Δεν γίνεται αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής μου ή παρουσιάζεται σφάλμα

Εάν η ταινία ή η τηλεοπτική εκπομπή φορτώνεται στην προσωρινή μνήμη, παρουσιάζει καθυστερήσεις ή δεν γίνεται σωστά η αναπαραγωγή της, αυτές οι λύσεις αντιμετώπισης προβλημάτων μπορούν να σας βοηθήσουν με τα περισσότερα προβλήματα και σφάλματα αναπαραγωγής.

Εάν εξακολουθεί να μην γίνεται σωστά η αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής, δοκιμάστε την αναπαραγωγή της σε διαφορετική εφαρμογή ή σε άλλη συσκευή. Μάθετε πού μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

Διόρθωση προβλημάτων με μια ταινία ή μια τηλεοπτική εκπομπή

 1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play ή την εφαρμογή Google TV .
 2. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή.
 3. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.
 4. Μετά την επανεκκίνηση του συστήματος, επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής.
Διόρθωση προβλημάτων με τη ροή μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής

Βήμα 1: Δοκιμάστε διαφορετική σύνδεση στο διαδίκτυο

Αλλάξτε τον τρόπο σύνδεσης στο διαδίκτυο και επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.

 • Εάν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας: Συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
 • Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο Wi-Fi: Συνδεθείτε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με το πρόγραμμα δεδομένων σας, η ροή ή η λήψη μιας ταινίας ή μιας τηλεοπτικής εκπομπής συνεπάγεται ενδεχομένως πρόσθετες χρεώσεις.

Βήμα 2: Διαγράψτε την κρυφή μνήμη της εφαρμογής

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις και μετά Εμφάνιση όλων των εφαρμογών.
 3. Πατήστε Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play ή την εφαρμογή Google TV .
 4. Πατήστε Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη και μετά Διαγραφή κρυφής μνήμης.
 5. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.

Βήμα 3: Κατεβάστε την ταινία ή την τηλεοπτική εκπομπή σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play ή την εφαρμογή Google TV .
 2. Στο κάτω μέρος, πατήστε Βιβλιοθήκη.
 3. Επιλέξτε την ταινία ή το πρόγραμμα.
 4. Πατήστε Λήψη Λήψη.

Μάθετε πώς μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές εκτός σύνδεσης.

Διόρθωση προβλημάτων με μια λήψη ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής
Σημαντικό: Για τη διόρθωση μιας ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής που έχετε κατεβάσει, απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

Βήμα 1: Καταργήστε την ταινία ή την τηλεοπτική εκπομπή από τη συσκευή σας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play ή την εφαρμογή Google TV .
 2. Πατήστε Βιβλιοθήκη.
 3. Στην κάτω δεξιά γωνία της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής της οποίας δεν γίνεται σωστά αναπαραγωγή, πατήστε το σύμβολο επιλογής Red check mark και μετά Κατάργηση.

Βήμα 2: Διαγράψτε την κρυφή μνήμη

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε Εφαρμογές και ειδοποιήσεις και μετά Εμφάνιση όλων των εφαρμογών.
 3. Πατήστε Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play ή την εφαρμογή Google TV .
 4. Πατήστε Αποθηκευτικός χώρος και κρυφή μνήμη και μετά Διαγραφή κρυφής μνήμης.

Βήμα 3: Δοκιμάστε να επαναλάβετε τη λήψη

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play ή την εφαρμογή Google TV .
 2. Πατήστε Βιβλιοθήκη.
 3. Κάτω δεξιά στην ταινία ή την τηλεοπτική εκπομπή που θέλετε να παρακολουθήσετε, πατήστε Λήψη Λήψη.

Διόρθωση προβλημάτων όταν η ταινία ή η τηλεοπτική εκπομπή σας έχει κολλήσει

Στο χρονολόγιο της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής, προχωρήστε γρήγορα στις επόμενες σκηνές, για να διαπιστώσετε εάν γίνεται σωστά αναπαραγωγή.

Διόρθωση προβλημάτων με μια ταινία ή μια τηλεοπτική εκπομπή στην τηλεόρασή σας

Σημαντικό: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κάποια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή σε μια συσκευή Google TV, ακολουθήστε αυτά τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.
Κλείσιμο και εκ νέου άνοιγμα της εφαρμογής
 1. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης.
 2. Ανοίξτε ξανά την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play.
 3. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.
Αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή και συνδεθείτε ξανά
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play.
 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Αποσύνδεση.
 3. Μεταβείτε ξανά στις Ρυθμίσεις και επιλέξτε Σύνδεση.
  • Μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε έναν κωδικό.
 4. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.
Διαγραφή και επανεγκατάσταση της εφαρμογής
 1. Μεταβείτε στην ενότητα Τα κανάλια μου.
 2. Επισημάνετε την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play.
 3. Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί με το αστέρι και μετά Κατάργηση.
 4. Εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή από το Channel Store.
 5. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.
Χρήση ενσύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο
 1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε τη συσκευή σας στο διαδίκτυο.
 2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης για να χρησιμοποιήσετε ενσύρματη σύνδεση αντί για σύνδεση Wi-Fi.
 3. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.
Περισσότερες προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για συσκευές Roku
 1. Μεταβείτε στο μενού Settings στη συσκευή σας Roku.
 2. Επιλέξτε System update.
 3. Εάν υπάρχει διαθέσιμη κάποια ενημέρωση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ενημερώσετε το σύστημα.
 4. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.
Περισσότερα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για το Android TV

Έλεγχος της σύνδεσης στο διαδίκτυο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ταινίες & TV Google Play Ταινίες Play.
 2. Επιλέξτε Επαλήθευση ρυθμίσεων δικτύου και μετά Wi-Fi.
  • Εάν δεν βρείτε την επιλογή Επαλήθευση ρυθμίσεων δικτύου στην εφαρμογή: Στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις. Επιλέξτε Δίκτυο και μετά Wi-Fi.
 3. Επιλέξτε ένα δίκτυο και συνδεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.
 4. Επιστρέψτε στην εφαρμογή και επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής.

Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας είναι ενημερωμένο

 1. Στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε Πληροφορίες και μετά Ενημέρωση συστήματος και μετά Έλεγχος τώρα.
 3. Εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, εγκαταστήστε την.
 4. Επαναλάβετε την αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής σας.

Αποστολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Αίτημα επιστροφής χρημάτων

Εάν δεν γίνεται σωστά αναπαραγωγή της ταινίας ή της τηλεοπτικής εκπομπής, ενδέχεται να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Μάθετε πώς μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
84680