Preuzimanje Androidovih aplikacija i digitalnog sadržaja iz Trgovine Google Play

Na uređaj možete instalirati aplikacije, igre i digitalni sadržaj iz Trgovine Google Play. Ponekad možete upotrebljavati i instant aplikacije bez instaliranja aplikacije na uređaje. Neki su sadržaji besplatni, a neke morate kupiti. 

Pronalaženje i preuzimanje aplikacija ili digitalnog sadržaja

  1. Otvorite aplikaciju Trgovina Google Play Google Play.
  2. Pretražite ili pregledajte sadržaj. 
  3. Odaberite artikl.
  4. Dodirnite Instaliraj (za besplatne artikle) ili cijenu artikla.
  5. Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili transakciju i preuzeli sadržaj. 

Za artikle koji se plaćaju možete odabrati način plaćanja strelicom prema dolje Strelica dolje. Ako prvi put kupujete, vaš će se način plaćanja dodati na Google račun.

Jezik prikaza Google Playa na računalu možete promijeniti tako da promijenite postavke Google računa.

Napomena: aplikacije su namijenjene za upotrebu na podržanim Android i Chromebook uređajima i ne mogu se koristiti na Windows ili Mac računalima.

Pronalaženje aplikacija i sadržaja koje ste dodali

Pronalaženje aplikacija i igara

Aplikacije i igre instaliraju se na uređaj, a pronaći ih možete zajedno s ostalim aplikacijama. 

Pronalaženje glazbe, filmova i drugih digitalnih sadržaja

Digitalni sadržaji pojavljuju se u nekoj od Google Play aplikacija na uređaju. Sadržaj potražite ovisno o njegovoj vrsti na jednom od sljedećih mjesta:

Instaliranje aplikacija i sadržaja na drugim uređajima

Aplikacije ili digitalni sadržaji koje dodate povezani su s vašim Google računom, a ne samo s uređajem na koji ste ih dodali. To znači da ih ne morate ponovo kupiti ako nabavite drugi uređaj, a možete ih i koristiti na više uređaja.

Ponovno instaliranje aplikacija na novom ili drugom uređaju

Ako nabavite novi ili drugi uređaj, na njemu možete ponovo instalirati sve aplikacije koje ste kupili

Sadržaj je povezan s vašim Google računom. Stoga da biste ponovo instalirali sadržaj, na svim uređajima trebate koristiti isti Google račun. 

Napomena: neki sadržaji možda nisu dostupni na svim uređajima.

Sadržaj se ne može prenositi na drugi račun

Nije moguće prenijeti sadržaj na neki drugi račun na Google Playu, čak ni ako su oba računa vaša. Ako na uređaju imate više računa, prije nego što dovršite kupnju, provjerite jeste li prijavljeni na račun koji želite upotrebljavati

Ako ste kupili aplikaciju na pogrešnom računu, obratite se razvojnom programeru. Možda će vam moći vratiti novac da biste ponovo kupili aplikaciju na željenom računu.

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?