Informacija apie programų privatumą ir saugą naudojant „Google Play“ skiltį „Duomenų sauga“

Prieš įdiegdami programą iš „Google Play“, galite peržiūrėti programos skiltį „Duomenų sauga“. Kūrėjai naudoja skiltį „Duomenų sauga“, kad galėtų bendrinti informaciją apie tai, kaip programa tvarko jūsų duomenis. Taip galėsite priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl programų, kurias naudojate.

Programos duomenų saugos informacijos radimas

 1. Atidarykite „Google Play“ Google Play.
 2. Naršykite arba naudokite paieškos juostą, kad rastumėte programą.
 3. Palieskite programą.
 4. Skiltyje „Duomenų sauga“ rasite programos duomenų saugos praktikos metodų suvestinę.
 5. Jei reikia išsamesnės informacijos, palieskite Žr. išsamią informaciją.

Patarimas: skiltyje „Duomenų sauga“ pateikta informacija taikoma tik sistemoje „Google Play“ platinamoms programoms. Skiltį „Duomenų sauga“ rasite tik 5 ir naujesnių versijų „Android“.

Programų duomenų saugos praktikos paaiškinimas ir peržiūra

Programos įrašo skiltyje „Duomenų sauga“ kūrėjai gali aprašyti, kaip jų programos renka, bendrina ir tvarko skirtingų tipų duomenis. Kūrėjai paaiškina toliau nurodytą savo praktiką.

 • Duomenų rinkimas: kūrėjai aprašo, kokių tipų naudotojo duomenis programa renka, kaip jie naudoja šiuos duomenis ir ar šių duomenų rinkimas yra pasirenkamas. Duomenys paprastai laikomi renkamais, kai kūrėjas naudoja savo programą duomenims iš įrenginio gauti.
 • Duomenų bendrinimas: kūrėjai aprašo, ar jų programa bendrina jūsų duomenis su trečiosiomis šalimis ir kokių tipų duomenys bendrinami. Paprastai duomenys laikomi bendrinamais, kai juos pasiekia programa ir jie perkeliami trečiajai šaliai.
  • Kai kuriais atvejais kūrėjams nereikia paskelbti duomenų kaip bendrinamų, net jei jie techniškai perkeliami kitai šaliai (pvz., kai sutinkate perkelti duomenis po to, kai programoje paaiškinama, kaip duomenys bus naudojami, arba kai duomenys bendrinami su kūrėjo paslaugos teikėju). Toliau sužinosite daugiau apie šiuos atvejus.

Kūrėjai naudoja „Google Play“ skiltį „Duomenų sauga“, kad galėtų apibūdinti programos duomenų rinkimo ir bendrinimo visose programos versijose, platinamose sistemoje „Google Play“, sumą. Programos duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjai gali naudoti programos „Google Play“ įrašo skiltį „Apie šią programą“, privatumo politiką ar kitus dokumentus, kad galėtų bendrinti konkrečios programos versijos informaciją su naudotojais.

Duomenų rinkimo ir duomenų bendrinimo paaiškinimas

Duomenų rinkimas

Kūrėjams nereikia paskelbti duomenų, kuriuos programa pasiekia, kaip renkamų skiltyje „Duomenų sauga“ toliau nurodytais atvejais.

 • Programa pasiekia duomenis tik jūsų įrenginyje ir jie nėra siunčiami iš įrenginio. Pavyzdžiui, jei programai suteikiate leidimą pasiekti vietovės duomenis, bet ji naudoja šiuos duomenis tik programos funkcijoms teikti įrenginyje ir nesiunčia jų į savo serverį, nebūtina paskelbti šių duomenų kaip renkamų.
 • Duomenys siunčiami iš įrenginio, bet apdoroti tik trumpą laiką. Tai reiškia, kad kūrėjas pasiekia ir naudoja jūsų duomenis tik tada, kai jie saugomi atmintyje, ir saugo duomenis ne ilgiau nei reikalinga konkrečiai užklausai įvykdyti. Pavyzdžiui, jei orų programa siunčia vietovės informaciją iš įrenginio, kad gautų dabartinių orų jūsų vietovėje informaciją, bet programa naudoja vietovės duomenis tik atmintyje ir nesaugo jų ilgiau nei reikia orams pateikti.
 • Jūsų duomenys siunčiami naudojant tiesioginę šifruotę. Tai reiškia, kad duomenų negali nuskaityti kiti asmenys, išskyrus siuntėją ir gavėją. Pvz., jei siunčiate pranešimą draugui naudodami pranešimų programą su tiesiogine šifruote, tik jūs ir jūsų draugas galite skaityti pranešimą.

Kartais programos gali peradresuoti į kitą paslaugą, kad užbaigtų tam tikrą veiksmą. Pvz., programa gali nukreipti jus į mokėjimo paslaugą, pvz., „PayPal“, „Google Pay“ ar kitą panašią paslaugą, kad galėtumėte užbaigti pirkimą. Tokiais atvejais programos kūrėjui nereikia apibrėžti duomenų, renkamų naudojant kitą paslaugą, jei:

 • programa nepasiekia šios informacijos ir
 • šią informaciją pateikiate tiesiai kitai paslaugai pagal tos paslaugos privatumo politiką ir paslaugų teikimo sąlygas.
Duomenų bendrinimas

Kai kuriais atvejais programų kūrėjams nereikia apibrėžti duomenų, kurie perkeliami kitiems, kaip bendrinamų skiltyje „Duomenų sauga“. Tai apima toliau nurodytus atvejus.

 • Duomenys perkeliami trečiajai šaliai pagal konkretų jūsų pradėtą veiksmą, kai pagrįstai tikitės, kad duomenys bus bendrinami. Pvz., kai siunčiate el. laišką arba bendrinate dokumentą su kitu asmeniu.
 • Duomenų perkėlimas trečiajai šaliai aiškiai paskelbtas programoje ir programa prašo jūsų sutikimo tokiu būdu, kuris atitinka „Google Play“ naudotojų duomenų politikos reikalavimus.
 • Duomenys perkeliami paslaugos teikėjui, kad juos apdorotų kūrėjo vardu. Pvz., kūrėjas gali naudoti paslaugos teikėją duomenims priglobti jų vardu ir vadovaudamasis kūrėjo instrukcijomis, sutartinėmis sąlygomis, privatumo politika bei saugos standartais.
 • Duomenys perkeliami konkrečiais teisiniais tikslais, pvz., vykdant vyriausybinę užklausą.
 • Perkelti duomenys yra visiškai anoniminiai, todėl jų nebegalima susieti su jokiu asmeniu.

Kita informacija skiltyje „Duomenų sauga“

Saugos praktika

Kūrėjai gali apibūdinti tam tikrus naudojamus saugos praktikos metodus. Tai apima toliau nurodytą su programa susijusią informaciją.

 • Šifruojami duomenys, kuriuos programa renka ar bendrina, kol duomenys perduodami.
  • Kai kurios programos sukurtos taip, kad galėtumėte perkelti duomenis į kitą svetainę ar paslaugą. Šių programų skiltyje „Duomenų sauga“ gali būti apibrėžta, kad jūsų duomenys perduodami saugiu ryšiu, jei jose naudojami geriausi pramonės standartai, siekiant saugiai šifruoti duomenis, kol jie perduodami iš jūsų įrenginio į programos serverius. Svetainėse arba paslaugose, į kurias pasirenkate perkelti duomenis, gali būti taikoma skirtinga privatumo ir saugos praktika. Peržiūrėkite šią praktiką atskirai, kad įsitikintumėte, jog perkeliate duomenis į saugias paskirties vietas. Pavyzdžiui, pranešimų programoje, kurioje nurodoma, kad ji šifruoja perduodamus duomenis, gali būti pateikta parinktis siųsti SMS pranešimą per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Turėtumėte peržiūrėti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo duomenų apdorojimo praktikos metodus, nes perduodami duomenys gali būti nešifruojami ir neužtikrinamas saugus SMS pranešimų siuntimas mobiliojo ryšio tinklu.
 • Suteikiama galimybė pateikti užklausą, kad duomenys būtų ištrinti ar automatiškai ištrinti arba anonimizuoti per 90 dienų. Jei norite sužinoti, kaip programose, kuriose teikiama ši parinktis, pateikti duomenų ištrynimo užklausą ir kaip kūrėjas atsako į duomenų ištrynimo užklausas bei jas apdoroja, galite peržiūrėti programos privatumo politiką arba susisiekti su kūrėju.
 • Atlikta nepriklausoma peržiūra pagal visuotinius saugos standartus. Ši nepriklausoma peržiūra patvirtina programos saugos praktiką pagal visuotinius standartus. Peržiūrą atliekančios trečiosios šalies organizacijos tai daro kūrėjų vardu. Šia peržiūra nepatvirtinamas kūrėjo skilties „Duomenų sauga“ paskelbimo tikslumas ir išsamumas.
Kiti programų ir duomenų paskelbimai

Sužinokite daugiau apie paskyros valdymo duomenų ir sistemos paslaugų paskelbimo pranešimus.

Paskyros valdymas

Kai kuriose programose galite sukurti paskyrą ar pridėti informacijos prie paskyros, kurią kūrėjas naudoja savo paslaugoms teikti. Kūrėjas gali naudoti programoje surinktus paskyros duomenis papildomais su paslaugomis susijusiais tikslais, kurie nėra susiję su programa, pvz., apsaugos nuo apgaulės ar reklamavimo tikslais. Kūrėjai gali paskelbti apie tokio tipo paskyros duomenų rinkimą ir naudojimą paslaugose kaip paskyros valdymo tikslais. Kūrėjai vis tiek turi apibrėžti visus tikslus, kuriais programa pati naudoja duomenis. Peržiūrėkite programos informaciją, pvz., privatumo politiką, kad suprastumėte, kaip kūrėjas naudoja jūsų paskyros duomenis savo paslaugose.

Sistemos paslaugos

Kai kuriuose įrenginiuose sistemos paslaugos yra iš anksto įdiegta programinė įranga, kurios negalima pašalinti. Jos palaiko su konkrečiu įrenginiu susijusias ypatybes ar funkcijas. Reikalavimus atitinkančių sistemos paslaugų kūrėjai neprivalo pildyti skilties „Duomenų sauga“. Galite peržiūrėti kūrėjo svetainės ir privatumo politiką, kad sužinotumėte daugiau apie duomenų saugos praktiką.

Skiltyje „Duomenų sauga“ aprašyti duomenų tipai ir duomenų rinkimo tikslai

Skiltyje „Duomenų sauga“ paaiškinama konkretaus tipo duomenų rinkimo ir bendrinimo paskirtis. Kūrėjai turi naudoti tas pačias kategorijas šiems tikslams paaiškinti, kad galėtumėte nuolat palyginti kelias programas. Informacija turėtų apimti visas programos versijas ir variantus.

Sužinokite daugiau apie duomenų tipus ir tikslus, įtraukiamus į skiltį „Duomenų sauga“.

Duomenų tipai
Kategorija Duomenų tipas Aprašas
Vietovė Apytikslė vietovė

Jūsų ar įrenginio fizinė vietovė ne mažesnėje kaip trijų kvadratinių kilometrų srityje, pvz., miestas, kuriame esate.

Tiksli vietovė Jūsų arba įrenginio fizinė vietovė mažesnėje nei trijų kvadratinių kilometrų srityje.
Asmens informacija Vardas, pavardė

Kaip nurodote save, pvz., jūsų vardas, pavardė ar slapyvardis.

El. pašto adresas Jūsų el. pašto adresas.
Naudotojų ID Su identifikuojamu asmeniu susiję identifikatoriai. Pvz., paskyros ID, numeris ar pavadinimas.
Adresas

Jūsų adresas, pvz., pašto arba namų adresas.

Telefono numeris Jūsų telefono numeris.
Rasė ir tautybė

Informacija apie jūsų rasę ar tautybę.

Politiniai ar religiniai įsitikinimai

Informacija apie jūsų politinius ar religinius įsitikinimus.

Seksualinė orientacija

Informacija apie jūsų seksualinę orientaciją.

Kita informacija

Bet kokia kita asmens informacija, pvz., gimimo data, lytinė tapatybė, veterano statusas ir pan.

Finansinė informacija Naudotojo mokėjimo informacija

Informacija apie jūsų finansų paskyras, pvz., kredito kortelės numeris.

Pirkinių istorija

Informacija apie įsigytus pirkinius ar operacijas.

Kredito istorija

Informacija apie jūsų kreditą. Pavyzdžiui, jūsų kredito istorija ar kreditingumas.

Kita finansinė informacija

Bet kokia kita finansinė informacija, pvz., jūsų atlyginimas arba skolos.

Sveikata ir kūno rengyba Informacija apie sveikatą

Informacija apie jūsų sveikatą, pvz., medicinos dokumentai ar simptomai.

Informacija apie kūno rengybą

Informacija apie jūsų fizinį pasirengimą, pvz., mankštą arba kitą fizinę veiklą.

Pranešimai El. laiškai

Jūsų el. laiškai, įskaitant el. laiško temos eilutę, siuntėją, gavėjus ir el. laiško turinį.

SMS arba MMS

Jūsų teksto pranešimai, įskaitant siuntėją, gavėjus ir pranešimo turinį.

Kiti pranešimai programoje

Bet kokių kitų tipų pranešimai. Pavyzdžiui, tikralaikių pokalbių žinutės arba pokalbių turinys.

Nuotraukos ir vaizdo įrašai Nuotraukos Jūsų nuotraukos.
Vaizdo įrašai Jūsų vaizdo įrašai.
Garso failai Balso arba garso įrašai

Jūsų balsas, pvz., balso pašto pranešimas ar garso įrašas.

Muzikos failai

Jūsų muzikos failai.

Kiti garso failai

Visi kiti jūsų sukurti ar pateikti garso failai.

Failai ir dokumentai Failai ir dokumentai

Jūsų failai arba dokumentai ar informacija apie jūsų failus arba dokumentus, pvz., failų pavadinimai.

Kalendorius Kalendoriaus įvykiai

Informacija iš jūsų kalendoriaus, pvz., įvykiai, pastabos ir dalyviai.

Kontaktai Kontaktai

Informacija apie jūsų kontaktus, pvz., kontaktų vardai, pranešimų istorija ir socialinių ryšių diagramos informacija, pvz., naudotojų vardai, kontaktų naujumas, kontaktų dažnumas, sąveikos trukmė ir skambučių istorija.

Programų veikla Sąveikos su programa

Informacija apie tai, kaip sąveikaujate su programa. Pavyzdžiui, kiek kartų apsilankote puslapyje arba kokias skiltis jame paliečiate.

Paieškos programoje istorija Informacija apie tai, ko ieškojote programoje.
Įdiegtos programos Informacija apie įrenginyje įdiegtas programas.
Kitas naudotojų sukurtas turinys

Bet koks kitas jūsų sukurtas turinys, kuris nenurodytas čia ar kokioje nors kitoje skiltyje. Pvz., biografijos duomenys, pastabos ar atsakymai į atvirus klausimus.

Kiti veiksmai

Bet kokia kita veikla ar veiksmai programoje, kurie čia nenurodyti, pvz., žaidimo eiga, mygtuko „Patinka“ paspaudimai ir dialogo lango parinktys.

Žiniatinklio naršymas Žiniatinklio naršymo istorija

Informacija apie svetaines, kuriose lankėtės.

Programų informacija ir našumas Strigčių žurnalai

Programos strigčių duomenys. Pvz., programos strigčių įrenginyje skaičius ar kita su strigtimis tiesiogiai susijusi informacija.

Diagnostika

Informacija apie programos našumą įrenginyje. Pvz., akumuliatoriaus veikimo laikas, įkėlimo laikas, delsa, kadrų dažnis ar techninė diagnostika.

Kiti programų našumo duomenys

Bet kokie kiti čia nepaminėti programos našumo duomenys.

Įrenginio arba kiti ID Įrenginio arba kiti ID

Su konkrečiu įrenginiu, naršykle ar programa susiję identifikatoriai. Pvz., IMEI numeris, MAC adresas, „Widevine“ įrenginio ID, „Firebase“ diegimo ID arba reklamavimo identifikatorius.

Duomenų paskirtis
Duomenų paskirtis Aprašas Pavyzdys
Paskyros valdymas Naudojama paskyrai su kūrėju nustatyti ar valdyti.

Pavyzdžiui, kad būtų galima atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Kurti paskyras ar pridėti informacijos kūrėjo teikiamose paskyrose, skirtose paslaugoms naudoti.
 • Prisijungti prie programos arba patvirtinti prisijungimo duomenis.
Reklamavimas ar rinkodara Naudojama skelbimams ar rinkodaros pranešimams teikti ar taikyti arba skelbimų našumui įvertinti. Pvz., teikiami skelbimai programoje, siunčiami iš karto gaunami pranešimai norint reklamuoti kitus produktus ar paslaugas arba bendrinami duomenys su reklamavimo partneriais.
Programos funkcijos Naudojama funkcijoms, kurios pasiekiamos programoje. Pvz., norint įgalinti programos funkcijas arba jus autentifikuoti.
Analizė Naudojama duomenims apie tai, kaip naudojate programą arba kaip ji veikia, rinkti. Pvz., norint sužinoti, kiek naudotojų naudoja konkrečią funkciją, stebėti programos būseną, diagnozuoti ir pašalinti riktus ar strigtis arba atlikti būsimo našumo patobulinimų.
Kūrėjų komunikacija

Naudojama naujienoms ar pranešimams apie programą ar kūrėją siųsti.

Pavyzdžiui, siunčiamas iš karto gaunamas pranešimas, siekiant informuoti apie naujas programos funkcijas arba svarbų saugos naujinį.

Apsauga nuo apgaulių, sauga ir taisyklių laikymasis

Naudojama norint išvengti apgaulės, užtikrinti saugą ar įstatymų laikymąsi.

Pvz., stebimi nesėkmingi bandymai prisijungti norint nustatyti galimą apgaulingą veiklą.

Suasmeninimas

Naudojama programai tinkinti, pvz., rekomenduojamam turiniui ar pasiūlymams rodyti.

Pvz., siūlomi grojaraščiai pagal jūsų klausymo įpročius ar teikiamos vietinės naujienos pagal jūsų vietovę.

Programų leidimų ir duomenų rinkimo valdymas

Programų leidimų paaiškinimas

Programos leidimų sąraše rodoma, kokius konkrečius duomenis ar funkcijas programa gali pasiekti ar prie kurių gali būti prašoma prieigos. Šis sąrašas apima:

 • duomenis ar funkcijas, reikalingus, kad programa galėtų veikti, pvz., prieigą prie mobiliojo ryšio tinklo;
 • duomenis, kurių programa prašo, kai ją naudojate, pvz., prieigą prie fotoaparato.

Šis sąrašas pagrįstas technine informacija, aprašančia, kaip veikia kūrėjo programa. Jis skiriasi nuo skilties „Duomenų sauga“, kuri pagrįsta programų kūrėjų paskelbta informacija apie tai, kaip jie renka, bendrina ir apdoroja jūsų duomenis.

Kartais programų leidimų sąraše pateikta informacija gali skirtis nuo skiltyje „Duomenų sauga“ pateiktos informacijos. Toliau nurodytos kelios galimos to priežastys.

 • Programa pasiekia duomenis, kad galėtų juos apdoroti įrenginyje, bet nerenka ir nebendrina jų.
 • Programa renka duomenis tokiu būdu, kurio nevaldo leidimai.
 • Leidimų sąraše pateiktos paslaugos ar duomenų tipas neįtraukiamas į skiltį „Duomenų sauga“.
Atsisiųstų programų leidimų ir duomenų rinkimo valdymas

Kai atsisiunčiate programą, programa turi prašyti leidimo pasiekti tam tikrus duomenis. Jei programa renka duomenis, kurių nenorite bendrinti, galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Patarimas: jei negalite pateikti duomenų ištrynimo programoje užklausos, galite susisiekti su kūrėju, kad ištrintų bet kokius programos renkamus duomenis. Sužinokite, kaip susisiekti su „Android“ programos kūrėju.

Susiję šaltiniai

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
4053716787314274259
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
84680