Chúng tôi được thông báo rằng một số nhà mạng đang gặp sự cố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng Google Play. Vui lòng liên hệ với nhà mạng bạn mà đang sử dụng để biết thêm thông tin.

Cài đặt lại và bật lại các ứng dụng

Bạn có thể dùng bất kỳ thiết bị Android nào để chạy các ứng dụng mua trên Google Play mà không cần phải mua lại ứng dụng. Tuy nhiên, mỗi thiết bị đều phải dùng cùng một Tài khoản Google. Bạn có thể:

  • Cài đặt ứng dụng trên nhiều thiết bị Android
  • Cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android mới
  • Cài đặt lại ứng dụng mà bạn đã mua nhưng sau đó xóa đi

Ngoài ra, nếu đã tắt một ứng dụng sẵn có trong thiết bị của mình thì bạn có thể bật lại ứng dụng này.

Cài đặt lại hoặc bật lại ứng dụng

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
  3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị sau đó Quản lý.
  4. Chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt hoặc bật.
    • Nếu bạn không tìm thấy ứng dụng, hãy nhấn vào phần Đã cài đặt sau đó Chưa cài đặt ở trên cùng.
  5. Nhấn vào Cài đặt hoặc Bật.

Tìm các ứng dụng bạn từng mua hoặc từng tải xuống

Nếu bạn không tìm được ứng dụng hoặc nhìn thấy thông báo yêu cầu mua lại ứng dụng, hãy đảm bảo bạn đăng nhập bằng chính tài khoản Google dùng để mua ứng dụng đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
84680
false
false