ต้องใช้รหัสผ่านหรือการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ

คุณช่วยป้องกันไม่ให้มีการซื้อแอปและเกมที่ให้บริการนอกส่วน "ครอบครัว" ในอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจได้ด้วยการเปิดการตรวจสอบสิทธิ์ (แอปและเกมในส่วน "ครอบครัว" จะขอการตรวจสอบสิทธิ์โดยอัตโนมัติก่อนการซื้อ) การตรวจสอบสิทธิ์หมายถึงการกำหนดให้ป้อนข้อมูลบางอย่าง เช่น รหัสผ่าน ในอุปกรณ์เพื่อทำการซื้อให้สำเร็จ คุณเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Google ได้หากจำเป็น

เปิดหรือปิดการตรวจสอบสิทธิ์

การตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์จะมีผลเฉพาะกับบัญชีที่มีการใช้งานในอุปกรณ์ที่คุณได้เพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวเท่านั้น หากคุณใช้บัญชี Google ในอุปกรณ์มากกว่า 1 เครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างกับอุปกรณ์ให้ครบทุกเครื่อง หากอุปกรณ์มีบัญชีที่ใช้งานอยู่หลายบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างกับทุกบัญชีในอุปกรณ์ดังกล่าว

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. แตะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ
 4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ใน Chromebook

หมายเหตุ : การดำเนินการนี้จะใช้ได้เมื่อใช้แอป Google Play Store ใน Chromebook เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Google Play Store ใน Chromebook 

หากคุณใช้แอป Play Store ใน Chromebook ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ
 4. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้

ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ (ในอุปกรณ์บางรุ่น)

หากอุปกรณ์รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ คุณจะอนุมัติการซื้อใน Google Play ด้วยการสแกนลายนิ้วมือได้

ระบบจะแสดงข้อความการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องใช้กับแอปนั้นๆ หรือเมื่อคุณทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เพื่อกำหนดให้มีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. เปิดการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ
 4. ป้อนรหัสผ่าน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านเมื่อตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือเป็นครั้งแรกเท่านั้น

หมายเหตุ: หากต้องการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ คุณจะต้องมีรหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้

เปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ใน Android TV
 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. เลือกการตั้งค่า จากนั้น การให้สิทธิ์ซื้อ
 3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
 4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ คุณจะต้องใช้รหัสผ่าน Google ไปที่การกู้คืนบัญชีหากจำรหัสผ่านไม่ได้

ความหมายของการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์

สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดผ่าน Google Play ในอุปกรณ์นี้ (การตั้งค่าเริ่มต้น): ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการสั่งซื้อเนื้อหาดิจิทัลผ่าน Google Play (รวมทั้งการซื้อภายในแอป) ทุกครั้ง

ทุก 30 นาที: ทุกครั้งที่คุณตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการสั่งซื้อครั้งหนึ่งๆ แล้ว คุณจะสั่งซื้อเนื้อหาดิจิทัลทุกรูปแบบผ่าน Google Play (รวมทั้งการซื้อภายในแอป) ได้ต่อไปอีก 30 นาที โดยไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์อีก

ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์: ไม่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการสั่งซื้อเลย การปิดการตรวจสอบสิทธิ์อาจทำให้เกิดการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการซื้อที่ไม่ได้ตั้งใจหรือการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ: ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์เสมอสำหรับการซื้อแอปหรือเกมทุกรายการที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี แม้ว่าคุณจะตั้งค่าไว้เป็นอย่างอื่นก็ตาม

เคล็ดลับ: เมื่อคุณสร้างกลุ่มครอบครัวใน Google Play สมาชิกในครอบครัวจะมีสิทธิ์ใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวในการสั่งซื้อผ่าน Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการกลุ่มครอบครัวใน Google Play

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร