ต้องใช้รหัสผ่านหรือการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ

คุณช่วยป้องกันไม่ให้มีการซื้อแอปและเกมที่ให้บริการนอกส่วน "ครอบครัว" ในอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจได้ด้วยการเปิดการตรวจสอบสิทธิ์ (แอปและเกมในส่วน "ครอบครัว" จะขอการตรวจสอบสิทธิ์โดยอัตโนมัติก่อนการซื้อ)

การตรวจสอบสิทธิ์หมายถึงการกำหนดให้ป้อนข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสผ่าน ในอุปกรณ์เพื่อทำการซื้อให้สำเร็จ คุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Google ได้หากจำเป็น

หากต้องการอนุมัติการซื้อด้วย Google Assistant ดูวิธีตั้งค่าข้อมูลการชำระเงิน

เปิดหรือปิดการตรวจสอบสิทธิ์

การตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์จะมีผลกับบัญชีที่ใช้งานอยู่ในอุปกรณ์ที่คุณเพิ่มการตั้งค่าไว้เท่านั้น ยกเว้นการตั้งค่าใน play.google.com และการตั้งค่า Google Assistant บางอย่าง ซึ่งจะมีผลกับอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณใช้บัญชี Google ในอุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างกับอุปกรณ์ให้ครบทุกเครื่อง หากอุปกรณ์มีบัญชีที่ใช้งานอยู่หลายบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างกับทุกบัญชีในอุปกรณ์ดังกล่าว

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play  
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ
 4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้ 

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อผ่าน Google Assistant
 1. พูดว่า "Ok Google เปิดการตั้งค่า Assistant" ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ในส่วน "การตั้งค่ายอดนิยม" ให้แตะคุณ จากนั้น การชำระเงิน
 3. เปิดหรือปิดชำระเงินผ่าน Assistant
 4. เปิดหรือปิดยืนยันด้วยลายนิ้วมือหรือใบหน้าและยืนยันด้วย Voice Match
เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์บน Chromebook

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะใช้ได้เมื่อใช้แอป Google Play Store ใน Chromebook เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Google Play Store ใน Chromebook 

หากคุณใช้แอป Play Store ใน Chromebook ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกค่ากำหนดการตรวจสอบสิทธิ์
 4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้ 

ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ (ในอุปกรณ์บางรุ่น)

หากอุปกรณ์รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ คุณจะอนุมัติการซื้อใน Google Play ด้วยการสแกนลายนิ้วมือได้

ระบบจะแสดงข้อความการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องใช้กับแอปนั้นๆ หรือเมื่อคุณทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เพื่อกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. เปิดการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ
 4. ป้อนรหัสผ่าน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเมื่อตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือเป็นครั้งแรกเท่านั้น

หมายเหตุ: หากต้องการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ คุณจะต้องมีรหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้ 

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ใน Android TV หรือ Google TV

สำคัญ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้

 ใน Android TV

 1. จากหน้าจอหลักของ Android TV ให้เลื่อนไปที่แอป 
 2. เลือกแอป Google Play Store Google Play
 3. เลือกการตั้งค่า จากนั้น การให้สิทธิ์ซื้อ
 4. เลือกวิธีตรวจสอบสิทธิ์

ใน Google TV

 1. จากหน้าจอหลักของ Google TV ที่ด้านขวาบน ให้ไปที่ไอคอนโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณแล้วเลือกการตั้งค่า
 2. เลือกบัญชีและการลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น บัญชีของคุณ 
 3. เลือกการซื้อ จากนั้น การตรวจสอบสิทธิ์การซื้อ
 4. เลือกวิธีตรวจสอบสิทธิ์
เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ใน play.google.com

การตั้งค่านี้จะมีผลกับการซื้อที่ดำเนินการผ่าน play.google.com เท่านั้น โดยการตรวจสอบสิทธิ์จะจำเป็นสำหรับการติดตั้งแอประยะไกลผ่านเว็บทั้งหมด

 1. ในเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ play.google.com
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า
 3. เลือกการตั้งค่าในส่วน "ค่ากำหนดการตรวจสอบสิทธิ์"
 4. ทำตามวิธีการ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้

ความหมายของการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์

สำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด (นอกเหนือจากช่องทาง play.google.com)

สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดผ่าน Google Play ในอุปกรณ์นี้ (การตั้งค่าเริ่มต้น): ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการสั่งซื้อเนื้อหาดิจิทัลผ่าน Google Play (รวมทั้งการซื้อภายในแอป) ทุกครั้ง

ทุก 30 นาที (อุปกรณ์เคลื่อนที่เท่านั้น): ทุกครั้งที่คุณตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการสั่งซื้อครั้งหนึ่งๆ แล้ว คุณจะสั่งซื้อเนื้อหาดิจิทัลทุกรูปแบบผ่าน Google Play (รวมทั้งการซื้อภายในแอป) ได้ต่อไปอีก 30 นาที โดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์อีก

ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์: ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อใดๆ

สำหรับ play.google.com
การตั้งค่าเหล่านี้จะมีผลเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ play.google.com ในอุปกรณ์ใดก็ตาม การตั้งค่าเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์นอก play.google.com (เช่น เมื่อคุณใช้แอป Google Play ในอุปกรณ์เคลื่อนที่)
เคล็ดลับ: หากแชร์อุปกรณ์กับผู้อื่นหรือต้องการป้องกันไม่ให้มีการซื้อเนื้อหาที่ดึงดูดเด็กผ่าน play.google.com คุณควรเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ

การซื้อและการติดตั้งแอปผ่าน play.google.com ทั้งหมด (การตั้งค่าเริ่มต้น): การตรวจสอบสิทธิ์จะจำเป็นสำหรับการซื้อเนื้อหาดิจิทัลทุกครั้งที่ดำเนินการผ่านบัญชี Google ใน play.google.com

เฉพาะการติดตั้งแอปผ่าน play.google.com: เมื่อลงชื่อเข้าใช้ play.google.com การซื้อเนื้อหาดิจิทัล (เช่น เนื้อหาที่ต้องซื้อและการซื้อในแอป) นั้นไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสอบสิทธิ์จะจำเป็นสำหรับการติดตั้งแอประยะไกลผ่านบัญชี Google ใน play.google.com

หากปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ อาจทำให้เกิดการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการซื้อที่ไม่ได้ตั้งใจหรือการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์เสมอสำหรับการซื้อแอปหรือเกมทุกรายการที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี แม้ว่าคุณจะตั้งค่าไว้เป็นอย่างอื่นก็ตาม

เคล็ดลับ: เมื่อคุณสร้างกลุ่มครอบครัวใน Google Play สมาชิกในครอบครัวจะมีสิทธิ์ใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวในการสั่งซื้อผ่าน Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการกลุ่มครอบครัวใน Google Play

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว