Rakenduste privaatsus- ja turbetavade selgitus Google Play jaotises Andmete ohutus

Enne kui installite Google Playst rakenduse, võite rakenduse jaotist Andmete ohutus. Arendajad jagavad jaotises Andmete ohutus teavet selle kohta, kuidas nende rakendus teie andmeid töötleb. See võimaldab teil teha teadlikumaid otsuseid selle kohta, milliseid rakendusi kasutate.

Rakenduse andmete ohutuse teabe leidmine

 1. Avage Google Play Google Play.
 2. Sirvige või kasutage rakenduse leidmiseks otsinguriba.
 3. Puudutage rakendust.
 4. Jaotises „Andmete ohutus“ näete rakenduse andmete ohutuse tavade kokkuvõtet.
 5. Üksikasjalikuma teabe vaatamiseks puudutage käsku Kuva üksikasjad.

Nõuanne. Jaotises Andmete ohutus olev teave kehtib ainult Google Play kaudu levitatavate rakenduste puhul. Jaotis Andmete ohutus kuvatakse ainult operatsioonisüsteemis Android 5 ja uuemates versioonides.

Rakenduse andmete ohutusega seotud tavade mõistmine ja ülevaatamine

Rakenduse kirje jaotis Andmete ohutus võimaldab arendajatel kirjeldada, kuidas nende rakendused koguvad, jagavad ja töötlevad eri tüüpi andmeid. Arendajad selgitavad järgmisi tavasid.

 • Andmete kogumine: arendajad kirjeldavad, millist tüüpi kasutajaandmeid rakendus kogub, kuidas nad andmeid kasutavad ja kas andmete kogumine on valikuline. Andmeid loetakse üldjuhul kogutuks juhul, kui arendaja kasutab oma rakendust teie seadmest andmete toomiseks.
 • Andmete jagamine: arendajad kirjeldavad, kas nende rakendus jagab teie andmeid kolmandate osapooltega ja millist tüüpi andmeid jagatakse. Andmeid loetakse üldjuhul jagatuks, kui rakendus pääseb andmetele juurde ja edastab need kolmandale osapoolele.
  • Teatud juhtudel ei pea arendajad andmete jagamist avaldama, isegi kui andmeid tehniliselt võttes edastatakse muule osapoolele (nt kui annate nõusoleku andmete edastamiseks pärast seda, kui rakendus selgitab, kuidas andmeid kasutatakse, või kui andmeid jagatakse arendaja teenusepakkujaga). Vaadake altpoolt lisateavet nende juhtumite kohta.

Arendajad kasutavad Google Play jaotis Andmete ohutus selleks, et koondatud kujul kirjeldada andmete kogumise ja jagamise viise oma rakenduse kõigi versioonides, mida Google Plays levitatakse. Rakenduse andmete privaatsuse ja turvalisuse tavad võivad olenevalt kasutamisest, piirkonnast ja teie vanusest erineda. Arendajad võivad rakenduse Google Play kirje jaotist „Teave selle rakenduse kohta“, privaatsuseeskirju või muid dokumente kasutada selleks, et jagada kasutajatega versioonipõhist teavet.

Andmete kogumise ja jagamise mõistmine

Andmete kogumine

Arendajad ei pea rakenduse jaoks juurdepääsetavaid andmeid jaotises Andmete ohutus kogutavate andmetena deklareerima järgmistel juhtudel.

 • Rakendus pääseb andmetele juurde ainult teie seadmes ja andmeid ei saadeta seadmest välja. Näiteks kui annate rakendusele loa pääseda juurde teie asukohale, ent see kasutab neid andmeid ainult teie seadmes rakenduse funktsioonide pakkumiseks ja andmeid ei saadeta serverisse, ei ole vaja neid andmeid kogutavatena deklareerida.
 • Teie andmed saadetakse seadmest väljapoole, ent neid töödeldakse ainult ajutiselt. See tähendab, et arendaja pääseb andmetele juurde ja kasutab neid ainult siis, kui need on talletatud mällu, ning arendaja ei säilita andmeid kauem, kui on vaja konkreetse teenusetaotluse täitmiseks. Näiteks kui ilmarakendus saadab teie asukoha teie seadmest väljapoole, et hankida teie asukoha praegune ilmateade, ent rakendus kasutab teie asukohaandmeid ainult mälus ega talleta andmeid kauem, kui on vaja ilmateate esitamiseks.
 • Teie andmed saadetakse täielikult krüpteerituna. See tähendab, et andmeid ei saa lugeda keegi peale saatja ja saaja. Näiteks kui saadate sõbrale sõnumi täielikku krüpteerimist hõlmava sõnumsiderakenduse kaudu, saate sõnumit lugeda ainult teie ja teie sõber.

Mõnikord võivad rakendused suunata teid teatud toimingute tegemiseks ümber muusse teenusesse. Näiteks võib rakendus suunata teid ostu lõpuleviimiseks makseteenusesse, nagu PayPal, Google Pay või muu sarnane teenus. Sel juhul ei pea rakenduse arendaja deklareerima, et teine teenus kogub andmeid, kui järgmised tingimused on täidetud.

 • Rakendus ei pääse sellele teabele juurde.
 • Esitate selle teabe otse teisele teenusele ning selle teenuse privaatsuseeskirjade ja teenusetingimuste kohaselt.
Andmete jagamine

Teatud juhtudel ei pea rakenduste arendajad jaotises Andmete ohutus andmete edastamist muudele osapooltele jagamisena deklareerima. See hõlmab järgmisi olukordi.

 • Andmed edastatakse kolmandale osapoolele teie algatatud konkreetse toimingu alusel, kus võite põhjendatult eeldada, et andmeid jagatakse. Näiteks kui saadate meili või jagate kellegagi dokumenti.
 • Andmeedastus kolmandale osapoolele on rakenduses selgelt avaldatud ja rakendus küsib teilt nõusolekut viisil, mis järgib Google Play kasutajaandmete eeskirjade nõudeid.
 • Andmed edastatakse teenusepakkujale, kes töötleb neid arendaja nimel. Näiteks võib arendaja kasutada teenusepakkujat andmete hostimiseks arendaja nimel ning tema juhiste, lepingutingimuste, privaatsuseeskirjade ja turbestandardite kohaselt.
 • Andmed edastatakse konkreetsetel juriidilistel põhjustel, näiteks valitsusasutuse taotluse alusel.
 • Edastatavad andmed on täielikult anonüümseks muudetud, nii et neid ei saa seostada ühegi isikuga.

Muu teave jaotises Andmete ohutus

Turvalisuse tavad

Arendajad saavad kirjeldada teatud turvatavasid, mida nad kasutavad. See hõlmab olukordi, kui nende rakenduse suhtes kehtib järgmine.

 • See krüpteerib edastamisel kogutavaid või jagatavaid andmeid.
  • Mõned rakendused on loodud nii, et need võimaldavad teil andmeid teisele saidile või teenusesse üle kanda. Need rakendused võivad andmete ohutuse jaotises deklareerida, et teie andmed edastatakse turvalise ühenduse kaudu, kui need kasutavad valdkonna parimaid standardeid andmete turvalisel krüpteerimisel, kui neid seadme ja rakenduse serverite vahel edastatakse. Saitidel või teenustel, mille oma andmete ülekandmiseks valite, võivad olla erinevad privaatsus- ja turvatavad. Vaadake need tavad eraldi üle ja veenduge, et kannaksite oma andmed üle turvalistesse sihtkohtadesse. Näiteks sõnumsiderakendus, mis deklareerib, et see krüpteerib edastatavaid andmeid, võib pakkuda valikut saata SMS-sõnum teie mobiilioperaatori kaudu. Soovitame teil oma mobiilioperaatori andmetöötlustavad üle vaadata, kuna see ei pruugi SMS-sõnumite saatmisel oma mobiilsidevõrgu kaudu krüpteerimist kasutada.
 • See on läbinud sõltumatu ülevaatuse globaalse turvastandardi järgimise kohta. See sõltumatu ülevaatus kinnitab, et rakenduse turvatavad jälgivad globaalset standardit. Kolmanda osapoole organisatsioonidest ülevaatajad tegutsevad arendajate nimel. See ülevaatus ei kinnita arendaja andmete ohutuse jaotise avalduse täpsust ega täielikkust.
 • See pakub makseid Unified Payments Interface'i (UPI) kaudu. UPI on kiirete rahaülekannete süsteem. Selle arendaja on RBI reguleeritud juriidiline isik National Payments Corporation of India (NPCI). Arendajad märgivad, et NPCI on kinnitanud ja valideerinud selle rakenduse UPI juurutuse. See turvatava on saadaval vaid Indias kasutatavate rakenduste puhul.
Andmete kustutamine

Jaotises Andmete kustutamine saavad arendajad kirjeldada, milliseid võimalusi pakuvad nad teile rakenduses olevate andmete eemaldamiseks.

Mõni rakendus võib pakkuda teile konto loomise võimalust. Rakendused, mis pakuvad konto loomise võimalust, peavad:

 • andma kasutajatele rakendusesisese tee nende rakenduse kontode ja seotud andmete kustutamiseks;
 • pakkuma veebilinki, kus kasutajad saavad taotleda rakenduse konto ja sellega seotud andmete kustutamist.

Mõni rakendus, mis pakub konto loomise võimalust, võib pakkuda teile ka võimalust kustutada teatud rakenduse andmeid, kustutamata kogu kontot.

Muud rakendused ei paku konto loomise võimalust, aga võivad teile pakkuda võimalust kustutada seotud andmeid. Selleks, et saada teada, kuidas andmete kustutamist taotleda ja kuidas arendaja andmete kustutamise taotlustele vastab ja neid menetleb, tehke järgmist.

Vaadake lisateavet Google Play rakenduste konto kustutamise nõude kohta.
Muud rakenduste ja andmetega seotud avalikustamised

Vaadake lisateavet kontohalduse andmete ja süsteemiteenuste avalikustamiste kohta.

Kontohaldus

Teatud rakendused võimaldavad teil luua konto või lisada teavet kontole, mida arendaja oma teenustes kasutab. Arendaja võib kasutada rakenduse kaudu kogutud kontoandmeid oma teenustes muudel eesmärkidel, mis ei ole rakendusele eriomased, näiteks pettuste ennetamiseks või reklaamimiseks. Arendajad võivad avaldada kontoandmete kogumise ja kasutamise oma teenustes kategooriaga „Kontohaldus“. Arendajad peavad siiski deklareerima kõik eesmärgid, mille jaoks rakendus ise andmeid kasutab. Vaadake üle rakenduse teave, näiteks privaatsuseeskirjad, et mõista, kuidas arendaja oma teenustes teie konto andmeid kasutab.

Süsteemiteenused

Süsteemiteenuste all mõeldakse teatud seadmetesse eelinstallitud tarkvara, mida ei saa desinstallida. Need toetavad seadmepõhiseid funktsioone või omadusi. Kvalifitseeruvate süsteemiteenuste arendajad ei pea täitma jaotist Andmete ohutus. Võite vaadata üle arendaja saidi ja privaatsuseeskirjad, et hankida tema andmete ohutuse tavade kohta lisateavet.

Andmete tüübid ja kogumise eesmärgid, mida jaotises Andmete ohutus kajastatakse

Jaotises Andmete ohutus selgitatakse konkreetsete andmetüüpide kogumise ja jagamise eesmärke. Arendajad peavad nende eesmärkide selgitamiseks kasutama konkreetseid kategooriaid, et saaksite mitut rakendust järjepideval moel võrrelda. Teave peab kirjeldama rakenduse kõiki versioone ja variante.

Vaadake lisateavet andmetüüpide ja eesmärkide kohta jaotises Andmete ohutus.

Andmetüübid
Kategooria Andmetüüp Kirjeldus
Asukoht Ligikaudne asukoht

Teie või teie seadme füüsiline asukoht vähemalt 3 ruutkilomeetri suuruses piirkonnas, näiteks linn, kus viibite.

Täpne asukoht Teie või teie seadme füüsiline asukoht alla 3 ruutkilomeetri suuruses piirkonnas.
Isikuandmed Nimi

Nimi, mida enda kohta kasutate, näiteks teie ees- või perekonnanimi või hüüdnimi.

E-posti aadress Teie e-posti aadress.
Kasutaja ID-d Identifikaatorid, mis on seotud tuvastatava isikuga, näiteks konto ID, number või nimi.
Aadress

Teie aadress, näiteks kodune või postiaadress.

Telefoninumber Teie telefoninumber.
Rass ja rahvus

Teave teie rassi või etnilise päritolu kohta.

Poliitilised või religioossed tõekspidamised

Teave teie poliitiliste või religioossete tõekspidamiste kohta.

Seksuaalne sättumus

Teave teie seksuaalse sättumuse kohta.

Muu teave

Mis tahes muu isiklik teave, näiteks sünnikuupäev, soolise identiteedi, veteranistaatus jms.

Finantsteave Kasutaja makseteave

Teie finantskontode teave, nagu krediitkaardinumber.

Ostude ajalugu

Teave teie tehtud ostude või tehingute kohta.

Krediidiskoor

Teave teie krediidi kohta, näiteks teie krediidiajalugu või -skoor.

Muu finantsteave

Mis tahes muu finantsteave, näiteks teie palk või võlad.

Tervis ja treening Terviseteave

Teave teie tervise kohta, näiteks meditsiinilised andmed või sümptomid.

Treeninguteave

Teave teie füüsilise vormi, näiteks treeningute või muu füüsilise aktiivsuse kohta.

Sõnumid Meilid

Teie meilid, sh meili teemarida, saatja, adressaadid ja meili sisu.

SMS või MMS

Teie tekstsõnumid, sh saatja, adressaadid ja sõnumi sisu.

Muud rakendusesisesed sõnumid

Mis tahes muud tüüpi sõnumid, näiteks kiirsõnumid või vestluste sisu.

Fotod ja videod Fotod Teie fotod.
Videod Teie videod.
Helifailid Hääl- või helisalvestised

Teie hääl, näiteks kõnepostisõnum või helisalvestis.

Muusikafailid

Teie muusikafailid.

Muud helifailid

Mis tahes muud teie loodud või esitatud helifailid.

Failid ja dokumendid Failid ja dokumendid

Teie failid või dokumendid või failide või dokumentide teave, näiteks failinimed.

Kalender Kalendrisündmused

Teave teie kalendrist, näiteks sündmused, sündmuste märkused ja osalejad.

Kontaktid Kontaktid

Teave teie kontaktide kohta, näiteks kontaktide nimed, sõnumite ajalugu, ja sotsiaalse graafiku teave, nagu kasutajanimed, ühenduse võtmise intervall ja sagedus, suhtluse kestus ja kõneajalugu.

Tegevused rakendustes Interaktsioonid rakendusega

Teave selle kohta, kuidas rakendust kasutate, näiteks mitu korda te lehte külastate või milliseid jaotisi lehel puudutate.

Rakendusesisene otsinguajalugu Teave selle kohta, mida olete rakenduses otsinud.
Installitud rakendused Teave teie seadmesse installitud rakenduste kohta.
Muu kasutajate loodud sisu

Muu teie loodud sisu, mis ei ole siin ega üheski muus jaotises loetletud. Näiteks biograafiad, märkmed või pooleliolevate vestluste vastused.

Muud toimingud

Mis tahes muud tegevused või toimingud rakenduses, mis ei ole siin loetletud, näiteks mängu mängimise teave, meeldimised ja dialoogivalikud.

Veebi sirvimine Veebi sirvimisajalugu

Teave teie külastatud veebisaitide kohta.

Rakenduse teave ja toimivus Kokkujooksmiste logid

Rakenduse kokkujooksmise andmed, näiteks rakenduse kokkujooksmiste arv seadmes või muu kokkujooksmisega otseselt seotud teave.

Diagnostika

Teave teie rakenduse toimivuse kohta. Nt aku tööiga, laadimisaeg, latentsusaeg, kaadrisagedus või mis tahes tehniline diagnostika.

Muud rakenduse toimivusandmed

Mis tahes muud rakenduse toimivusandmed, mida siin pole märgitud.

Seadme või muud ID-d Seadme või muud ID-d

Identifikaatorid, mis on seotud konkreetse seadme, brauseri või rakendusega. Nt IMEI-number, MAC-aadress, Widevine'i seadme ID, Firebase'i installi ID või reklaamija identifikaator.

Andmete eesmärgid
Andmete eesmärgid Kirjeldus Näide
Kontohaldus Kasutatakse teie konto seadistamiseks või haldamiseks.

Näiteks võimaldab see teil teha järgmist.

 • Luua kontosid või lisada teavet kontole, mida arendaja pakub oma teenustes kasutamiseks.
 • Logida rakendusse sisse või kinnitada mandaadi.
Reklaamimine või turundus Kasutatakse reklaamide või turundussisu kuvamiseks või sihtimiseks või reklaamide toimivuse mõõtmiseks. Näiteks teie rakenduses reklaamide kuvamiseks, muude toodete või teenuste reklaamimiseks tõukemärguannete saatmiseks või reklaamipartneritega andmete jagamiseks.
Rakenduse funktsioonid Kasutatakse rakenduses saadaolevate funktsioonide jaoks. Näiteks rakenduse funktsioonide pakkumiseks või teie autentimiseks.
Andmeanalüüs Kasutatakse andmete kogumiseks selle kohta, kuidas te rakendust kasutate või kuidas see toimib. Näiteks selleks et näha, kuidas paljud kasutajad teatud funktsiooni kasutavad, jälgida rakenduse seisukorda, diagnoosida ja parandada vigu ja kokkujooksmisi või täiustada tulevikus toimivust.
Teave arendajalt

Kasutatakse uudiste saatmiseks või teie või rakendusega seotud märguannete esitamiseks.

Näiteks selleks, et saata tõukemärguanne, mis teavitab teid rakenduse uutest funktsioonidest või tähtsast turvavärskendusest.

Pettuste vältimine, turvalisus ja eeskirjade järgimine

Kasutatakse pettuse ennetamiseks, turvalisuse tagamiseks või seaduste järgimiseks.

Näiteks nurjunud sisselogimiskatsete jälgimiseks, et tuvastada võimalikku petturlikku tegevust.

Isikupärastamine

Kasutatakse teie rakenduse kohandamiseks, näiteks soovitatud sisu või soovituste kuvamiseks.

Näiteks teie kuulamisharjumuste alusel esitusloendite soovitamiseks või teie asukoha alusel kohalike uudiste esitamiseks.

Rakenduse lubade ja andmete kogumise juhtimine

Rakenduse lubade tutvustus

Rakenduse lubade loendis kuvatakse, millistele konkreetsetele andmetele või funktsioonidele rakendus juurde pääseb või millele see võib juurdepääsu taotleda. See loend hõlmab järgmist.

 • Andmed või funktsioonid, mis on vajalikud rakenduse tööks (nt juurdepääs mobiilsidevõrgule)
 • Andmed, mida rakendus taotleb, kui seda kasutate (nt juurdepääs teie kaamerale)

See loend põhineb tehnilisel teabel, mis kirjeldab arendaja rakenduse tööd. See erineb jaotisest Andmete ohutus, mis põhineb teabel, mille on deklareerinud rakenduse arendajad selle kohta, kuidas nad andmeid koguvad, jagavad ja töötlevad.

Vahel võib rakenduse lubade loendis olev teave erineda sellest, mis on kirjas jaotises Andmete ohutus. Mõned võimalikest põhjustest võivad olla järgmised.

 • Rakendus pääseb andmetele juurde selleks, et neid seadmes töödelda, kuid ei kogu ega jaga neid andmeid.
 • Rakendus kogub andmeid viisil, mida ei hallata lubadega.
 • Lubade loendis olevast teenuse või andmete tüübist ei räägita jaotises Andmete ohutus.
Rakenduse lubade ja andmete kogumise juhtimine pärast allalaadimist

Pärast rakenduse allalaadimist peab see küsima luba teatud andmetele juurdepääsemiseks. Kui rakendus kogub andmeid, mida te ei soovi jagada, saate teha järgmist.

Nõuanne. Kui te ei saa taotleda oma andmete kustutamist rakendusest, võite ühendust võtta arendajaga, et kustutada kõik rakenduse kogutud andmed. Vaadake, kuidas Androidi rakenduse arendajaga ühendust võtta.

Seotud allikad

Android Arvuti
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü