Afspeellijsten voor muziek maken en beheren

U kunt afspeellijsten maken en beheren met de Google Play Music Icon Google Play Music-app of via de webplayer van Google Play Music (play.google.com/music/). U kunt tot 1000 nummers toevoegen aan een afspeellijst.

De Google Play Music-app gebruiken

Nadat u afspeellijsten heeft gemaakt, zijn ze beschikbaar op het tabblad Afspeellijsten in uw app op al uw apparaten die de Google Play Music-app gebruiken.

Muziek toevoegen aan een afspeellijst

 1. Raak het pictogram 'Menu' naast een album, nummer of afspeellijst aan.
 2. Selecteer Toevoegen aan afspeellijst.
  • Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, raakt u 'Nieuwe afspeellijst' aan en voegt u een naam voor uw afspeellijst toe.
  • Als u muziek wilt toevoegen aan een bestaande afspeellijst, selecteert u de naam van de afspeellijst in de lijst.

Muziek in een bestaande afspeellijst verwijderen of opnieuw indelen

 1. Ga naar Afspeellijsten.
 2. Selecteer de afspeellijst die u wilt wijzigen.
  • Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, raakt u het pictogram 'Menu' aan naast het nummer dat u wilt verwijderen en selecteert u Verwijderen uit afspeellijst.
  • Als u een nummer in een afspeellijst opnieuw wilt indelen, blijft u het handgreeppictogram Google Play Bar aanraken om het nummer naar de gewenste positie te slepen.

Een afspeellijst verwijderen

Als u een afspeellijst wilt verwijderen, opent u Afspeellijsten of gaat u naar de afzonderlijke afspeellijst die u wilt verwijderen. Raak vervolgens het pictogram 'Menu' van de afspeellijst > Afspeellijst verwijderen aan.

De webplayer van Google Play Music gebruiken

Muziek toevoegen aan een afspeellijst

 1. Ga naar de webplayer van Google Play Music.
 2. Plaats de muisaanwijzer op een nummer of album en klik op het pictogram 'Menu' .
 3. Plaats de muisaanwijzer op Toevoegen aan afspeellijst.
  • Als u een nieuwe afspeellijst wilt maken, klikt u op 'Nieuwe afspeellijst' en voegt u een naam voor uw afspeellijst toe.
  • Als u muziek wilt toevoegen aan een bestaande afspeellijst, selecteert u de naam van de afspeellijst in de lijst.
U kunt ook een nieuwe afspeellijst toevoegen door op het pictogram 'Toevoegen' Google Play Music Add naast Afspeellijsten op de hoofdnavigatiebalk te klikken.

Muziek in een bestaande afspeellijst verwijderen of opnieuw indelen

 • Klik onder Afspeellijsten op de hoofdnavigatiebalk op de afspeellijst die u wilt wijzigen.
  • Als u een nummer uit een afspeellijst wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op een nummer, klikt u op het pictogram 'Menu' en selecteert u Verwijderen uit afspeellijst.
  • Als u een nummer in een afspeellijst opnieuw wilt indelen, klikt u op het nummer en sleept u het naar de gewenste positie.

Een afspeellijst verwijderen

Als u een afspeellijst wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de naam van de afspeellijst in de hoofdnavigatiebalk of op de albumhoes van de afspeellijst en klikt u op het pictogram 'Menu' > Afspeellijst verwijderen.