ทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของแอปจากส่วนความปลอดภัยของข้อมูลใน Google Play

คุณสามารถดูส่วนความปลอดภัยของข้อมูลของแอปก่อนที่จะติดตั้งจาก Google Play นักพัฒนาแอปใช้ส่วนความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่แอปของตนจัดการข้อมูลของคุณ วิธีนี้ช่วยให้คุณมีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับแอปที่ใช้

การดูข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลของแอป

 1. เปิด Google Play Google Play
 2. เรียกดูหรือใช้แถบค้นหาเพื่อหาแอป
 3. แตะแอป
 4. ในส่วน "ความปลอดภัยของข้อมูล" คุณจะเห็นสรุปแนวทางปฏิบัติของแอปด้านความปลอดภัยของข้อมูล
 5. แตะดูรายละเอียดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ข้อมูลในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลมีผลกับแอปที่เผยแพร่ใน Google Play เท่านั้น คุณจะเห็นส่วนความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะใน Android 5 ขึ้นไป

ทำความเข้าใจและดูแนวทางปฏิบัติของแอปด้านความปลอดภัยของข้อมูล

ส่วนความปลอดภัยของข้อมูลในข้อมูลแอปช่วยให้นักพัฒนาแอปสามารถอธิบายวิธีที่แอปรวบรวม แชร์ และจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ นักพัฒนาแอปจะอธิบายแนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินการต่อไปนี้

 • การรวบรวมข้อมูล: นักพัฒนาแอปอธิบายประเภทข้อมูลผู้ใช้ที่แอปรวบรวม วิธีใช้ข้อมูลนี้ และระบุว่าการรวบรวมข้อมูลนี้เป็นแบบไม่บังคับหรือไม่ โดยทั่วไปจะถือว่า "มีการรวบรวม" เมื่อนักพัฒนาแอปใช้แอปเพื่อเรียกข้อมูลออกจากอุปกรณ์
 • การแชร์ข้อมูล: นักพัฒนาแอปจะอธิบายว่าแอปแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามหรือไม่ รวมถึงประเภทของข้อมูลที่แชร์ โดยทั่วไปจะถือว่ามีการ "แชร์" ข้อมูลเมื่อแอปเข้าถึงและโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
  • ในบางกรณี นักพัฒนาแอปไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่ามีการ "แชร์" ข้อมูล แม้ว่าในทางเทคนิคจะมีการโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่น (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณให้ความยินยอมในการโอนข้อมูลหลังจากแอปอธิบายวิธีที่จะใช้ข้อมูล หรือเมื่อมีการแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการของนักพัฒนาแอป) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้ได้ที่ด้านล่าง

นักพัฒนาแอปใช้ส่วนความปลอดภัยของข้อมูลของ Google Play เพื่ออธิบายการเก็บรวบรวมและการแชร์ข้อมูลทั้งหมดของแอปทุกเวอร์ชันที่เผยแพร่อยู่ใน Google Play แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลในแอปอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ภูมิภาค และอายุของคุณ นักพัฒนาแอปอาจใช้ส่วน "เกี่ยวกับแอปนี้" ของข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Google Play, นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ของแอปเพื่อแชร์ข้อมูลเฉพาะเวอร์ชันของแอปกับผู้ใช้

การทำความเข้าใจการรวบรวมและการแชร์ข้อมูล

การรวบรวมข้อมูล

นักพัฒนาแอปไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่แอปเข้าถึงว่า "มีการรวบรวม" ในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีต่อไปนี้

 • แอปเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้นและไม่ได้ส่งข้อมูลออกจากอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณให้สิทธิ์แอปเข้าถึงตำแหน่ง แต่แอปใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการฟังก์ชันการทำงานของแอปในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้นและไม่ได้ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ แอปก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยว่ามีการรวบรวมข้อมูล
 • มีการส่งข้อมูลของคุณออกจากอุปกรณ์แต่ประมวลผลเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งหมายความว่านักพัฒนาแอปจะเข้าถึงและใช้ข้อมูลของคุณได้เมื่อข้อมูลจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำเท่านั้น และจะเก็บข้อมูลนั้นในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการให้บริการตามคำขอที่เจาะจงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากแอปพยากรณ์อากาศส่งตำแหน่งของคุณออกจากอุปกรณ์เพื่อดูสภาพอากาศของตำแหน่ง ณ ขณะนั้น แต่แอปใช้ข้อมูลตำแหน่งเฉพาะในหน่วยความจำและเก็บข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการให้ข้อมูลสภาพอากาศเท่านั้น
 • มีการส่งข้อมูลของคุณโดยใช้การเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งหมายความว่าจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่อ่านข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณส่งข้อความถึงเพื่อนโดยใช้แอปรับส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทาง จะมีเพียงคุณกับเพื่อนเท่านั้นที่อ่านข้อความได้

บางครั้งแอปอาจเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยังบริการอื่นเพื่อดำเนินการบางอย่างให้เสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น แอปอาจนำคุณไปยังบริการชำระเงิน เช่น PayPal, Google Pay หรือบริการอื่นที่คล้ายกันเพื่อดำเนินการซื้อจนสำเร็จ ในตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น นักพัฒนาแอปไม่จำเป็นต้องประกาศว่ามีการรวบรวมข้อมูลโดยบริการอื่นในกรณีต่อไปนี้

 • แอปไม่ได้เข้าถึงข้อมูลนี้ และ
 • คุณระบุข้อมูลนี้ให้กับบริการอื่นโดยตรงภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของบริการดังกล่าว
การแชร์ข้อมูล

ในบางกรณี นักพัฒนาแอปไม่จำเป็นต้องประกาศข้อมูลที่โอนไปยังผู้อื่นว่ามีการ "แชร์" ในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงในกรณีต่อไปนี้

 • ข้อมูลโอนไปยังบุคคลที่สามตามการดำเนินการบางอย่างที่คุณเริ่มต้นขึ้น โดยที่คุณคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีการแชร์ข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณส่งอีเมลให้หรือแชร์เอกสารกับผู้ใช้อีกคนหนึ่ง
 • หากเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในแอปว่ามีการโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม และแอปขอความยินยอมจากคุณในลักษณะที่ตรงตามข้อกำหนดในนโยบายข้อมูลผู้ใช้ของ Google Play
 • ข้อมูลโอนไปยังผู้ให้บริการเพื่อประมวลผลในนามของนักพัฒนาแอป ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาแอปอาจใช้ผู้ให้บริการรายหนึ่งเพื่อโฮสต์ข้อมูลในนามของตนและต้องปฏิบัติตามวิธีการ ข้อกำหนดในสัญญา นโยบายความเป็นส่วนตัว และมาตรฐานความปลอดภัยของนักพัฒนาแอป
 • มีการโอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายบางประการ เช่น เพื่อตอบสนองต่อคําขอของรัฐบาล
 • ข้อมูลที่โอนจะลบข้อมูลระบุตัวบุคคลออกโดยสมบูรณ์เพื่อไม่ให้เชื่อมโยงกับบุคคลใดอีก

ข้อมูลอื่นๆ ในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

นักพัฒนาแอปสามารถอธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยบางอย่างที่ตนใช้ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่แอปมีลักษณะต่อไปนี้

 • เข้ารหัสข้อมูลที่รวบรวมหรือแชร์ในระหว่างการส่งข้อมูล
  • บางแอปออกแบบมาให้คุณโอนข้อมูลไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นได้ แอปเหล่านี้สามารถประกาศในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลว่ามีการโอนข้อมูลของคุณผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย ตราบใดที่แอปใช้มาตรฐานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อเข้ารหัสข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยขณะที่ข้อมูลเดินทางระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ของแอป เว็บไซต์หรือบริการที่คุณเลือกให้เป็นผู้รับการโอนข้อมูลอาจใช้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่แตกต่างออกไป โปรดศึกษาแนวทางปฏิบัติดังกล่าวด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังโอนข้อมูลไปยังปลายทางที่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น แอปรับส่งข้อความที่ประกาศว่ามีการเข้ารหัสข้อมูลที่อยู่ระหว่างการส่งอาจมีตัวเลือกให้คุณส่งข้อความ SMS ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ คุณควรศึกษาแนวทางการจัดการข้อมูลของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ เนื่องจากผู้ให้บริการดังกล่าวอาจไม่ได้ใช้การเข้ารหัสระหว่างการส่งข้อมูลเพื่อส่งข้อความ SMS ผ่านเครือข่ายมือถือของตนอย่างปลอดภัย
 • มีวิธีให้คุณส่งคำขอลบข้อมูล ลบข้อมูลโดยอัตโนมัติ หรือลบข้อมูลระบุตัวบุคคลจากข้อมูลของคุณภายใน 90 วัน สำหรับแอปที่มีตัวเลือกนี้ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือติดต่อนักพัฒนาแอปเพื่อดูวิธีส่งคำขอลบข้อมูล รวมทั้งวิธีที่นักพัฒนาแอปตอบสนองและจัดการกับคำขอลบข้อมูล
 • ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลกแล้ว การตรวจสอบอิสระนี้จะตรวจสอบแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแอปกับมาตรฐานโลก องค์กรบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการตรวจสอบจะทำงานในนามของนักพัฒนาแอป การตรวจสอบนี้ไม่ได้ยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในส่วนความปลอดภัยของข้อมูลของนักพัฒนาแอป
การเปิดเผยอื่นๆ เกี่ยวกับแอปและข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดการบัญชีและบริการของระบบ

การจัดการบัญชี

บางแอปให้คุณสร้างบัญชีหรือเพิ่มข้อมูลในบัญชีที่นักพัฒนาแอปใช้ในบริการต่างๆ ของตน นักพัฒนาแอปอาจใช้ข้อมูลบัญชีที่รวบรวมผ่านแอปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นในบริการต่างๆ ของตนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับแอปโดยเฉพาะ เช่น การป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการโฆษณา นักพัฒนาแอปอาจเปิดเผยข้อมูลการรวบรวมและการใช้ข้อมูลบัญชีในบริการต่างๆ ของตนว่าเป็น "การจัดการบัญชี" นักพัฒนาแอปยังต้องประกาศวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่แอปใช้ข้อมูล โปรดอ่านข้อมูลของแอป เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่นักพัฒนาแอปใช้ข้อมูลบัญชีของคุณในบริการต่างๆ ของตน

บริการของระบบ

บริการของระบบเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมาล่วงหน้าในอุปกรณ์บางรุ่นและจะถอนการติดตั้งไม่ได้ โดยจะรองรับฟีเจอร์หรือฟังก์ชันเฉพาะอุปกรณ์ นักพัฒนาแอปที่เป็นเจ้าของบริการของระบบที่ผ่านเกณฑ์จะไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล คุณอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของนักพัฒนาแอปด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์และนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาแอป

ประเภทของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการรวบรวมที่ระบุไว้ในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล

ส่วนความปลอดภัยของข้อมูลอธิบายวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและแชร์ข้อมูลแต่ละประเภท นักพัฒนาแอปต้องใช้หมวดหมู่เดียวกันในการอธิบายวัตถุประสงค์เหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบหลายแอปได้โดยสอดคล้องกัน ข้อมูลควรอธิบายถึงเวอร์ชันต่างๆ ทั้งหมดของแอป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ที่รวมอยู่ในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล

ประเภทข้อมูล
หมวดหมู่ ประเภทข้อมูล คำอธิบาย
ตำแหน่ง ตำแหน่งโดยประมาณ

ตําแหน่งของคุณหรืออุปกรณ์ในสถานที่จริงมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 3 ตารางกิโลเมตร เช่น เมืองที่ผู้ใช้อยู่

ตำแหน่งที่แน่นอน ตําแหน่งของคุณหรืออุปกรณ์ในสถานที่จริงมีขนาดเล็กกว่า 3 ตารางกิโลเมตร
ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ

วิธีที่คุณเรียกตนเอง เช่น ชื่อจริงหรือนามสกุล หรือชื่อเล่น

อีเมล อีเมลของคุณ
รหัสผู้ใช้ ตัวระบุที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น รหัสบัญชี หมายเลขบัญชี หรือชื่อบัญชี
ที่อยู่

ที่อยู่ของคุณ เช่น ที่อยู่จัดส่งหรือที่อยู่บ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
เชื้อชาติและชาติพันธุ์

ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ของคุณ

ความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนา

ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนาของคุณ

วิถีทางเพศ

ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีทางเพศของคุณ

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น วันเกิด อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะทหารผ่านศึก เป็นต้น

ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการชำระเงินของผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเงินของคุณ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต

ประวัติการซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือธุรกรรมที่คุณดำเนินการ

คะแนนเครดิต

ข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตของคุณ เช่น ประวัติเครดิต หรือคะแนนเครดิต

ข้อมูลอื่นๆ ทางการเงิน

ข้อมูลอื่นๆ ทางการเงิน เช่น เงินเดือนหรือหนี้

สุขภาพและการออกกำลังกาย ข้อมูลสุขภาพ

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ เช่น เวชระเบียน หรืออาการเจ็บป่วย

ข้อมูลการออกกำลังกาย

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกายของคุณ เช่น การออกกําลังกายหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายอื่นๆ

ข้อความ อีเมล

อีเมลของคุณ ซึ่งรวมถึงหัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ และเนื้อหาอีเมล

SMS หรือ MMS

ข้อความ SMS ของคุณ ซึ่งรวมถึงผู้ส่ง ผู้รับ และเนื้อหาข้อความ

ข้อความอื่นๆ ที่มีการรับส่งในแอป

ข้อความประเภทอื่นๆ เช่น ข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือเนื้อหาแชท

รูปภาพและวิดีโอ รูปภาพ รูปภาพของคุณ
วิดีโอ วิดีโอของคุณ
ไฟล์เสียง การบันทึกเสียง

เสียงของคุณ เช่น ข้อความเสียงหรือไฟล์บันทึกเสียง

ไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงของคุณ

ไฟล์เสียงอื่นๆ

ไฟล์เสียงอื่นๆ ที่คุณสร้างหรือให้ไว้

ไฟล์และเอกสาร ไฟล์และเอกสาร

ไฟล์หรือเอกสารของคุณ หรือข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์หรือเอกสาร เช่น ชื่อไฟล์

ปฏิทิน กิจกรรมในปฏิทิน

ข้อมูลจากปฏิทินของคุณ เช่น กิจกรรม หมายเหตุกิจกรรม และผู้เข้าร่วม

รายชื่อติดต่อ รายชื่อติดต่อ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อของคุณ เช่น ชื่อผู้ติดต่อ ประวัติข้อความ และข้อมูลกราฟโซเชียล เช่น ชื่อผู้ใช้ ความใหม่และความถี่ในการติดต่อ ระยะเวลาการโต้ตอบ และประวัติการโทร

กิจกรรมบนแอป การโต้ตอบกับแอป

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับแอป เช่น จำนวนครั้งที่คุณเข้าชมหน้าเว็บหรือส่วนที่คุณแตะ

ประวัติการค้นหาในแอป ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นหาในแอป
แอปที่ติดตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ
เนื้อหาอื่นๆ ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นซึ่งไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ หรือในส่วนอื่นๆ เช่น ประวัติ โน้ต หรือคำตอบปลายเปิดของคุณ

การดำเนินการอื่นๆ

กิจกรรมหรือการดำเนินการอื่นๆ ของคุณในแอปที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ เช่น เกมเพลย์ การกดชอบ และตัวเลือกกล่องโต้ตอบ

การท่องเว็บ ประวัติการท่องเว็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

ข้อมูลและประสิทธิภาพของแอป บันทึกข้อขัดข้อง

ข้อมูลข้อขัดข้องจากแอป เช่น จำนวนครั้งที่แอปขัดข้องในอุปกรณ์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการขัดข้องโดยตรง

การวินิจฉัย

ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปในอุปกรณ์ เช่น อายุการใช้งานแบตเตอรี่ เวลาที่ใช้ในการโหลด เวลาในการตอบสนอง อัตราเฟรม หรือการวินิจฉัยทางเทคนิค

ข้อมูลประสิทธิภาพอื่นๆ ของแอป

ข้อมูลประสิทธิภาพอื่นๆ ของแอปที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่

อุปกรณ์หรือรหัสอื่นๆ อุปกรณ์หรือรหัสอื่นๆ

ตัวระบุที่เกี่ยวข้องกับแต่ละอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ หรือแอป เช่น หมายเลข IMEI, ที่อยู่ MAC, รหัสอุปกรณ์ Widevine, รหัสการติดตั้ง Firebase หรือตัวระบุโฆษณา

วัตถุประสงค์ของข้อมูล
วัตถุประสงค์ของข้อมูล คำอธิบาย ตัวอย่าง
การจัดการบัญชี ใช้สำหรับการตั้งค่าหรือการจัดการบัญชีของคุณร่วมกับนักพัฒนาแอป

คุณดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • สร้างบัญชีหรือเพิ่มข้อมูลลงในบัญชีที่นักพัฒนาแอปจัดเตรียมไว้ให้ใช้งานในบริการต่างๆ ของตน
 • เข้าสู่ระบบแอป หรือยืนยันข้อมูลเข้าสู่ระบบ
การโฆษณาหรือการตลาด ใช้เพื่อแสดงหรือกำหนดเป้าหมายโฆษณาหรือการสื่อสารทางการตลาด หรือวัดประสิทธิภาพของโฆษณา การแสดงโฆษณาในแอปของคุณ การส่งข้อความ Push เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ หรือการแชร์ข้อมูลกับพาร์ทเนอร์การโฆษณา
ฟังก์ชันการทำงานของแอป ใช้สําหรับฟีเจอร์ที่มีในแอป การเปิดใช้ฟีเจอร์ของแอปหรือตรวจสอบสิทธิ์ของคุณ
Analytics ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้งานแอปหรือประสิทธิภาพของแอป การดูจำนวนผู้ใช้ที่กำลังใช้ฟีเจอร์หนึ่งๆ เพื่อติดตามการทำงานของแอป เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อขัดข้อง หรือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปในอนาคต
การสื่อสารจากนักพัฒนาแอป

ใช้เพื่อส่งข่าวหรือการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอปหรือนักพัฒนาแอป

การส่งข้อความ Push เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ ของแอปหรือการอัปเดตความปลอดภัยที่สำคัญ

การป้องกันการประพฤติมิชอบ การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ใช้สำหรับการป้องกันการประพฤติมิชอบ การรักษาความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

การตรวจสอบการพยายามเข้าสู่ระบบที่ไม่สำเร็จเพื่อระบุกิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกง

การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

ใช้เพื่อปรับแต่งแอปของคุณ เช่น การแสดงเนื้อหาแนะนำหรือคำแนะนำ

การแนะนำเพลย์ลิสต์ตามพฤติกรรมการฟังของคุณ หรือการแสดงข่าวท้องถิ่นตามตำแหน่งของคุณ

ควบคุมสิทธิ์ของแอปและการเก็บรวบรวมข้อมูล

ทำความเข้าใจสิทธิ์ของแอป

รายการสิทธิ์ของแอปจะแสดงข้อมูลหรือฟีเจอร์บางอย่างที่แอปเข้าถึงได้หรืออาจขอสิทธิ์เข้าถึง ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลหรือฟีเจอร์ที่จำเป็นต่อการทำงานของแอป เช่น การเข้าถึงเครือข่ายมือถือ
 • ข้อมูลที่แอปขอขณะที่คุณใช้งาน เช่น สิทธิ์เข้าถึงกล้อง

รายการนี้จะอิงตามข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอธิบายวิธีการที่แอปของนักพัฒนาทำงาน โดยจะแตกต่างจากส่วนความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจะอิงตามข้อมูลที่นักพัฒนาแอปประกาศไว้เกี่ยวกับวิธีที่ตนเก็บรวบรวม แชร์ และจัดการข้อมูลของคุณ

บางครั้งข้อมูลในรายการสิทธิ์ของแอปอาจแตกต่างไปจากรายละเอียดในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้ส่วนหนึ่งมีดังนี้

 • แอปเข้าถึงข้อมูลเพื่อประมวลผลในอุปกรณ์ แต่ไม่ได้เก็บรวบรวมหรือแชร์ข้อมูล
 • แอปเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่ได้รับการจัดการผ่านสิทธิ์
 • บริการหรือประเภทข้อมูลในรายการสิทธิ์ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนความปลอดภัยของข้อมูล
การควบคุมสิทธิ์ของแอปและการรวบรวมข้อมูลหลังการดาวน์โหลด

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอป แอปต้องขอสิทธิ์เพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง หากแอปเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณไม่อยากแชร์ สิ่งที่คุณทำได้มีดังนี้

เคล็ดลับ: หากขอให้ลบข้อมูลจากภายในแอปไม่ได้ คุณสามารถติดต่อนักพัฒนาเพื่อขอให้ลบข้อมูลใดก็ตามที่แอปเก็บรวบรวมไว้ ดูวิธีติดต่อนักพัฒนาแอป Android

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Android คอมพิวเตอร์

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
8349156800541618951
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
84680