Thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên Google Play

Khi bật kiểm soát của phụ huynh, bạn có thể hạn chế loại nội dung có thể được tải xuống hoặc được mua từ Google Play dựa trên độ tuổi.

Xem cách thiết lập quyền kiểm soát của cha mẹ
Google Play | Set up parental controls in Google Play

Để bật phụ đề, hãy: Chọn Cài đặt Settings sau đó Phụ đề/CC sau đó cho ngôn ngữ của bạn.

Thiết lập kiểm soát của phụ huynh

Đối với các thành viên gia đình quản lý tài khoản của riêng họ

Cách hoạt động của tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Google Play

 • Kiểm soát của phụ huynh chỉ áp dụng cho thiết bị Android mà bạn đã thêm tính năng này. Để thêm kiểm soát của phụ huynh trên thiết bị khác, hãy lặp lại các bước bên dưới trên các thiết bị khác.
 • Nếu bạn có nhiều người dùng trên một thiết bị, bạn có thể thiết lập các kiểm soát của phụ huynh khác nhau cho từng người.
 • Người thiết lập kiểm soát của phụ huynh sẽ tạo một mã PIN mà cần phải được nhập để xóa hoặc thay đổi kiểm soát của phụ huynh.

Thiết lập kiểm soát của phụ huynh

 1. Trên thiết bị bạn muốn bật tính năng kiểm soát của phụ huynh, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Play Google Play.
 2. Ở góc trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Cài đặt sau đó Kiểm soát của phụ huynh.
 3. Bật tính năng Kiểm soát của phụ huynh.
 4. Tạo một mã PIN. Điều này ngăn những người không biết mã PIN thay đổi phần cài đặt kiểm soát của phụ huynh của bạn. Nếu bạn đã thiết lập kiểm soát của phụ huynh trên thiết bị của con mình, hãy chọn một mã PIN chúng chưa biết.
 5. Nhấn vào loại nội dung bạn muốn lọc.
 6. Chọn cách lọc hoặc hạn chế quyền truy cập.

Sau khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này. Khi bạn bật lại kiểm soát của phụ huynh và tạo mã PIN mới, các cài đặt cũ của bạn sẽ hoạt động trở lại. Điều này giúp bạn chia sẻ một thiết bị với những người không cần kiểm soát của phụ huynh.

Đối với thành viên gia đình có tài khoản được quản lý bằng Family Link

Nếu Tài khoản Google của con bạn được quản lý bằng Family Link, thì bạn có thể thiết lập tính năng kiểm soát của phụ huynh cho con.

Cách hoạt động của tính năng kiểm soát của phụ huynh trên Google Play

 • Kiểm soát của phụ huynh hoạt động trên các thiết bị Android mà con bạn dùng để đăng nhập vào Tài khoản Google của chúng.
 • Người cha/mẹ trong nhóm gia đình cần phải sử dụng mật khẩu Tài khoản Google của họ để thiết lập hoặc thay đổi cài đặt kiểm soát của phụ huynh đối với con họ.

Thiết lập kiểm soát của phụ huynh

 1. Mở ứng dụng Family Link Family Link.
 2. Chọn con bạn.
 3. Nhấn vào Quản lý cài đặt sau đó Các điều khiển trên Google Play.
 4. Nhấn vào loại nội dung bạn muốn lọc.
 5. Chọn cách lọc hoặc hạn chế quyền truy cập.

Mẹo: Bạn cũng có thể quản lý tài khoản của con mình bằng cách nhấp vào tên con tại families.google.com.

Lưu ý: Tính năng Kiểm soát của phụ huynh không ngăn việc xem nội dung bị hạn chế dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc qua đường dẫn liên kết trực tiếp.

Cách hoạt động của kiểm soát của phụ huynh

Cách kiểm soát của phụ huynh hoạt động khác nhau trên Ứng dụng và Trò chơi, Âm nhạc, Phim, Truyền hình và Sách. Đọc các phần bên dưới để tìm hiểu thêm.

Lưu ý: Tính năng Kiểm soát của phụ huynh đối với từng loại nội dung chưa được hỗ trợ ở tất cả các quốc gia. Nếu bạn đến một quốc gia không có kiểm soát của phụ huynh, tính năng này không thể hoạt động cho đến khi bạn trở về nhà.

Ứng dụng và trò chơi

Khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho ứng dụng và trò chơi, bạn có thể chọn xếp hạng nội dung cao nhất mà bạn muốn cho phép tải xuống hoặc mua.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thấy các ứng dụng và trò chơi bên ngoài bộ lọc của mình khi tìm kiếm hoặc bằng cách truy cập vào các nội dung này qua liên kết trực tiếp đến trang của ứng dụng đó.

Lưu ý: Bạn hoặc con bạn vẫn có thể thấy bất kỳ ứng dụng và trò chơi nào mà bạn đã tải xuống trước khi thêm tính năng Kiểm soát của phụ huynh, ngay cả khi những nội dung này nằm ngoài mức xếp hạng nội dung mà bạn đã đặt. Nếu tài khoản của con bạn được giám sát bằng Family Link, thì bạn có thể chặn các ứng dụng này trên thiết bị Android của con.

Cách hoạt động của tính năng kiểm soát của phụ huynh đối với trò chơi trong Play Trò chơi

Kiểm soát của phụ huynh không thay đổi trò chơi bạn thấy trong ứng dụng Play Trò chơi, bao gồm trò chơi bạn đã mua hoặc trò chơi được khuyến nghị.

Nếu cố gắng cài đặt trò chơi bằng ứng dụng Play Trò chơi, bạn sẽ được đưa tới ứng dụng Cửa hàng Play, cài đặt kiểm soát của phụ huynh có thể hạn chế quyền truy cập vào đây.

Phim

Khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho phim, bạn có thể chọn xếp hạng cao nhất mà bạn muốn cho phép thuê, mua hoặc phát lại.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thấy các phim bên ngoài bộ lọc của chúng tôi khi tìm kiếm hoặc bằng cách truy cập vào các phim này bằng liên kết trực tiếp đến trang của nội dung.

Nếu phim bị kiểm soát của phụ huynh hạn chế, bạn sẽ không thấy các phim này trong ứng dụng Cửa hàng Play hoặc trong ứng dụng Play Phim, ngay cả khi bạn đã thuê hoặc mua.

Bạn có thể tắt kiểm soát của phụ huynh để thấy lại các phim này.

Truyền hình

Khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho chương trình truyền hình, bạn có thể chọn xếp hạng cao nhất mà bạn muốn cho phép mua hoặc phát lại.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thấy các chương trình truyền hình bên ngoài bộ lọc của chúng tôi khi tìm kiếm hoặc bằng cách truy cập vào các chương trình truyền hình này bằng liên kết trực tiếp đến trang của nội dung.

Nếu chương trình truyền hình bị kiểm soát của phụ huynh hạn chế, bạn sẽ không thấy các chương trình đó trên ứng dụng Cửa hàng Play hoặc trong ứng dụng Play Phim, ngay cả khi bạn đã mua.

Bạn có thể tắt Kiểm soát của phụ huynh để thấy lại các chương trình này.

Sách

Khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho sách, bạn sẽ không thể đọc hoặc mua hầu hết sách khiêu dâm từ ứng dụng Cửa hàng Play và ứng dụng Play Sách.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thấy sách bên ngoài bộ lọc của chúng tôi khi tìm kiếm hoặc bằng cách truy cập vào những sách này bằng liên kết trực tiếp đến trang của nội dung.

Bạn có thể tắt kiểm soát của phụ huynh để thấy lại các sách này.

Mặc dù thiết lập kiểm soát của phụ huynh sẽ không loại bỏ 100% sách khiêu dâm trong Google Play nhưng điều này sẽ giúp bạn tránh được hầu hết nội dung người lớn.

Âm nhạc

Kể từ tháng 8, cửa hàng Âm nhạc trên Google Play sẽ bắt đầu ngừng hoạt động và người dùng sẽ không thực hiện các giao dịch mua nhạc được nữa. Các đơn đặt hàng trước có ngày giao hàng sau khi Google Play Âm nhạc ngừng hoạt động sẽ không được thực hiện, đồng thời bạn sẽ không bị tính phí. Bạn sẽ nhận được email cho mọi đơn đặt hàng trước đã bị hủy. Bạn có thể chuyển các giao dịch mua nhạc mà bạn đang có (tối đa 100 nghìn bài hát) sang YouTube Music. Tìm hiểu cách chuyển nhạc trên Google Play.

Khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho âm nhạc, bạn sẽ không thể mua nhạc được nhà cung cấp nội dung đánh dấu là Khiêu dâm.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thấy nhạc bên ngoài bộ lọc của chúng tôi khi tìm kiếm hoặc bằng cách truy cập vào nhạc bằng liên kết trực tiếp đến trang của nội dung.

Kiểm soát của phụ huynh cho nhạc chỉ áp dụng cho ứng dụng Cửa hàng Play. Kiểm soát của phụ huynh không thay đổi nhạc bạn thấy trong ứng dụng Play Âm nhạc, bao gồm nhạc đã mua, nhạc đã tải lên hoặc bản nhạc đăng ký.

Khắc phục sự cố

Tôi quên mã PIN

Nếu quên mã PIN bạn đã tạo khi thiết lập kiểm soát của phụ huynh, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới để đặt lại.

Quan trọng: Để đặt lại mã PIN, bạn phải xóa cài đặt ứng dụng Cửa hàng Play của mình. Trước khi thực hiện các bước sau, bạn nên ghi chép tất cả các cài đặt hiện tại của mình để có thể thiết lập lại.

 1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo.
 3. Nhấn vào Cửa hàng Google Play.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa dữ liệu hoặc Xóa bộ nhớ.
 5. Thao tác này sẽ đặt lại kiểm soát của phụ huynh và mã PIN của bạn.
 6. Khi quay lại ứng dụng Cửa hàng Play và thêm kiểm soát của phụ huynh, bạn sẽ có thể đặt mã PIN mới.
Ứng dụng hoặc trò chơi của tôi không cập nhật

Nếu bạn đã thiết lập kiểm soát của phụ huynh cho ứng dụng cũng như trò chơi và một trong các ứng dụng của bạn không cập nhật, điều này có thể do phiên bản mới của ứng dụng có xếp hạng cao hơn phiên bản bạn có trên thiết bị của mình.

Nếu phiên bản mới của ứng dụng có xếp hạng cao hơn kiểm soát của phụ huynh cho phép, bạn sẽ không được nhắc cập nhật ứng dụng của mình.

Để ứng dụng cập nhật, bạn cần thay đổi cài đặt kiểm soát của phụ huynh của mình để cho phép xếp hạng cao hơn.

Mẹo: Bạn có thể tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh để cập nhật ứng dụng, sau đó bật lại.

Nội dung trên thiết bị của con bạn nằm ngoài xếp hạng bạn đã đặt

Bạn hoặc con bạn vẫn có thể thấy bất kỳ ứng dụng và trò chơi nào mà bạn đã tải xuống trước khi thêm tính năng kiểm soát của phụ huynh, ngay cả khi những nội dung này nằm ngoài xếp hạng đã đặt. Nếu tài khoản của con bạn được giám sát bằng Family Link, thì bạn có thể chặn các ứng dụng này trên thiết bị Android của con.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố