Tìm hiểu các phương pháp bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của ứng dụng trong mục An toàn dữ liệu trên Google Play

Trước khi cài đặt một ứng dụng qua Google Play, bạn có thể kiểm tra Mục An toàn dữ liệu của ứng dụng đó. Nhà phát triển sử dụng Mục An toàn dữ liệu để chia sẻ thông tin về cách ứng dụng xử lý dữ liệu của bạn. Nhơ vậy, bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn đối với ứng dụng mà mình sử dụng.

Tìm thông tin về an toàn dữ liệu của một ứng dụng

 1. Mở Google Play Google Play
 2. Tìm kiếm hoặc sử dụng thanh tìm kiếm để tìm ứng dụng.
 3. Nhấn vào một ứng dụng.
 4. Trong phần "An toàn dữ liệu", bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt các phương pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của ứng dụng.
 5. Để biết thêm chi tiết, vui lòng nhấn vào Xem chi tiết.

Lưu ý: Thông tin trong Mục An toàn dữ liệu chỉ áp dụng cho ứng dụng phân phối trên Google Play. Bạn sẽ chỉ tìm thấy Mục An toàn dữ liệu trên Android 5 trở lên.

Tìm hiểu và xem xét các phương pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của ứng dụng

Mục An toàn dữ liệu trên trang thông tin ứng dụng cho phép nhà phát triển mô tả cách ứng dụng của họ thu thập, chia sẻ và xử lý nhiều loại dữ liệu. Nhà phát triển giải thích các phương pháp họ áp dụng để:

 • Thu thập dữ liệu: Nhà phát triển mô tả các loại dữ liệu người dùng mà ứng dụng của họ thu thập, cách họ sử dụng những dữ liệu này cũng như việc thu thập dữ liệu có bắt buộc hay không. Dữ liệu thường được coi là "được thu thập" khi nhà phát triển sử dụng ứng dụng để truy xuất dữ liệu qua thiết bị của bạn.
 • Chia sẻ dữ liệu: Nhà phát triển mô tả về việc ứng dụng của họ có chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba hay không và loại dữ liệu nào sẽ được chia sẻ. Dữ liệu thường được coi là "được chia sẻ" khi ứng dụng truy cập và chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba.
  • Trong một số trường hợp, nhà phát triển không nhất thiết phải công bố dữ liệu là "được chia sẻ" ngay cả khi dữ liệu thực sự được chuyển cho một bên khác (ví dụ: khi bạn đồng ý chuyển dữ liệu sau khi ứng dụng giải thích cách ứng dụng sẽ sử dụng dữ liệu đó, hoặc khi dữ liệu được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ của nhà phát triển). Tìm hiểu thêm về các trường hợp như vậy ở bên dưới.

Nhà phát triển sử dụng Mục An toàn dữ liệu của Google Play để mô tả toàn bộ hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu trong mọi phiên bản ứng dụng được phân phối trên Google Play. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của một ứng dụng có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi của bạn. Nhà phát triển có thể sử dụng mục “Thông tin về ứng dụng này” trong trang thông tin của ứng dụng trên Google Play, chính sách quyền riêng tư hoặc tài liệu khác để chia sẻ cho người dùng thông tin cụ thể cho từng phiên bản của ứng dụng.

Tìm hiểu về hoạt động thu thập và chia sẻ dữ liệu

Thu thập dữ liệu

Nhà phát triển không cần công bố dữ liệu mà ứng dụng truy cập là dữ liệu "được thu thập" trong Mục An toàn dữ liệu nếu:

 • Ứng dụng chỉ truy cập vào dữ liệu trên thiết bị và không gửi dữ liệu đi bất cứ đâu. Ví dụ: nếu bạn cấp cho một ứng dụng quyền truy cập vào thông tin vị trí của bạn, nhưng ứng dụng đó chỉ sử dụng dữ liệu đó để cung cấp chức năng của ứng dụng trên thiết bị mà không gửi dữ liệu đó đến máy chủ của ứng dụng, thì ứng dụng không cần công bố rằng dữ liệu đó được thu thập.
 • Dữ liệu của bạn được gửi đi nơi khác nhưng chỉ để xử lý nhất thời. Tức là nhà phát triển chỉ truy cập và sử dụng dữ liệu của bạn khi dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ và chỉ giữ lại dữ liệu trong một khoảng thời gian cần thiết để thực hiện một yêu cầu cụ thể. Ví dụ: nếu một ứng dụng thời tiết gửi thông tin vị trí của bạn đi nơi khác để xác định thông tin về tình hình thời tiết hiện tại ở vị trí của bạn, nhưng ứng dụng đó chỉ sử dụng dữ liệu vị trí của bạn trong bộ nhớ và chỉ giữ lại dữ liệu đó trong một khoảng thời gian cần thiết để cung cấp thông tin về tình hình thời tiết.
 • Dữ liệu của bạn được gửi qua phương thức mã hoá hai đầu. Phương thức này đảm bảo chỉ có người gửi và người nhận mới đọc được dữ liệu. Ví dụ: nếu bạn gửi tin nhắn cho bạn bè bằng ứng dụng nhắn tin có sử dụng phương thức mã hoá hai đầu, thì chỉ bạn và bạn bè của bạn mới đọc được tin nhắn.

Đôi khi, ứng dụng có thể chuyển hướng bạn đến một dịch vụ khác để hoàn tất một thao tác nào đó. Ví dụ: một ứng dụng có thể điều hướng bạn đến một dịch vụ thanh toán (chẳng hạn như PayPal, Google Pay hoặc một dịch vụ tương tự khác) để hoàn tất giao dịch mua hàng. Trong những trường hợp như vậy, nhà phát triển ứng dụng không cần phải khai báo rằng dịch vụ khác thu thập dữ liệu nếu:

 • Ứng dụng đó không truy cập vào thông tin này và
 • Bạn trực tiếp cung cấp thông tin này cho dịch vụ khác theo chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của dịch vụ đó.
Chia sẻ dữ liệu

Trong một số trường hợp, nhà phát triển ứng dụng không cần phải khai báo dữ liệu chuyển cho bên khác là "được chia sẻ" trong mục An toàn dữ liệu. Điều này áp dụng trong các trường hợp sau:

 • Dữ liệu được chuyển sang bên thứ ba dựa trên thao tác cụ thể mà bạn thực hiện, trong đó bạn nhận biết được rằng dữ liệu sẽ được chia sẻ. Ví dụ: khi bạn gửi email hoặc khi bạn chia sẻ tài liệu với người khác.
 • Việc chuyển dữ liệu đến bên thứ ba được nêu rõ trong ứng dụng và ứng dụng yêu cầu bạn đồng ý để đáp ứng các yêu cầu của Chính sách dữ liệu người dùng của Google Play.
 • Dữ liệu được chuyển đến một nhà cung cấp dịch vụ để xử lý thay mặt cho nhà phát triển. Ví dụ: nhà phát triển có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ để lưu trữ dữ liệu thay mặt cho họ và nhà cung cấp cần tuân thủ hướng dẫn của nhà phát triển, điều khoản hợp đồng, chính sách quyền riêng tư và tiêu chuẩn an toàn dữ liệu.
 • Dữ liệu này được chuyển để phục vụ một số mục đích pháp lý cụ thể, chẳng hạn như để đáp ứng một yêu cầu của chính phủ.
 • Dữ liệu chuyển được ẩn danh hoàn toàn nên không thể liên kết với bất kỳ cá nhân nào nữa.

Thông tin khác trong Mục An toàn dữ liệu

Phương pháp bảo mật

Nhà phát triển có thể mô tả một số phương pháp đảm bảo an toàn dữ liệu nhất định mà họ sử dụng, trong trường hợp ứng dụng của họ:

 • Mã hoá dữ liệu mà ứng dụng thu thập hoặc chia sẻ trong quá trình chuyển.
  • Một số ứng dụng được thiết kế để cho phép bạn chuyển dữ liệu sang một trang web hoặc dịch vụ khác. Những ứng dụng này có thể khai báo trong Mục An toàn dữ liệu rằng dữ liệu của bạn được chuyển qua một kết nối bảo mật, miễn là những ứng dụng này sử dụng các tiêu chuẩn ngành tốt nhất để mã hoá dữ liệu một cách an toàn trong quá trình dữ liệu di chuyển giữa thiết bị của bạn và máy chủ của ứng dụng. Các trang web hoặc dịch vụ mà bạn chọn chuyển dữ liệu đến có thể có các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật khác. Hãy tự mình xem lại các biện pháp đó để đảm bảo rằng bạn đang chuyển dữ liệu của mình tới các trang web hoặc dịch vụ an toàn. Ví dụ: Một ứng dụng nhắn tin khai báo rằng ứng dụng này mã hoá dữ liệu của bạn trong quá trình chuyển có thể cho phép bạn chọn gửi tin nhắn SMS thông qua nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn. Bạn nên tham khảo các biện pháp xử lý dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, vì có thể họ không sử dụng phương thức mã hoá trong quá trình chuyển dữ liệu để có thể gửi tin nhắn SMS một cách an toàn qua mạng di động của họ.
 • Đã được đánh giá độc lập theo một tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn dữ liệu. Hoạt động đánh giá độc lập này sẽ xác thực các biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của ứng dụng dựa trên một tiêu chuẩn toàn cầu. Các tổ chức bên thứ ba thực hiện hoạt động đánh giá thay mặt cho nhà phát triển. Hoạt động này không xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin được công bố trong mục An toàn dữ liệu của nhà phát triển.
 • Thanh toán qua Giao diện thanh toán hợp nhất (UPI). UPI là một hệ thống chuyển tiền tức thì. Dịch vụ này là do Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Ấn Độ (NPCI) phát triển, đây là một pháp nhân do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) quản lý. Các nhà phát triển cho biết NPCI đã xác minh và xác thực quy trình triển khai UPI của ứng dụng này. Phương thức bảo mật này chỉ áp dụng cho ứng dụng sử dụng ở Ấn Độ.
Xoá dữ liệu

Phần Xoá dữ liệu giúp nhà phát triển mô tả những cách bạn có thể xoá dữ liệu của mình trong ứng dụng.

Một số ứng dụng có thể hỗ trợ bạn tạo tài khoản. Những ứng dụng hỗ trợ tạo tài khoản cần phải:

 • Cung cấp một đường dẫn trong ứng dụng để người dùng xoá tài khoản ứng dụng và dữ liệu liên quan của họ.
 • Cung cấp một tài nguyên qua đường liên kết trang web để người dùng có thể yêu cầu xoá tài khoản ứng dụng và xoá dữ liệu liên quan.

Một số ứng dụng hỗ trợ tạo tài khoản cũng có thể giúp bạn xoá một số dữ liệu ứng dụng nhất định mà không cần xoá toàn bộ tài khoản của bạn.

Một số ứng dụng khác không hỗ trợ tạo tài khoản, nhưng có thể mang đến cho bạn cách xoá dữ liệu liên quan. Để tìm hiểu cách yêu cầu xoá dữ liệu của bạn, cũng như cách nhà phát triển phản hồi và xử lý các yêu cầu xoá dữ liệu, vui lòng:

Tìm hiểu thêm về yêu cầu của Google Play đối với việc xoá tài khoản cho ứng dụng.
Thông tin công bố khác về ứng dụng và dữ liệu

Tìm hiểu thêm thông tin công bố về dữ liệu quản lý tài khoản và dịch vụ hệ thống.

Quản lý tài khoản

Một số ứng dụng cho phép bạn tạo tài khoản hoặc bổ sung thông tin vào tài khoản và nhà phát triển sẽ sử dụng thông tin này để phục vụ cho các dịch vụ của họ. Nhà phát triển có thể sử dụng dữ liệu tài khoản được thu thập thông qua ứng dụng để phục vụ các dịch vụ không chỉ dành riêng cho ứng dụng, chẳng hạn như dịch vụ ngăn chặn gian lận hoặc quảng cáo. Nhà phát triển có thể công bố việc thu thập và sử dụng dữ liệu tài khoản này trên các dịch vụ của họ dưới dạng thông tin "Quản lý tài khoản". Nhà phát triển vẫn phải khai báo tất cả mục đích mà chính ứng dụng sử dụng dữ liệu. Xem xét thông tin của ứng dụng, chẳng hạn như chính sách quyền riêng tư của ứng dụng để hiểu cách nhà phát triển sử dụng dữ liệu tài khoản của bạn trên dịch vụ của họ.

Dịch vụ hệ thống

Dịch vụ hệ thống là phần mềm được cài đặt sẵn trên một số thiết bị và không gỡ cài đặt được. Các dịch vụ này hỗ trợ các tính năng hoặc chức năng dành riêng cho thiết bị. Nhà phát triển dịch vụ hệ thống đủ điều kiện không bắt buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin ở Mục An toàn dữ liệu. Bạn có thể tìm hiểu trang web và chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển để hiểu rõ hơn về các phương pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của họ.

Các loại dữ liệu và mục đích thu thập dữ liệu được đề cập trong mục An toàn dữ liệu

Mục An toàn dữ liệu giải thích mục đích của việc thu thập và chia sẻ các loại dữ liệu cụ thể. Nhà phát triển phải sử dụng cùng một danh mục để giải thích những mục đích này để bạn có thể so sánh nhất quán giữa nhiều ứng dụng. Thông tin này phải mô tả tất cả phiên bản và biến thể của ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về các loại dữ liệu và mục đích sử dụng dữ liệu trong mục An toàn dữ liệu.

Loại dữ liệu
Danh mục Loại dữ liệu Mô tả
Vị trí Vị trí ước chừng

Vị trí thực của bạn hoặc thiết bị của bạn trong phạm vi lớn hơn hoặc bằng 3 kilômét vuông, chẳng hạn như thành phố nơi bạn sinh sống.

Vị trí chính xác Vị trí thực của bạn hoặc thiết bị của bạn trong phạm vi nhỏ hơn 3 kilômét vuông.
Thông tin cá nhân Tên

Cách bạn tự gọi mình, chẳng hạn như họ tên hoặc biệt hiệu của bạn.

Địa chỉ email Địa chỉ email của bạn.
Mã nhận dạng người dùng Thông tin nhận dạng liên quan đến một người có danh tính cụ thể. Ví dụ: mã tài khoản, số tài khoản hoặc tên tài khoản.
Địa chỉ

Địa chỉ của bạn, chẳng hạn như địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ nhà riêng.

Số điện thoại Số điện thoại của bạn.
Chủng tộc và dân tộc

Thông tin về chủng tộc hoặc dân tộc của bạn.

Quan điểm chính trị hoặc tôn giáo

Thông tin về quan điểm chính trị hoặc tôn giáo của bạn.

Xu hướng tính dục

Thông tin về xu hướng tính dục.

Thông tin khác

Thông tin cá nhân khác như ngày sinh, bản dạng giới, tình trạng cựu chiến binh, v.v.

Thông tin tài chính Thông tin thanh toán của người dùng

Thông tin về tài khoản tài chính của bạn, chẳng hạn như số thẻ tín dụng.

Nhật ký mua

Thông tin về các giao dịch mua hàng hoặc giao dịch mà bạn đã thực hiện.

Điểm tín dụng

Thông tin về tình trạng tín dụng của bạn. Ví dụ: nhật ký tín dụng hoặc điểm tín dụng của bạn.

Thông tin tài chính khác

Mọi thông tin tài chính khác, chẳng hạn như tiền lương hoặc khoản nợ của bạn.

Sức khỏe và thể trạng Thông tin y tế

Thông tin về sức khỏe của bạn, chẳng hạn như bệnh án hoặc triệu chứng.

Thông tin thể chất

Thông tin về hoạt động thể dục của bạn, chẳng hạn như hoạt động tập thể dục hoặc hoạt động thể chất khác.

Tin nhắn Email

Email của bạn, bao gồm cả tiêu đề email, người gửi, người nhận và nội dung email.

SMS hoặc MMS

Tin nhắn văn bản của bạn, bao gồm cả người gửi, người nhận và nội dung tin nhắn.

Tin nhắn khác trong ứng dụng

Các loại tin nhắn khác. Ví dụ: tin nhắn nhanh hoặc nội dung trò chuyện.

Ảnh và video Ảnh Ảnh của bạn.
Video Video của bạn.
Tệp âm thanh Bản ghi âm hoặc giọng nói

Giọng nói của bạn, chẳng hạn như thư thoại hoặc bản ghi âm.

Tệp nhạc

Tệp nhạc của bạn.

Tệp âm thanh khác

Mọi tệp âm thanh khác mà bạn tạo hoặc cung cấp.

Tệp và tài liệu Tệp và tài liệu

Tệp hoặc tài liệu của bạn hoặc thông tin về tệp hoặc tài liệu của bạn, chẳng hạn như tên tệp.

Lịch Sự kiện trên lịch

Thông tin trên lịch của bạn, chẳng hạn như sự kiện, ghi chú về sự kiện và người tham dự.

Danh bạ Danh bạ

Thông tin về danh bạ của bạn, chẳng hạn như tên liên hệ, nhật ký tin nhắn và thông tin tương tác như tên người dùng, lần liên hệ gần đây, tần suất liên hệ, thời lượng tương tác và nhật ký cuộc gọi.

Hoạt động ứng dụng Tương tác với ứng dụng

Thông tin về tương tác của bạn với ứng dụng. Ví dụ: số lần bạn truy cập một trang hoặc những phần mà bạn nhấn vào.

Nhật ký tìm kiếm trong ứng dụng Thông tin về những nội dung mà bạn đã tìm kiếm trong ứng dụng.
Ứng dụng đã cài đặt Thông tin về những ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn.
Nội dung khác do người dùng tạo

Mọi nội dung khác mà bạn đã tạo không được liệt kê tại đây hoặc trong mục nào khác. Ví dụ: thông tin giới thiệu, ghi chú hoặc câu trả lời mở.

Thao tác khác

Hoạt động hoặc hành động khác trong ứng dụng chưa được nêu tại đây, chẳng hạn như các tuỳ chọn chơi trò chơi, lượt thích và hộp thoại.

Hoạt động duyệt web Nhật ký duyệt web

Thông tin về những trang web mà bạn từng truy cập.

Thông tin và hiệu suất của ứng dụng Nhật ký sự cố

Dữ liệu sự cố của ứng dụng. Ví dụ: số lần ứng dụng gặp sự cố trên thiết bị hoặc thông tin khác liên quan trực tiếp đến một sự cố.

Chẩn đoán

Thông tin về hiệu suất của ứng dụng trên thiết bị. Ví dụ: thời lượng pin, thời gian tải, độ trễ, tốc độ khung hình hoặc thông tin chẩn đoán kỹ thuật.

Dữ liệu khác về hiệu suất của ứng dụng

Dữ liệu khác về hiệu suất của ứng dụng chưa được nêu tại đây.

Mã nhận dạng thiết bị hoặc mã nhận dạng khác Mã nhận dạng thiết bị hoặc mã nhận dạng khác

Thông tin nhận dạng liên quan đến một thiết bị, trình duyệt hoặc ứng dụng riêng lẻ. Ví dụ: số IMEI, địa chỉ MAC, mã thiết bị Widevine, mã cài đặt Firebase hoặc mã nhận dạng cho quảng cáo.

Mục đích sử dụng dữ liệu
Mục đích sử dụng dữ liệu Mô tả Ví dụ
Quản lý tài khoản Dùng để thiết lập hoặc quản lý tài khoản của bạn với nhà phát triển.

Ví dụ: để cho phép bạn:

 • Tạo tài khoản hoặc bổ sung thông tin vào một tài khoản mà nhà phát triển cung cấp để sử dụng trên các dịch vụ của họ.
 • Đăng nhập vào ứng dụng hoặc xác minh thông tin đăng nhập của bạn.
Quảng cáo hoặc tiếp thị Dùng để hiện hoặc định hướng quảng cáo/thông tin tiếp thị hoặc đo lường hiệu suất của quảng cáo. Ví dụ: hiện quảng cáo trong ứng dụng, gửi thông báo đẩy để quảng bá ứng dụng/dịch vụ khác hoặc chia sẻ dữ liệu với đối tác quảng cáo.
Chức năng của ứng dụng Phục vụ các tính năng có trong ứng dụng. Ví dụ: dùng để bật các tính năng của ứng dụng hoặc xác thực người dùng.
Phân tích Phục vụ việc thu thập dữ liệu về cách bạn sử dụng ứng dụng hoặc về hiệu suất của ứng dụng. Ví dụ: dùng để xem số người dùng đang sử dụng một tính năng cụ thể, theo dõi tình trạng hoạt động của ứng dụng, chẩn đoán và khắc phục lỗi/sự cố hoặc cải thiện hiệu suất về sau.
Thông tin liên lạc của nhà phát triển

Dùng để gửi tin tức hoặc thông báo về ứng dụng hoặc nhà phát triển.

Ví dụ: gửi thông báo đẩy để thông báo cho bạn về các tính năng mới của ứng dụng hoặc bản cập nhật an toàn dữ liệu quan trọng.

Chống lừa đảo, đảm bảo an toàn dữ liệu và tuân thủ quy định

Dùng để phòng chống gian lận, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật.

Ví dụ: theo dõi những lần đăng nhập không thành công để phát hiện hoạt động có khả năng là gian lận.

Cá nhân hoá

Dùng để điều chỉnh ứng dụng cho phù hợp với người dùng, chẳng hạn như cung cấp nội dung đề xuất hoặc gợi ý.

Ví dụ: Đề xuất danh sách phát dựa trên thói quen nghe nhạc của bạn hoặc cung cấp tin tức địa phương dựa trên vị trí của bạn.

Kiểm soát hoạt động thu thập dữ liệu và quyền cho ứng dụng

Tìm hiểu về quyền cho ứng dụng

Danh sách quyền cho ứng dụng cho biết những dữ liệu hoặc tính năng cụ thể mà một ứng dụng có thể truy cập hoặc yêu cầu cấp quyền truy cập. Danh sách này bao gồm:

 • Dữ liệu hoặc tính năng cần thiết để ứng dụng hoạt động được, chẳng hạn như quyền truy cập vào mạng di động
 • Dữ liệu mà ứng dụng yêu cầu trong khi bạn sử dụng, chẳng hạn như quyền truy cập vào camera

Danh sách này dựa trên thông tin kỹ thuật mô tả cách ứng dụng của nhà phát triển hoạt động. Danh sách này khác với mục An toàn dữ liệu vì mục An toàn dữ liệu dựa trên thông tin do nhà phát triển ứng dụng khai báo về cách họ thu thập, chia sẻ và xử lý dữ liệu của bạn.

Đôi khi, có thể thông tin trong danh sách quyền cho ứng dụng khác với thông tin trong mục An toàn dữ liệu. Có thể kể đến một số lý do như sau:

 • Ứng dụng truy cập vào dữ liệu để xử lý dữ liệu đó trên thiết bị, nhưng không thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu.
 • Ứng dụng thu thập dữ liệu theo cách không được quản lý bằng quyền.
 • Loại dữ liệu hoặc dịch vụ trong danh sách quyền không được khai báo trong mục An toàn dữ liệu.
Kiểm soát quyền của ứng dụng và hoạt động thu thập dữ liệu sau khi tải ứng dụng xuống

Sau khi bạn tải một ứng dụng xuống, ứng dụng đó sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào một số dữ liệu cụ thể. Nếu một ứng dụng thu thập dữ liệu mà bạn không muốn chia sẻ thì bạn có thể:

Lưu ý: Nếu không thể yêu cầu xoá dữ liệu của mình trong ứng dụng thì bạn có thể liên hệ với nhà phát triển để xoá mọi dữ liệu mà ứng dụng đó đã thu thập. Tìm hiểu cách liên hệ với nhà phát triển ứng dụng Android.

Tài nguyên liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính