Ostude puhul parooli või autentimise nõudmine

Väljaspool jaotist Pere saadaolevates rakendustes ja mängudes võite vältida juhuslikke oste, kui lülitate sisse autentimise (jaotise Pere rakendused ning mängud nõuavad enne ostmist autentimist automaatselt). Autentimine tähendab seda, et ostu sooritamiseks tuleb seadmesse sisestada teatud teave (nt parool). Kui vaja, võite oma Google'i konto parooli muuta või selle lähtestada.

Autentimise sisse- või väljalülitamine

Autentimisseaded kehtivad ainult selle seadme aktiivsele kontole, kus need lisate. Kui kasutate oma Google'i kontot rohkem kui ühes seadmes, korrake allolevaid toiminguid igas seadmes. Kui kasutate oma seadmes mitut kontot, korrake allolevaid toiminguid seadmes igal kontol.

Autentimisseadete muutmine teie mobiilseadmes

 1. Avage Google Play poe rakendus Google Play.  
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded.
 3. Puudutage käsku Nõua ostmisel autentimist.
 4. Valige seade.
 5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus. Autentimisseadete muutmiseks on vaja teie Google'i parooli. Kui te oma parooli ei mäleta, avage jaotis Konto taastamine

Chromebookis autentimisseadete muutmine

Märkus. See töötab ainult siis, kui kasutate Chromebookis rakendust Google Play pood. Vaadake Chromebookides rakenduse Google Play pood kasutamise kohta lisateavet. 

Kui kasutate Chromebookis rakendust Play pood, toimige järgmiselt.

 1. Avage Google Play poe rakendus Google Play.
 2. Klõpsake valikutel Menüü Menüü ja siis Seaded.
 3. Klõpsake käsul Nõua ostmisel autentimist.
 4. Valige seade.
 5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus. Autentimisseadete muutmiseks on vaja teie Google'i parooli. Kui te oma parooli ei mäleta, avage jaotis Konto taastamine

Sõrmejäljega autentimise seadistamine (valitud seadmetes)

Kui teie seade lubab sõrmejäljega autentimist, saate Google Plays tehtud ostud kinnitada sõrmejälje skannimise abil.

Teil palutakse sõrmejäljega autentida vaid juhul, kui rakendus seda nõuab või olete järginud ülalolevaid juhiseid ostude puhul autentimise nõudmiseks.

 1. Avage Google Play poe rakendus Google Play.
 2. Puudutage valikuid Menüü Menüü ja siis Seaded.
 3. Lülitage sisse valik Sõrmejäljega autentimine.
 4. Sisestage parool. Parooli peate sisestama vaid siis, kui seadistate sõrmejäljega autentimise esmakordselt.

Märkus. Sõrmejäljega autentimise seadistamiseks on teil vaja Google'i parooli. Kui te oma parooli ei mäleta, avage jaotis Konto taastamine

Autentimisseadete muutmine Android TV-s
 1. Avage Google Play poe rakendus Google Play.
 2. Tehke valikud Seaded ja siis Ostu volitamine.
 3. Valige seade.
 4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Märkus. Autentimisseadete muutmiseks on vaja teie Google'i parooli. Kui te oma parooli ei mäleta, avage jaotis Konto taastamine

Mida autentimisseaded tähendavad?

Kõikide selles seadmes Google Play kaudu tehtud ostude korral (vaikeseade) : autentimist nõutakse iga Google Plays tehtud digitaalsisu ostu (sh rakendusesiseste ostude) puhul.

Iga 30 minuti järel: alati kui ostu autendite, võite järgmise 30 minuti jooksul osta Google Plays (sh rakendusesiseselt) igal kujul digitaalsisu ilma, et peaksite uuesti autentima.

Mitte kunagi: ostude puhul ei nõuta autentimist. Autentimise keelamisel võib esineda volitamata oste. Vastutate kõikide tehtud kulutuste (sh soovimatute või volitamata ostude) eest.

Märkus. Jaotise Pere rakenduste ja mängude puhul on autentimine iga ostu korral alati nõutav isegi siis, kui teie seaded on määratud teisiti.

Nõuanne. Google Plays peregrupi loomisel saavad teie pereliikmed Google Play kaudu ostude sooritamisel kasutada pere makseviisi. Vaadake Google Plays peregrupi seadistamise ja haldamise kohta lisateavet.

 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?