google.com, bạn không bắt buộc phải sử dụng tùy chọn xác thực đối với giao dịch mua nội dung kỹ thuật số (ví dụ: nội dung trả phí và giao dịch mua hàng trong ứng dụng). Các lượt cài đặt ứng dụng từ xa thông qua tài khoản Google trên play.google.com đều phải hoàn thành bước xác thực.

Giao dịch mua trái phép có thể xảy ra nếu bạn tắt tùy chọn xác thực đối với giao dịch mua. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí, bao gồm cả giao dịch mua ngoài ý muốn hoặc trái phép.

Lưu ý: Quy trình xác thực là bắt buộc đối với mọi giao dịch mua ứng dụng hoặc trò chơi dành cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống, ngay cả khi bạn không cài đặt tùy chọn này.

Mẹo: Khi bạn tạo nhóm gia đình trên Google Play, các thành viên trong gia đình bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán cho gia đình để mua hàng qua Google Play. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập và quản nhóm lý gia đình trên Google Play.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố