Povinné ověření nebo zadání hesla při nákupech

Chcete-li v zařízení zabránit neúmyslným nákupům aplikací a her, které jsou dostupné mimo sekci Rodina, můžete zapnout ověření (aplikace a hry v sekci Rodina před zakoupením vyžadují ověření automaticky). Ověření znamená, že při nákupu bude nutné v zařízení zadat určité informace, například heslo. V případě potřeby můžete heslo účtu Google změnit nebo resetovat.

Zapnutí nebo vypnutí ověření

Nastavení ověření platí pouze pro aktivní účet v zařízení, ve kterém je přidáte. Pokud svůj účet Google používáte ve více zařízeních, je třeba uvedený postup opakovat v každém z nich. Pokud v zařízení používáte několik účtů, opakujte níže uvedené kroky pro každý z účtů v zařízení.

Změna nastavení ověření v mobilním zařízení

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.  
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Nastavení.
 3. Klepněte na Požadovat ověření při nákupech.
 4. Zvolte nastavení.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Ke změně nastavení ověření budete potřebovat heslo svého účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu

Změna nastavení ověření na Chromebooku

Poznámka: Tento postup bude fungovat, pouze pokud máte v Chromebooku aplikaci Obchod Google Play. Přečtěte si, jak používat aplikaci Obchod Google Play v Chromeboocích

Pokud aplikaci Obchod Play používáte v Chromebooku:

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klikněte na Nabídku Nabídka a poté Nastavení.
 3. Klikněte na Požadovat ověření při nákupech.
 4. Zvolte nastavení.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Ke změně nastavení ověření budete potřebovat heslo svého účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu

Nastavení ověření otiskem prstu (ve vybraných zařízeních)

Pokud vaše zařízení podporuje ověření otiskem prstu, můžete nákupy na Google Play schvalovat naskenováním otisku prstu.

Výzva k ověření otiskem prstu se zobrazí, jen pokud to vyžaduje aplikace nebo pokud jste výše uvedeným postupem nastavili, že se má ověření při nákupech vyžadovat.

 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídku Nabídka a poté Nastavení.
 3. Zapněte Ověření otiskem prstu.
 4. Zadejte heslo. Heslo bude třeba zadat jen při prvním nastavování ověření otiskem prstu.

Poznámka: K nastavení ověření otiskem prstu budete potřebovat heslo k účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu

Změna nastavení ověření v zařízení Android TV
 1. Otevřete aplikaci Obchod Google Play Google Play.
 2. Vyberte Nastavení a poté Autorizace k nákupu.
 3. Zvolte nastavení.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Ke změně nastavení ověření budete potřebovat heslo svého účtu Google. Pokud si ho nepamatujete, navštivte stránku k obnovení účtu

Co nastavení ověření znamená

Pro všechny nákupy na Google Play v tomto zařízení (výchozí nastavení): Ověření bude nutné provést při každém nákupu digitálního obsahu na Google Play (včetně nákupů v aplikacích).

Každých 30 minut: Po ověření nákupu můžete následujících 30 minut nakupovat libovolný další digitální obsah na Google Play (včetně nákupů v aplikacích) bez ověřování.

Nikdy: Ověření se při nákupech nevyžaduje. Deaktivace ověření může mít za následek neoprávněné nákupy. Za veškeré platby (včetně neúmyslných a neoprávněných nákupů) přebíráte odpovědnost.

Poznámka: Ověření je vždy povinné při nákupech aplikací a her určených pro děti mladší 12 let, a to bez ohledu na vaše nastavení.

Tip: Když na Google Play vytvoříte rodinu, členové rodiny mohou k nákupům na Google Play používat rodinnou platební metodu. Další informace o nastavení a správě rodinné skupiny na Google Play

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?