Aktualizácia aplikácií pre Android

Aplikácie, ktoré máte stiahnuté alebo nainštalované na zariadení s Androidom, môžete aktualizovať jednotlivo alebo automaticky. Aktualizovaním aplikácií získate prístup k najnovším funkciám a vylepšíte tak aj ich zabezpečenie a stabilitu.

Poznámka: Ak Google určí, že aktualizáciou aplikácie sa vyrieši závažná chyba zabezpečenia, môžeme niektoré aplikácie aktualizovať bez ohľadu na nastavenia aktualizácie v aplikácii alebo na vašom zariadení. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si zmluvné podmienky služby Google Play.

Poznámka: Ak používate Google Play v Chromebooku, tu získate informácie o aktualizáciách aplikácií

Automatická aktualizácia aplikácií pre Android

Ak chcete automaticky aktualizovať aplikácie v zariadení s Androidom, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Automaticky aktualizovať aplikácie.
 4. Vyberte možnosť:
  • Cez ľubovoľnú sieť umožňuje aktualizovať aplikácie pomocou Wi‑Fi alebo mobilných dát.
  • Iba cez Wi‑Fi umožňuje aktualizovať iba pri pripojení k sieti Wi‑Fi.

Poznámka: Ak sa v niektorom účte vo vašom zariadení vyskytne chyba prihlasovania, aplikácie sa nemusia aktualizovať automaticky. 

Automatická aktualizácia jednotlivých aplikácií pre Android

Ak chcete nastaviť aktualizácie pre jednotlivé aplikácie na zariadení, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Moje aplikácie a hry.
 3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať.
 4. Klepnite na Viac Viac.
 5. Klepnite na Povoliť automatické aktualizácie.

Aplikácia sa bude automaticky aktualizovať, keď budú k dispozícii aktualizácie. Automatické aktualizácie vypnete tak, že zrušíte začiarknutie tohto políčka.

Ručná aktualizácia aplikácií pre Android

Ak chcete aplikácie aktualizovať jednotlivo alebo hromadne pomocou aplikácie Obchod Google Play v mobilnom zariadení, postupujte nasledovne:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Google Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Moje aplikácie a hry.
 3. Aplikácie, ktorých aktualizácie sú k dispozícii, sú označené štítkom Aktualizovať. Môžete tiež vyhľadať konkrétnu aplikáciu. 
 4. Klepnite na Aktualizovať.

Poznámka: Niektoré aplikácie vyžadujú pri aktualizácii nové povolenia. Môže sa zobraziť upozornenie s výzvou na potvrdenie, či prijímate nové povolenia.

Tip: V niektorých prípadoch môže aktualizácia aplikácie vyžadovať reštartovanie zariadenia.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?