Cài đặt lại và bật lại ứng dụng

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng đã mua từ Google Play trên bất kỳ thiết bị Android nào mà không phải thanh toán lại. Tuy nhiên, mỗi thiết bị phải có cùng một Tài khoản Google. Bạn có thể:

  • Cài đặt ứng dụng trên nhiều thiết bị Android. 
  • Cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android mới. 
  • Cài đặt lại ứng dụng mà bạn đã mua nhưng đã xóa. 

Ngoài ra, nếu đã tắt một ứng dụng đi kèm với thiết bị của mình, thì bạn có thể bật lại ứng dụng này.

Bạn thường chỉ có thể cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android. Nếu bạn có Chromebook, hãy tìm hiểu cách cài đặt ứng dụng trên Chromebook

Cài đặt lại ứng dụng trên thiết bị Android từ máy tính của bạn

Bạn có thể cài đặt lại hoặc bật ứng dụng trên thiết bị Android từ máy tính của bạn.

  1. Trên máy tính của bạn, hãy mở play.google.com.
  2. Nhấp vào mục Ứng dụng sau đó Ứng dụng của tôi.
  3. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn cài đặt hoặc bật.
  4. Nhấp vào Cài đặt, Đã cài đặt hoặc Bật. Bạn có thể cần phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  5. Chọn thiết bị của bạn và nhấp vào Cài đặt.

Tìm các ứng dụng đã mua hoặc đã tải xuống trước đó

Nếu bạn không tìm được ứng dụng hoặc được yêu cầu mua lại ứng dụng, đảm bảo bạn đang sử dụng tài khoản Google đã được dùng để mua ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?