Kräva lösenord eller autentisering vid köp

Du kan förhindra obehöriga köp genom att kräva att alla köp, inklusive köp i appar, autentiseras via Google Play-kontot på den här enheten. Detta är viktigt om du delar enheten med andra eller vill förhindra köp i appar för barn. Med autentisering menas att en uppgift i stil med ett lösenord måste anges på enheten för att köpet ska genomföras. Du kan ändra eller återställa lösenordet för Google-kontot om du behöver det.  

Tips! I en familjegrupp på Google Play kan alla familjemedlemmar handla med familjens betalningsmetod via Google Play. Läs mer om hur du konfigurerar och hanterar en familjegrupp på Google Play

Aktivera och inaktivera autentisering

Autentiseringsinställningarna gäller bara det aktiva kontot på den enhet där du har lagt till dem. Om du använder ditt Google-konto på fler än en enhet upprepar du stegen nedan på alla enheter. Om du använder flera konton på enheten upprepar du stegen nedan för varje konto på enheten.

Ändra autentiseringsinställningarna på en mobil enhet

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play.  
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Inställningar.
 3. Tryck på Kräv autentisering vid köp.
 4. Välj en inställning.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google för att kunna ändra autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Ändra autentiseringsinställningarna på en Chromebook.

Obs! Det här fungerar bara om du använder appen Google Play Butik på en Chromebook. Läs mer om hur du använder Google Play Butik på Chromebook

Om du använder appen Play Butik på en Chromebook:

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play.
 2. Klicka på menyn Menyföljt av Inställningar.
 3. Klicka på Kräv autentisering vid köp.
 4. Välj en inställning.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google för att kunna ändra autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Konfigurera autentisering med fingeravtryck (på utvalda enheter)

Om din enhet har stöd för autentisering med fingeravtryck kan du godkänna köp på Google Play genom att läsa av ditt fingeravtryck.

Vi ber dig bara läsa av fingeravtrycket om appen kräver det eller om du har angett att autentisering ska krävas för köp enligt anvisningarna ovan.

 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play.
 2. Tryck på menyn Menyföljt av Inställningar.
 3. Markera kryssrutan Autentisering med fingeravtryck.
 4. Ange ett lösenord. Du behöver endast ange ett lösenord första gången du konfigurerar autentisering med fingeravtryck.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google när du konfigurerar autentisering med fingeravtryck. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

Ändra autentiseringsinställningarna på Android TV
 1. Öppna appen Google Play Butik Google Play.
 2. Välj Inställningarföljt av Auktorisera köp.
 3. Välj en inställning.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Du måste ange ditt lösenord på Google för att kunna ändra autentiseringsinställningarna. Besök sidan för kontoåterställning om du har glömt lösenordet. 

 

Vad de olika autentiseringsinställningarna betyder

För alla köp via Google Play från den här enheten (standardinställning): Autentisering krävs för alla köp av digitalt innehåll via Google Play (inklusive köp i appar).

Var 30:e minut: Varje gång du autentiserar ett köp kan du fortsätta att handla alla typer av digitalt innehåll via Google Play (inklusive köp i appar) under 30 minuter från det första köpet utan att göra om autentiseringen.

Aldrig: Autentisering krävs inte för köp. Om du inaktiverar autentiseringen kan det leda till obehöriga köp. Du ansvarar för alla betalningar.

Obs! För att skydda ditt konto kan autentisering krävas vid köp oavsett vilka inställningar du har.

Till exempel krävs autentisering vid köp i appar som enligt utvecklaren riktar sig till barn under tretton år, oavsett inställningarna. I appen Google Play Butik är sådana appar stjärnmärkta och klassificierade för någon av följande åldersgrupper: Upp till fem år, 6–8 år, 6–12 år eller 8 år och uppåt.  

Vi kräver inte autentisering för stjärnmärkta appar i kategorin Familjevänligt. Autentisering krävs inte heller för alla appar i kategorin Familj. Läs mer om familjefunktionerna på Google Play. Vi kräver inte autentisering utifrån innehållsklassificeringen. Innehållsklassificeringarna, som Ingen åldersgräns eller 10-årsgräns, visar inte om appens utvecklare har utformat appen för användare i en viss ålder. Läs mer om innehållsklassificering.

Vi kan också kräva autentisering av andra skäl som en skyddsåtgärd mot bedrägeri.  

 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?